Økonomi

Lettere å realisere småbruksdrømmen

Siv Jensen og en rekke andre nordmenn drømmer om sitt eget småbruk. Med forslaget fra Høyre og Frp kan det bli lettere å realisere drømmen.

En undersøkelse fra Finn.no viser at ordet småbruk er det mest populære søkeordet i deres annonser. Morten Uglum

 • Marita E. Valvik

Eksperter tror flere vil selge småbruket sitt dersom den nye regjeringen får gjennomslag for sine endringer når det gjelder landbrukspolitikken.

— Ja, vi tror flere småbruk vil bli lagt ut for salg, sier Rolf Langeland i Norsk Landbruksmegling.

Det var i etintervju med lokalavisen Nordstrands Blad for ett år siden FrP-lederen sa at hun drømmer om å kjøpe seg et småbruk en vakker dag.

Hun er ikke alene, en undersøkelse fra Finn.no viser at ordet småbruk er det mest populære søkeordet i deres annonser.

Riktigere priset

I en periode kan det være en rekke selgere som vil sitte på gjerdet, men på sikt er han tydelig på at det vil bli lettere å leve ut drømmen om et eget småbruk dersom den nye regjeringen får gjennom de punktene som er beskrevet i Sundvolden-plattformen.

Her skriver Høyre og Fremskrittspartiet at de vil gi hver enkelt bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbudet og priskontrollen.

Les også

Vraking av boplikt kan gi prisboom ved sjøen

I dag blir prisen på jordbrukseiendommer fastsatt etter et regelverk i kombinasjon med skjønn i hver enkelt kommune.— I dag kan de gode eiendommene, som ligger pent til og har grei reiseavstand til jobbsentre, være priset litt for lavt i forhold til markedsprisen, mens de dårligere eiendommene nok er priset litt for høyt. Forhåpentlig vil dette justeres, sier Langeland.

Mindre usikkerhet for kjøper

Han trekker også frem at usikkerhetsmomenter med driveplikt, boplikt og odelsretten vil være elementer som gjør det lettere å ta en faktisk beslutning om å kjøpe et småbruk.

- Hvis den nye regjeringen får det som den vil, vil det også bli lettere å selge jorden til naboen og beholde eller selge huset og tunet. Det vil mange oppleve som attraktivt, mener faglig leder Øystein Høilund i landbruksmegleren Ketil Koppang.

— Det er forskjell på drøm og virkelighet, slår partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret fast.

Han mener at det nok er mange som drømmer om et småbruk, men når alt kommer til stykket er det virkeligheten som styrer valgene.

— Det viktigste kriteriet for folk som skal kjøpe bolig er sentralitet. At boligen er nær et senter, skole, jobb og så videre. Nærhet til naturen kommer som nummer to. Når du skal hente og levere barna i barnehagen, da vinner virkeligheten, sier Øye.

Finn.no og Aftenposten er del av samme konsern.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. BOLIG

  Drømmer du om et småbruk?

 2. BOLIG

  Hele denne øya er nå til salgs

 3. BOLIG

  – Småbruk er populært. Flere vil vekk fra byggefeltene

 4. BOLIG

  Småbruket ble lagt ut til 1,9 millioner. Mandag ble det solgt for 4,9 millioner.

 5. OSLOBY

  Nå kan denne «hytta» i Nordmarka bli din

 6. ØKONOMI

  Kygo kjøpte den dyreste boligen som noen gang er solgt i Bergen