Økonomi

Dette gigant-gassfunnet får Israel til å drømme stort

Nå håper de å få Norge med på laget.

En israelsk plattform slepes ut.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Israel har gjort store gassfunn, men eksperter er ikke optimiske. De tviler på om markedet har plass til så store mengder gass på mange år.

Olje- og energiminister Tord Lien har denne uken vært i Israel og åpnet for gassamarbeid mellom våre to land.

Han har understreket at de store gassfunnene som Israel har gjort, på litt sikt kan gjøre landet til en betydelig aktør. Det er funnet 900 milliarder kubikkmeter med gass.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var denne uken på tur til Israel. En oppfølging av forgjengeren Ola Borten Moes (Sp) besøk.

Eksperter på gassmarkedet er ikke like optimistiske.

John King, som leder Eclipse Energy i Stavanger, sier til Aftenposten:

– Det er store gassfunn, men problemet er å finne plass i markedet til så store mengder gass.

King har lang fartstid i både Statoil og Shell, og driver nå analyseselskap med utgangspunkt i Stavanger.

Det skal deles ut nye letelisenser i november.

Israels energiminister Yuval Steinitz uttalte nylig til Reuters at anslag tyder på at det kan være 2200 milliarder kubikkmeter gass som bare venter på å bli funnet. Det tilsvarer Europas totale forbruk av gass i vel fem år.

Mange om benet

Israelerne fant olje- og gass for syv år siden, og noen av funnene i Øst-Middelhavet er blant de største i verden de siste årene. Israel er ikke alene om å gjøre gassfunn. Egypt, Kypros og Libanon har også gjort gassfunn.

Men i flere av feltene er det uavklarte grensetvister, fordi funnene krysser grenser. Dette har gjort deler av israelsk petroleumsindustri politisk vanskelig. Det er ikke de eneste problemene som finnes.

Hvem skal kjøpe gassen?

Richard Sarsfield-Hall, direktør, Pöyry Management Consulting mener at det kan være rom for betydelige mengder gass fra Øst-Middelhavet i det europeiske markedet etter 2015, fordi da ser en at EUs produksjon faller og at det også kan komme mindre gass fra Norge.

For mye politisk styring

– Men dette avhenger blant annet av hvordan disse landene organiserer sin virksomhet når det gjelder skatteregler og detaljstyring, sier han.

Det er kamp om plassen på oljeselskapenes investeringsbudsjetter.

Sarsfield-Hall mener at det ville vært best om Egypt og Israel kunne samordnet utviklingen av gassfelt, men han tror ikke det er realistisk. Det er heller ikke lett for Israel å bygge rørledninger til det europeiske markedet.

 • Vet du ikke hva LNG er? Les om det her.

Nedkjølt flytende gass er løsningen

– Flytende nedkjølt gass (LNG) vil være det som er interessant. Den kan selges på verdensmarkedet. Israel vil ha fordel av kort vei til markedene i Asia via Suez-kanalen, sier han.

King er litt mindre optimistisk når det gjelder LNG:

– Det kommer store mengder ny LNG på markedet fra USA de nærmeste årene. Det er ikke sikkert det er mye plass i det markedet, sier han.

Norske selskaper forsiktige

Norske selskaper har snust på gasseventyret i Israel.

– Petroleum Services Holding har vært operatør for letelisenser på Israelsk sokkel siden 2011. Vi har gjort et mindre funn på grensen mot Kypros. På de andre lisensene har det vært liten operasjonell aktivitet de siste to årene, forklarer direktør Atle Aa Andresen i Petroleum Services Holding.

I Kværner sier informasjonsdirektør Torbjørn Andersen at de ser på mange prosjekter verden rundt, men er ikke engasjert i noen prosjekter i Israel.

– Aker Solutions følger kundene der de opererer. I Israel ble vi i 2010 blant annet tildelt kontrakter for levering til Nobel Energy sitt Tamar-prosjekt, og vi har også hatt noe annen aktivitet der, skriver pressesjef Anne Cecilie Lund-Andersen i en e-post. Hun har ingen ytterligere kommentar til mulige fremtidsutsikter i Israsel.

– Vi kommenterer av prinsipp ikke hvilke muligheter vi til enhver tid vurderer, men vi har ikke aktivitet i Israel i dag og vi deltok ikke i forbindelse med statsråd Liens besøk til landet, skriver informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i et svar til Aftenposten.

 • Du kan lytte til podkast fra Verden-redaksjonen
  SoundCloud, i iTunes eller fra vår RSS-strøm.

Les mer om

 1. Israel
 2. Tord Lien
 3. Olje og gass
 4. Midtøsten