Økonomi

Lurt å følge opp en jobbsøknad

afp000860522-YSLo0Klyns.jpg

Noen tror det er best å sitte passivt og vente på svar når jobbsøknaden er sendt. Men det lønner seg ikke.

  • Are Møster Ottesen
    Are Møster Ottesen
    Journalist

Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til ekspertene!

Spørsmål: Jeg er i øyeblikket aktivt på leting etter ny jobb og har flere søknader ute. Jeg har ikke mye erfaring med å søke på ledige stillinger og lurer på om du har noen tips til hvordan jeg bør følge opp de søknadene jeg sender? Noen sier jeg bør ringe og være aktiv, mens andre sier at jeg ikke skal forstyrre den som rekrutterer og selv er jeg veldig usikker.

Guri Larsen

Jobbeksperten: Det er mange gode grunner til å følge opp søknadene du sender. Man kan jo spørre seg om hvorfor så mange nøler med å følge opp sin søknad? Jeg tror dette handler om frykten for å forstyrre, for å tabbe seg ut eller for å virke pushy. Har søknaden kommet frem?

Den første, og kanskje beste grunnen til å følge opp søknaden, er at du må forsikre deg om at søknaden er kommet frem og at den har nådd riktig kontaktperson. Det hender faktisk at søknader per mail ikke kommer frem. Dersom du ikke mottar noe som helst bekreftelse på din søknad så bør du absolutt følge opp med en telefon og sjekke at den er kommet frem til riktig mottager. Det samme bør du også gjøre dersom tiden trekker ut, og du ikke hører noe innen et par dager etter at søknadsfristen er utløpt.

Om å innhente informasjon

Når du først har den ansvarlige rekruttereren på tråden, bør du benytte anledningen til å innhente mer informasjon om stillingen og rekrutteringsprosessen. Du kan ha gjort deg noen tanker om stillingen som du ønsker å sjekke ut, eller du kan ha spørsmål til helt konkrete ting som for eksempel hvordan arbeidsdagen normalt sett forløper. Husk bare at du ikke skal spørre om selvfølgeligheter — ting som står tydelig beskrevet i annonsen. Du kan også benytte anledningen til å spørre om hvordan veien er videre. Når de har planlagt å gjennomføre intervjuer, hvor mange intervjurunder som er planlagt og når de ser for seg å ta en endelig beslutning på hvem som skal ansettes.

Første bud ved jobbsøking: Vær aktiv

Mitt råd til deg er at du har større sjanser til å lykkes i din jobbsøking om du er aktiv, enn om du sitter passiv og venter på respons. Alle arbeidsgivere liker medarbeidere som tar initiativ og ansvar. Lag deg gjerne en liten stikkordliste over hva du vil snakke om på forhånd, og øv deg gjerne før du tar den første telefonen slik at du blir tryggere.

Guri Larsen

Jeg mister oversikten

Spørsmål: Jeg er fersk i en stilling som avdelings- og prosjektleder, og jeg sliter med å skaffe meg oversikten over alt. Det tærer på meg, og jeg føler jeg ikke mestrer jobben så godt som jeg kunne. Noen tips?

Tore H

Morten P. Røvik

Jobbeksperten: Grunnen til at du mister oversikten er du ikke tar deg tid til å skaffe deg den. Som med mye annet, er det lite som kommer av seg selv. Mitt beste tips til deg er at du regelmessig setter av tid til å gjenvinne oversikt. Om du ikke gjør dette regelmessig, vil du raskt miste oversikten igjen.Jeg anbefaler at du setter av 1/2-2 timer i uken til Getting Things Done® (GTD) — metodikken kalles Ukentlig revisjon.

Lag en avtale med deg selv i kalenderen. Pass på at du kan jobbe uten forstyrrelser, og:

— Tøm hodet; skriv ned alt som har oppmerksomheten din

— Se over kalenderen, 2 uker frem og 2 uker tilbake i tid

— Se over prosjektlisten din, og oppdater den slik at den igjen gir deg overblikket .

Morten P. Røvik

Polise med forringet verdi

Spørsmål: Jeg har en fripolise fra ytelsesbasert pensjonsordning da min bedrift gikk over til en innskuddsordning 01.07.2008. Siden dette tidspunkt har det ikke vært tilført midler (indeksregulering, forrentning, etc.) til denne fripolisen. Det vil si at verdien av denne polisen er betydelig forringet. Arbeidsgiver hevder at myndighetene har pålagt dem å gjøre større avsetninger i bedriftens pensjonskasse p.g.a. endrede leveårsregler og at dette må prioriteres foran avsetninger til polisen. Er dette lovlig?

Alexandra Plathe

Jobbeksperten: De aller fleste fripolisene er underfinansiert som følge av at vi lever lenger. Pensjonsleverandørene har fått flere år på seg til å finansiere opp denne underdekningen og det stemmer at de i den forbindelse hatt fått anledning til å bruke av avkastningen til å finansiere dette. Konsekvensen blir at ytelsen som står oppført på fripolisen din neppe blir regulert flere år frem i tid. Sammenlignet med tidligere er det liten tvil om at fripolisene vil tape seg i verdi. Det er imidlertid viktig å skille mellom selve pensjonsytelsene som er oppgitt og kapitalen (premiereserven) bak fripolisen din. Selve kapitalen på fripolisen din tilføres nemlig en garantert rente (grunnlagsrente). Det kan høres rart ut at fripolisen årlig tilføres en garantert rente, mens den årlige ytelsen som er oppgitt "står stille". Dette skyldes at det i pensjonsytelsen som er oppgitt på fripolisen allerede er medregnet en fremtidig årlig tilført avkastning (grunnlagsrenten).

Enkelte pensjonsleverandører tilbyr nå det som kalles "fritt investeringsvalg" . I dette ligger muligheten til selv å bestemme forvaltningen av fripolisens pensjonsmidler. Mange tenker nok umiddelbart at det må lønne seg ettersom fripoliseytelsen har "stått stille" i flere år. Ser man imidlertid på kapitalen oppgitt på fripolisen vil man altså se at denne årlig tilføres avkastning i form av den garanterte renten. I snitt ligger denne på ca. 3.5%. Velger man fritt investeringsvalg sier man fra seg den garanterte årlig renten. Ønsker man å velge dette bør man være rimelig trygg på at man i fremtiden greier å "slå" verdien av fripolisens rentegaranti. Med dages finansmarked sier det seg selv at man neppe bør gjøre dette med mindre man har lav grunnlagsrente på fripolisen, lang sparehorisont og rimelig stor tro på finansmarkedet fremover.

Alexandra Plahte

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

Les også:

Les også

  1. Er jeg for gammel for AFP?

  2. Fylte 50, var nesten utgått på dato

  3. «Vi har lent oss for mye på likestillingskåringer»