Økonomi

Havnemeklingen satt på pause etter overtid

Oslo havn med Akershus festning i bakgrunnen og et cruiseskip liggende ved kai.

Etter å ha meklet over fem timer på overtid, ble havnemeklingen satt på pause torsdag morgen. Hvis partene ikke kommer til enighet, går ansatte ved 22 havner ut i streik.

  • NTB

– Det blir innkalt til nytt møte ved første praktiske mulighet, sier NTFs forhandlingsleder Terje Fenn Samuelsen til NTB.

Meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) startet tirsdag, og partene kom ikke til enighet innen fristen midnatt natt til torsdag.

– Partene ble enige om at det er ønskelig med mer informasjon før de tar endelig stilling, og vi tar derfor meklingspause, sier riksmekler Nils Dalseide til NTB torsdag morgen. Han legger til at dialogen har vært konstruktiv.

– Partene kommer hit fordi de er uenige. Dette er en uenighet som har vart lenge, og partene er langt fra hverandre på enkelte punkt, men det har vært en konstruktiv dialog i natt.

  • Les også:
Les også

Finansgiganter klare til kamp om et av Norges største rederier

Tre avtaler

Blir ikke partene enige, tas 239 ansatte ved til sammen 22 havner ut i streik. Det er bare havnene i Tromsø og Mosjøen som ikke blir tatt ut i en eventuell streik, ettersom disse allerede er ute i en sympatistreik.

Det er tre tariffavtaler partene skal bli enige om. Den ene er den såkalte rammeavtalen som gjelder fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere, mens de to øvrige er losse- og lasteoverenskomsten for Sør- og Nord-Norge, den såkalte Sør- og Nord-Norge-avtalen, og havneoverenskomsten.

Les også

Enighet i sokkeloppgjøret – streik avverget

Uenighet om konvensjon

Det store stridsspørsmålet i meklingen er ifølge FriFagbevegelse hvilken rolle konvensjon 137 hos FNs arbeidslivsorganisasjon ILO skal ha i tariffavtalen. ILO-konvensjonen gir havnearbeiderne fortrinnsrett, men ikke monopol, på lossing og lasting av skip og er implementert i tariffavtalene for havnearbeiderne.

NTF gikk inn i forhandlingene med en presisering av konvensjonen, mens NHO-forbundet på sin side krevde hele fortrinnsretten fjernet. Dermed ble det forhandlingsbrudd 25. mai.

– Streik er nederlag for begge parter, så vi vil alltid forsøke å unngå det. Men vi er ikke vanskelig å be opp til kamp om det er det motparten ønsker, har leder Bjørn Steffensen i Norsk Havnearbeiderforening uttalt til Bergensavisen.

Les også

  1. Noahs ark skadet i sammenstøt i Oslo havn

Les mer om

  1. NHO
  2. Transport
  3. Streik