Statens penger skulle brukes som kapital i norske bedrifter. Isteden investerte Argentum halvparten i utlandet.

Det statseide selskapet Argentum skal tilføre kapital til norsk næringsliv. Men halvparten av Argentums plasseringer siden 2001 har vært i utlandet.

Joachim Høegh-Krohn er sjef i det helstatlige investeringsfondet Argentum. 2017 var et meget godt år for Argentum, slik at han tjente opp 6,9 millioner kroner i total godtgjørelse. 2016 var et dårlig år med tap, og da tjente han opp 5,1 millioner kroner.
  • Sigurd Bjørnestad

Helstatlige Argentums oppgave er å tilføre statlig kapital og eierkompetanse til lovende norske bedrifter utenfor børs.

I statens eierskapsberetning 2017 står det at Argentums mål er «et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper». Dette skal skje til «konkurransedyktig avkastning».

Tilførselen av statlige milliarder skjer indirekte ved Argentum kjøper andeler i internasjonale eierfond som i sin tur kjøper eller har kjøpt bedrifter.

En gjennomgang Aftenposten har gjort, viser at nesten hele eller store deler av Argentums investeringer har skjedd i fond i utlandet, avhengig av hvordan utenlandstilknytningen blir målt.

Planen i 2001

Organiseringen av det som nå er Argentum ble vedtatt av Stortinget i juni 2001. I næringskomiteen gikk et flertall av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet inn for et eget investeringsselskap.

Disse tre partiene «legg vekt på følgjande målsettinger» i komiteens innstilling:

« – Styrke norsk næringsliv sin konkurranseevne og fremtidige verdiskaping.

– Å utløyse nye moglegheiter innan bransjer og næringsklynger kor Noreg allerede står sterkt.»

I tillegge skal det nye investeringsselskapet «mobilisere privat kapital» og «byggje verdifulle nettverk».

Fra å være tenkt som et redskap for å «styrke norsk næringsliv» er Argentum blitt en del av et internasjonalt marked for kjøp og salg av bedrifter, viser Aftenpostens gjennomgang.

Nært knyttet til utlandet

Spørsmålet blir da hvordan Argentum kan utvikle norsk næringsliv når nesten alle investeringene skjer i fond som kan investere utenfor Norge?

Kommunikasjonsdirektør Ingibjörg Meyer-Myklestad i Argentum har svart på Aftenpostens spørsmål i e-post:

«Norske aktive eierfond investerer i og utenfor Norge akkurat som utenlandske fond investerer i og utenfor sitt hjemmemarked. Internasjonale aktive eierfond er en viktig kilde til kapital for norske bedrifter, samtidig som de tilfører verdifulle nettverk og kompetanse som bidrar til å få norske selskaper ut i verden».

Argentums hovedkontor ligger i Bergen.
Kommunikasjonsdirektør Ingibjörg Meyer-Myklestad.

Investerer i utlandet

Aftenpostens gjennomgang av Argentums bruttoinvesteringer på 20,1 milliarder kroner i dagens aktive fond viser hvordan den statlige kapital har utvandret:

  • 93 prosent av pengene er eller har vært plassert i fond registrert («jurisdiction») i utlandet.
  • Nær to tredjedeler av pengene er eller har vært plassert i fond som registrert på Guernsey, Jersey, Cayman Island og Bermuda.
  • Litt under halvparten av pengene er eller har vært plassert i fond med hovedkontor i utlandet.
  • Halvparten av pengene er eller har vært plassert i fond som kan investere utenfor Norden.
  • 1 prosent av pengene er eller har vært plassert i to fond som har Norge som «geografisk fokus».

Fordelingen på Norge og utlandet

Meyer-Myklestad skriver i e-posten at ved utgangen av 2. kvartal i år hadde Argentum:

  • investert 7,4 milliarder kroner i fond med norsk hovedkontor. Disse fondene hadde investert 27,9 milliarder kroner i norske bedrifter.
  • investert 3,5 milliarder kroner i fond med utenlandsk hovedkontor. Disse fondene hadde investert 28,6 milliarder kroner i norske bedrifter.

Aftenposten har spurt om disse fondens totale investeringer for å få et inntrykk av den vekten Norge har i deres investeringer. «Informasjon om enkeltfonds investeringer i og utenfor Norge er det hver enkelt fondsforvalter som må opplyse om», skriver Meyer-Myklestad.

Det er derfor ikke mulig å si i hvordan Argentums plasserte penger i disse fondene blir spredt på utlandet og Norge.

Argentum opplyser heller ikke om eventuelle investeringer i fond som bare investerer i utlandet.

Satser på riktige fond

En undersøkelse konsulentselskapet Menon har gjort for Argentum viser at de norske bedriftene som er eid av Argentum-fond sysselsatte 59.000 personer i fjor. I 2002 sysselsatte disse bedriftene 12.000.

Bedriftene har ifølge Argentum høyere vekst i verdiskaping, omsetning og sysselsetting enn andre norske bedrifter.

«Det viser at fondene i vår portefølje har lykkes i å satse på riktige bedrifter og utvikle disse videre, og at Argentum har satset på riktige fond», skriver Meyer-Myklestad.

Mye på Jersey og Guernsey

To tredjedeler av Argentums penger er eller har vært investert i fond om er registrert på de britisk kanaløyene Guernsey og Jersey.

Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen i nettverket Tax Justice Network skriver i en e-post til Aftenposten:

«Guernsey og Jersey er begge store finanssentra, på tross av å ha mikroskopiske i innbyggertall. Begge har gjort offshore-finans som sin hovednæring med hemmelighold som spesialitet.»

Meyer-Myklestad svarer: «Alle fondene Argentum har investert i oppfyller Eierskapsmeldingens krav knyttet til jurisdiksjon. Dette innebærer medlemskap i OECD Global Forum og avtale med Norge om utveksling av informasjon for skatteformål.»

Etter budsjettforliket på Stortinget skal Argentum bidra med 1 milliard kroner i utbytte på statsbudsjettet 2019.

– Vi er stolte og syns det er hyggelig å kunne bidra, sier administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i Argentum til nettavisen E24.