Økonomi

Ekspert advarer mot å følge finansbransjens pensjonsråd

Rundt 1 million arbeidstagere kan flytte pensjonspenger over i aksjemarkedet. Pengedoktor Agnes Bergo advarer dem.

Samlet verdi av fripolisene er anslått til knapt 210 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Livsforsikringsselskapene til Storebrand, DNB og Nordea forvalter over 90 prosent av pengene.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Garantert avkastning er alternativet til å sette pengene i aksjer. Daglig leder Agnes Bergo i rådgivingsselskapet Pengedoktoren AS mistenker forsikringsselskapene for å sette egeninteressen fremst. — Mange av de rådene finansbransjen har gitt i mediene er så generelle og lettvinte at de ikke kan kalles seriøse råd.

Bergo har skrevet en rapport om valgmuligheter i forvaltningen av innbetalte penger i fripoliser (se faktaboks).

Eieren av fripolisen kan gi fra seg mye av verdiene i bytte mot en usikker aksjeavkastning, sier Agnes Bergo i rådgivingsselskapet Pengedoktoren.GG

Valget er dette:Skal kunden holde på en garantert minsteavkastning fra livsforsikringsselskapet på 3–4 prosent årlig?

Eller: Skal kunden velge en usikker, men høyere forventet avkastning, ved å plassere pengene i aksjefond og andre fond?

Valget ble mulig fra 1. september i fjor. Bergo har skrevet rapporten for Forbrukerrådet for å hjelpe folk som eier poliser med å velge.

Store penger

Valgmuligheten åpner for at grovt regnet 100 milliarder kroner innbetalt i fripoliser kan flyttes over i aksjemarkedet, gitt at visse vilkår er oppfylt.

Anslaget er basert på samlet innbetaling bak alle poliser og andelen livsforsikringsselskapet Storebrand oppgir som flyttbar hos dem.

I alt er det rundt 1,1 millioner fripoliser blant norsk arbeidstagere, inklusive de som er under utbetaling.

Krevende valg

Bergos konklusjon er ikke entydig.

— Noen kunder vil helt klart ha fordeler av å si fra seg den garanterte avkastningen og gå over på aksjebasert forvaltning. Noen kunder skal derimot ikke gjøre det, fordi deres forventede avkastning blir høyest av å beholde den garanterte avkastningen. Det som er riktig for Per, kan være galt for Kari, sier Bergo.

- I rapporten er det en rekke argumenter mot å gi fra seg den garanterte avkastningen. Er ditt råd egentlig at de fleste bør holde på den?

— Det generelle rådet er at avkastningsgarantien har stor verdi og at eierne av polisene bør være forsiktige med å gi den fra seg. Den er i gjennomsnitt 3,4 prosent årlig, samtidig som bankrenten nå er rundt 1 prosent. De som velger å bytte bort denne garantien, bør få en kompensasjon fra livselskapene for den verdien de gir fra seg, sier Bergo.

Råd med egeninteresse

Bergo skriver at næringsorganisasjonen Finans Norge har laget en "god og grundig" mal for rådgivningen. Likevel advarer hun mot å stole blindt på selskapenes råd og regneeksempler.

— Med lavt rentenivå ute i markedet er den garanterte avkastningen dyr for forsikringsselskapene. De har derfor store økonomiske fordeler av at kundene velger å plassere de innbetalte pensjonspengene i aksjer. Dette kan påvirke rådene selskapene gir, sier hun.

Sjekk av Storebrand

Bergo har sjekket rådene fra livsforsikringsselskapet Storebrand spesielt fordi hun har hatt tilgang til en fripolise forvaltet av dem. Selskapet forvalter bortimot halvparten av pengene innbetalt til fripolisene.

— Storebrand sammenligner en garantert minimumsbetaling med en prognose for en aksjebasert, usikker avkastning. Økt forventet avkastning krever at mye av kapitalen bør inn i aksjer. Men da øker også risikoen. Risikoen knyttet til prognoseavkastningen er ikke omtalt i deres nettbaserte rådgivning, sier Bergo.

