Økonomi

Bent Høie må svare for bruken av vikarer i omsorgen etter Aftenposten-avsløring

Både Arbeiderpartiet og SV krever at helseministeren svarer for bruken av kommersielle bemanningsbyråer i helsetjenestene. De frykter vikarbruken går ut over pasientsikkerheten.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie får onsdag tre spørmål om vikarbruk i omsorgssektoren etter Aftenpostens avsløringer rundt selskapet Orange Helse.
  • Stine Barstad
    Journalist

«Dette viser 1) hvorfor skatteflyktninger må forfølges og 2) at velferden vår ikke kan få være butikk», skriver SV-leder Audun Lysbakken på Twitter.

Aftenposten avslørte tirsdag at over 200 norske kommuner og helseforetak har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer og andre tjenester.

Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner de siste ti årene. Samtidig har eierne valgt å organisere sin virksomhet i lavskattland og hatt transaksjoner gjennom et skatteparadis.

Eierne har sikret seg millionutbytter og bygget seg opp en betydelig formue, men avviser at skatteplanlegging har vært hensikten.

  • Bakgrunn: 200 norske kommuner har hatt avtale med vikarbyrå som kobles til skatteparadis.

Lysbakkens mann i helsekomiteen, Nicolas Wilkinson, er provosert over det som kommer frem i artikkelen.

– Det er åpenbart at Orange Helse må ut av helse- og omsorgstjenestene våre, sier han.

– Det handler om profitt, og at noen mennesker tjener millioner på våre velferdskroner som skulle vært brukt på eldre og syke.

Han understreker samtidig at kommersielle vikarbyråer i dag fyller et åpenbart behov i helsesektoren.

– Vi må fjerne behovet for Orange Helse og andre kommersielle bemanningsbyråer. Når 200 kommuner har hatt avtale med disse, er det et åpenbart problem for helse- og omsorgs-Norge, sier han.

Han sender i dag spørsmål til helseminister Bent Høie der han ber ministeren svare for hvordan han vil sikre pasientsikkerheten og god omsorg når norske kommuner bruker nær 1 milliard på kommersielle bemanningsbyråer.

Vil avvikle alle Orange-avtaler

Han ber også ministeren rapportere om bruken av kommersielle bemanningsbyråer som del av den årlige stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet.

Samtidig ber SV lagene lokalt om å fremme forslag i kommunestyrene om å avvikle alle avtaler med kommersielle bemanningsbyråer i omsorgen.

– Hvordan skal da kommunene få sørget for en tilstrekkelig bemanning?

– For det første må vi bemanne opp helse- og omsorgstjenestene. Folk blir sykmeldt tidligere enn før og er borte lenger fordi det er et enormt arbeidspress. Å leie inn en vikar koster mye mer pr. time enn en lokalt ansatt, sier Wilkinson.

Han sier SV også jobber med et forslag om å opprette regionale vikarpooler med heltidsansatte helsevikarer, etter modell fra løsningene som nå prøves på Haukeland og Sørlandet sykehus.

Oslo og Bergen har avsluttet sitt samarbeid med Orange Helse. Her fra selskapets virksomhet i Asker.

Ap: Må utdanne og ansette flere

Også helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, sender skriftlig spørsmål til Bent Høie onsdag der hun ber ham svare for hvordan han mener kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten sikres ved utstrakt bruk av innleid arbeidskraft, og om han har tenkt å engasjere seg i de utfordringer det gir kommuner og sykehus.

– Vi i Arbeiderpartiet er også bekymret for hva slags arbeidsliv dette fører til. Men som helsepolitiker tenker jeg at av hensyn til pasientsikkerhet og kvalitet kan vi ikke ha det sånn, sier hun.

– Hvordan mener dere bruk av bemanningsbyråer som Orange Helse går ut over sikkerheten og kvaliteten i tjenestene?

– For det første er det språk – her har de ansatte selv måttet betale for et kort språkkurs. Dessuten vil de som mottar disse tjenestene ønske å ha fast ansatte rundt seg. Det er en trygghet og en forsikring for brukerne, sier Kjerkol.

– Behovet kommer blant annet som resultat av helsepolitikken Arbeiderpartiet førte da dere satt i regjering. Hvordan mener dere utfordringen skal løses?

– For det første må vi ha en så god grunnbemanning i kommunenes omsorgstjenester at de klarer å avvikle ferier. I tillegg må Regjeringen sørge for å utdanne tilstrekkelig helsepersonell, og vi må ha flere desentraliserte utdanningstilbud som gjør at sykepleierstudenter kan være i jobb samtidig som de studerer, sier Kjerkol.

Vil vurdere forbud mot innleide omsorgsvikarer

Hun sier Arbeiderpartiet også vil legge til rette for at flere i små stillingsbrøker kan få større eller hele stillinger.

Kjerkol understreker at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett satte av 2 milliarder kroner mer enn Regjeringen til kommunene, og 1,4 milliarder kroner mer til sykehusene.

Arbeiderpartiet er generelt negativ til bruk av kommersielle vikarbyråer, og fremmet nylig forslag om å innføre et midlertidig forbud mot innleie av arbeidskraft begrenset til de mest utsatte områdene eller bransjene.

– Skal forbudet også gjelde for helse- og omsorgssektoren?

– Ap er åpne for å vurdere det. Vi ser i alle fall at det er en uønsket utvikling der, sier Kjerkol.

Les mer om

  1. Paradise Papers