Økonomi

Dette prosjektet vil gi 6000 årsverk

DEA leverte plan for utbygging og drift (PUD) for gassfeltet Dvalin (tidligere Zidane) i Norskehavet til Olje- og energidepartementet på mandag. Det er det største nye utbyggingsprosjektet på norsk sokkel i år.

Utbyggingen av Dvalin-feltet vil gi arbeid til cirka 6000 årsverk.
  • Hilde Øvrebekk Lewis

Dvalin er en undervannsutbygging, og skal knyttes opp mot Statoils Heidrun-plattform via rørledning, skriver Aftenbladet.no.

Gassen skal sendes videre i et nytt eksportrør til Polarled-rørledningen og videre til Nyhamna. Derfra vil den bli sendt til Europa.

– Dvalin er DEAs første utbygging som feltoperatør. Vi er stolte av at vi sammen med partnerne har funnet en utbyggingsmodell med bærekraftig økonomi selv i en tid med lave olje- og gasspriser, sier Hans Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge.

– Med feltutbyggingen bidrar DEA og partnerne med å åpne en ny del av Norskehavet for gassproduksjon.

Dvalin-feltet skal bygges ut med en undervannsramme, og skal knyttes opp mot Heidrun-plattformen.

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) sier at Dvalin er det største nye utbyggingsprosjektet på norsk sokkel i år.

– Prosjektet viser at forbedringsarbeidet i industrien skaper lønnsomme utbygginger. Det er viktig fordi petroleumsnæringen vil fortsette å være Norges viktigste næring i mange tiår fremover, sier Lien.

Det er beregnet at utbyggingen vil gi arbeid til over 6000 årsverk i utbyggingsfasen. Over halvparten er hos hovedleverandørene.

– Det er svært gode nyheter som vil gi aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i industrien, sier Lien.

Slik ser operatøren DEA for seg at undervannsmodulene på Dvalin-feltet vil føre gass til Heidrun-plattformen.

Reduserte kostnader

Siden arbeidet startet med prosjektet, har DEA klart å redusere kostnadene i prosjektet med over 20 prosent, ifølge selskapet. Og sammen med partnerne i lisensen skal DEA nå investere 10,26 milliarder kroner i prosjektet (konstante 2016-kroner).

Tar Zidane-utbyggingen opp fra skuffen

Omtrent halvparten av dette går til modifikasjonsarbeid på Heidrun-plattformen.

Aker Solutions og Aibel konkurrerer om jobben med å bygge en modul som skal plasseres på Heidrun-feltet. Dersom den blir tildelt Aker Solutions, skal modulen bygges i Egersund, noe som vil gi stor aktivitet på verftet.

Modul-kontrakten vil bli tildelt kort tid etter at utbyggingsplanen er levert.

Ingen avklaring for Zidane-kontraktPetoro kjøper OMV ut av Zidane-utbyggingen

Ultimatum

Feltet, som har planlagt produksjonsstart i 2020, inneholder rundt 18,2 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass og 0,4 millioner Sm3 kondensat, som vil bli produsert fra to reservoarer.

Det er DEA Norge, med en eierandel på 40 prosent, som er operatør for Dvalin-utbyggingen. Partnerne er Edison (20  prosent), Maersk (20  prosent) og Petoro (20 prosent).

Skuffelse i Statoil etter Zidane-utsettelse

Eierne i feltet fikk i april et ultimatum av olje- og energidepartementet om å levere utbyggingsplan innen 2. august dersom de ville beholde lisensen.

Denne fristen ble i juni utsatt til 3. oktober etter at Statoil sa de trengte mer tid for å forhandle med leverandørene om bedre priser for arbeidet som skal gjøres på Heidrun.

Funnet het tidligere Zidane, men byttet nylig navn til Dvalin. Navnet Dvalin kommer fra norrøn mytologi. Den er en av fire hjorter som tygde på knoppene til den eviggrønne asken Yggdrasil. Heidrun er en geit som spiste av bladene.

Les mer om

  1. Olje og gass