Ikke alle pengene kan flyttes

Fripolisen kan inneholde rett til mange ulike pensjoner i tillegg til alderspensjon. Det er bare innbetalte penger knyttet til alderspensjonen som kan flyttes over i aksjebasert, usikker forvaltning. Men alderspensjonen er den viktigste.

Og det er heller ikke sikkert at hele verdien av polisen knyttet til alderspensjonen kan flyttes. Det meste av pengene er plassert i omsettelige rentepapirer med fast pålydende rente. Når rentenivået synker i markedet, stiger den markedsmessige verdien av disse rentepapirene fordi de gir høyere pålydende rente enn markedet.

Men denne ekstraverdien på grunn av fallende rente kan eieren av polisen ikke ta med seg ut av den garanterte ordningen. Bare rentepapirets opprinnelige verdi kan tas med ut.

— Store rentefall, slik vi har hatt de siste årene, vil derfor gi store forskjeller mellom markedsverdien og den opprinnelige verdien. Eieren av polisen gir da fra seg mye av verdiene bak polisen i bytte mot en usikker aksjeavkastning, sier Bergo.

Levealderen øker

I fripoliser med garantert avkastning må forsikringsselskapene betale inn mer penger når forventet levealder øker. Den har økt mye de siste årene.

— Sammen med rentefallets virkning på rentepapirenes verdi gjør dette at avkastningen på fripolisene de siste årene har vært god. Den har i mange tilfeller vært mye bedre enn aksjeavkastningen de siste syv-åtte årene. Økte innbetalinger på grunn av økt levealder er svært kostbart for selskapene, sier Bergo.

Hennes konklusjon er klar:

— Påstander fra bransjen om at den garanterte avkastningen betyr lite, er derfor ikke troverdige. Eierne av fripoliser bør derfor være meget skeptiske til påstander om at usikker, aksjebasert avkastning er så mye bedre enn en garantert avkastning, sier hun.

Ved usikker plassering i aksjefond eller andre fond vil polisene ikke få tilført mer penger fra livsforsikringsselskapene når forventet levealder øker. Aksjeavkastningen må sørge for ekstra penger for å finansiere pensjonen i flere leveår.

Storebrand tjener på at du flytter pensjonen

Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand avviser Agnes Bergos kritikk.

— Risikoen knyttet til flytting av pengene er grundig beskrevet i vår nettbaserte rådgivning. Kundene gir gode tilbakemeldinger på den informasjonen vi gir. Vi har heller ikke hittil fått innsigelser fra Finanstilsynet eller andre, sier han.

På sine hjemmesider skriver Storebrand: "En lovendring for fripoliser gjør at du kan få mer i pensjon ved å endre din fripolise."

- Det går vel også an å få mindre ved å endre fripolisen og sette pengene i aksjemarkedet?

— Ja, det går an.

- Synes du formuleringen er balansert?

— Totalt sett er fremstillingen vår balansert. Muligheten for høyere avkastning er formålet med de endrede reglene.

- Har dere økonomisk interesse av at folk setter fripolisene i aksjer?

— Ja, det har vi. Avtaler med garantert avkastning koster oss mye ved at vi må holde mye egenkapital.

- Frykter du at dette vil påvirke rådene dere gir til folk?

— Absolutt ikke. Omplassering av pengene i fripoliser til aksjemarkedet utgjør et lite beløp i vår samlede virksomhet.

Haug sier Storebrand har en prognose som viser at bare rundt 10 prosent av de 90 milliardene selskapet forvalter i fripoliser vil bli omplassert til aksjemarkedet.

Loven begrenser mye av overflyttingen. Men Storebrand spår også at mange vil holde på den garanterte avlastningen de allerede har i fripolisene.

— Nordmenn er generelt sett skeptiske til aksjefond og andre fond.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

Les også:

Les også

  1. Tre grunner til å klamre deg til fripolisene dine

  2. Derfor skal du ikke be familien om pensjonsråd