Økonomi

Presset øker på Anundsen

Flere fylkeslag i Venstre sier nå rett ut at justisministeren må fjernes.

 • Eystein Røssum

Tilliten til Fremskrittspartiets statsråd i Justis— og beredskapsdepartementet er tynnslitt etter fredagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Mest opprørt er de i Rogaland og Agder-fylkene, ifølge BT.

Søndag vedtar Rogaland Venstre en mistillitsresolusjon mot Frp-statsråden.

— Vi stiller oss undrende til det som har kommet frem de siste månedene, og vi lyttet til høringen med tiltakende uro. Vi opplever at Anundsen ikke har fulgt opp den klare avtalen som er mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene, sier kommunalråd Per A. Thorbjørnsen i Stavanger til Bergens Tidende.

Thorbjørnsen føler seg trygg på at resolusjonen vil bli vedtatt med stort flertall.

— Vi betrakter det som vår plikt å gi beskjed om at grensen er nådd. Vi har ikke tillit til ham. Det var reaksjonen blant flesteparten av våre nærmeste 80 delegater, sier Thorbjørnsen, som mener det er viktig å få vedtatt en slik resolusjon.

— Vi kunne alltid gitt uttrykk hver for oss fra talerstolen, men vi ønsket at dette skulle komme sterkere ut.

Se video: KrF: - Situasjonen for Anundsen er alvorlig

— Trenger ny justisminister

På Hordaland Venstre sitt årsmøte har det ikke blitt lagt frem noen forslag om mistillit til justisministeren. Men flere har tatt opp at de er kritiske til statsrådens behandling av saken. Blant dem er fylkesleder Geir Kjell Andersland.

— Jeg har ikke tillit til ham nå. Det sa jeg i mitt innlegg, noe som utløste stor applaus i salen.

— Han tar ikke noe selvkritikk og avviser eget ansvar. Han kan ikke skylde dette på politiet, sier Andersland.

— Er det sånn at for din del så blir det med ord og ikke resolusjon?

— Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Jeg synes at vi lar ham slippe for lett. Han fortjener kritikk, men det har ikke vært tema å lage en uttalelse om det.

Må sove på det

— Vurderer du å fremme et slikt forslag i morgen?

— Jeg kan godt forsøke det. Det må jeg tenke på. Kritikken min er like sterk om det kommer en uttalelse eller ikke. Jeg må sove på det, sier Andersland tvetydig.

Han er derimot krystallklar i sin dom over statsråden.

— Vi må stå i samarbeidsavtalen, men vi trenger en ny justisminister.

Veldig kritisk

Heller ikke i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane vil de fremme resolusjon. Det gjør de derimot i Agder-fylkene, som skal ha årsmøte førstkommende helg.

— Det skulle bare mangle at ikke Rogaland gjør det de gjør. Vi kommer til å ha en resolusjon. Vi kommer til å være veldig kritiske. Anundsen har sabotert den asylavtalen vi hadde med regjeringspartiene.

— Vil den bli vedtatt?

— Ja, det føler jeg meg ganske sikker på, sier Jan Kløvstad, fylkessekretær og bystyremedlem i Arendal.

Også i de andre kystfylkene i Sør-Norge er det stor misnøye.

— Det virker som alle er samstemt i at tilliten er svekket. Og den var jo så tynnslitt som den bare kunne bli i utgangspunktet. Jeg vil ikke si mer, men det kan jo være mulig å trekke noen logiske slutninger ut fra det jeg har sagt, sier Trond Åm, fylkesleder i Sør-Trøndag.

— Vi har fremmet et resolusjonsforslag som går på at asylbarna skal få mulighet til å komme tilbake. Vi mener barna er viktigere enn statsråden, sier Ragnhild Helseth, leder for Møre og Romsdal Venstre.

— Vi har tillit til at stortingsgruppen ordner denne saken, men tilliten er ikke på topp, mener Gunhild Stang, fylkesleder Sogn og Fjordane Venstre.

Les også:

 • Justisministeren avslørt av sine egne
 • Anundsen måtte rette opp feil i egen kronikk etter høringen

Les mer om

 1. Jobb og karriere

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  KrFs fylkesledere: Tilliten til Listhaug er «tynnslitt»

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Striden rundt EUs energipakke: Støre fikk støtte av flertallet av kraftfylkene

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Listhaug splitter KrF

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Kremjobben ble ikke slik det var tenkt. Nå henger den femte av Frps justisministere i en tynn tråd.

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Finnmark Frps fylkesleder: – Listhaug blir partileder om få år

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Frp-topper advarer Jensen: Ikke la Venstre rikke på Sylvi Listhaug