Økonomi

Syv ting du bør vite for å forstå Bahamas Leaks

Aftenposten og mediehus over hele verden skriver denne uken om anonyme selskaper på Bahamas. Hvorfor er egentlig Bahamas et skatteparadis, og hva er Norges forhold til denne eksotiske øygruppen?

Nassau er Bahamas' hovedstad.
  • Stine Barstad
    Journalist

1. Hva er egentlig et skatteparadis, og hvorfor er Bahamas det?

Et skatteparadis er en stat eller et geografisk område med selvråderett i skattepolitikken. Skatteparadiser tilbyr utledninger og bedrifter eid av utlendinger lav eller ingen skatt og har et lovverk som hindrer innsyn fra omverden.

Bahamas regnes som et av de skatteparadisene som har høyest hemmelighold i verden. Øygruppen scorer 79 av 100 poeng på Financial Secrecy Index, en årlig rangering som Tax Justice Network gjør av skatteparadiser.

Bahamas har spesielt gunstige betingelser for utenlandske selskaper som ønsker å etablere seg i landet, ofte gjennom et såkalt International Business Company (IBC). Disse er fritatt fra å betale selskapsskatt, dokumentavgift, skatt på dødsbo og andre skatter og avgifter i 20 år fra opprettelsen.

Les også

Slik svarer Bahamas etter dokumentlekkasjen

2. Hvor viktig er «offshore»-selskaper for Bahamas økonomi?

Bankvirksomhet og selskaper opprettet av utlendinger, den såkalte «offshore»-sektoren, er sektoren som etter turisme bringer desidert mest penger inn til statskassen. Tallene for størrelsen på denne sektoren varierer, men det anslås at den står for mellom 15 og 30 prosent av landets inntekter, mens turisme står for 60 prosent.

Sektorens store økonomiske betydning bidrar til at Bahamas er svært tilbakeholden med å oppgi mye informasjon om selskapene, av frykt for å skremme dem vekk.

3. Hvilke selskapsopplysninger er det som registreres på Bahamas?

Det enkle svaret er: Veldig lite.

I selskapsregisteret registreres kun en valgfri adresse, hvem som skal ha kontakt med registeret på vegne av deg, og navnet på minst ett styremedlem. Det kreves ikke informasjon om reelle eiere. Regnskap er heller ikke påkrevd.

Aftenpostens gjennomgang av Bahamas-selskaper med tilknytning til norske bedrifter og personer, viser at det i svært mange tilfeller er umulig å finne ut hvem som står bak basert på informasjonen som ligger offentlig tilgjengelig i landets nettbaserte betalingsregister.

Les også

Ny lekkasje: Nå kan du søke i informasjon om 175.000 selskaper i skatteparadiset Bahamas

4. Er det ulovlig å ha et selskap på Bahamas?

Nei.

Det er ikke ulovlig å ha penger eller selskaper i skatteparadiser, så lenge man oppgir verdiene til relevante skattemyndigheter. Selskaper som driver internasjonalt, vil argumentere at det er naturlig å ha kapital der det er best skattevilkår.

Lave rapporteringskrav og lite byråkrati bidrar også til at mange selskaper ser Bahamas som et gunstig land å etablere seg i.

Andre grunner kan være at man ønsker å beskytte seg mot politisk eller økonomisk ustabilitet i det landet man egentlig skulle hatt pengene.

5. Hva er problemet med at noen har et selskap på steder som Bahamas?

Staten der pengene er tjent inn, får lavere skatteinntekter. Skattemoralen i samfunnet undergraves. Det kan oppstå konkurransevridning i næringslivet fordi noen oppnår lavere kostnader.

På grunn av høyt hemmelighold kan også selskaper på Bahamas for eksempel brukes til å skjule verdier som er oppnådd gjennom kriminalitet.

6. Hva er norske myndigheter og norske selskapers forhold til Bahamas?

I Norge hører vi kanskje oftest om Bahamas i forbindelse med alle rederiene som seiler under Bahamas-flagg. 225 norsk-tilknyttede skip er registrert på Bahamas, men det kreves ikke at rederiene er etablert med selskaper der.

Få rapporteringskrav og lite åpenhet gjør det vanskelig å få en god oversikt over norske selskapers aktiviteter på Bahamas. Men en rekke av selskapene til nordmennene som figurerte i Panama Papers er etablert på Bahamas.

Norske myndigheter fikk i 2010 skatteutvekslingsavtale med Bahamas. Den innebærer at myndighetene kan innhente og utveksle alle opplysninger som er «overskuelig relevante» i straffesaker og for fastsetting av skatt.

Myndighetene kan ikke be om slik informasjon uten at det foreligger konkrete mistanker mot en person eller et selskap.

Ifølge skattedirektør Hans Christian Holte har Norge hatt god nytte av avtalen med Bahamas.

– Vi ser at vi for det første har fått svar fra Bahamas i de sakene der vi har anmodet om opplysninger, og svarene har vært nyttige. Det er ikke et veldig stort volum av saker, men svarene har altså vært nyttige der vi har spurt, sier han.

7. Hvor mye informasjon utveksler Bahamas med andre land?

Generelt ganske lite.

Bahamas inngikk i perioden 2009–2011 skatteutvekslingsavtaler med 26 land. Men flere av avtalene er inngått med små land som Grønland, Færøyene og San Marino. Samtidig har for eksempel korrupsjonsplagede land i Afrika og Sør-Amerika, som virkelig kunne ha stor nytte av opplysninger fra Bahamas, ikke mulighet til å få utlevert informasjon.

Her kan du se oversikten over landene som har skatteavtale med Bahamas.

OECDs avtale om automatisk utveksling av skatteinformasjon mellom land står sentralt i det internasjonale arbeidet mot hvitvasking og skatteunndragelser.

Bahamas er blant de 101 landene som har sagt de vil slutte seg til denne, men landet har fortsatt ikke skrevet under avtalen. Landet sier videre at det foretrekker å inngå utvekslingsavtaler på land-til-land-basis, heller en én fellesavtale med alle medlemslandene.

Les mer om

  1. Bahamas Leaks
  2. Bahamas Leaks
  3. Bahamas
  4. Skatter og avgifter
  5. Skatteparadis