Trodde du at Ryanair skal slutte å fly på Rygge?

Lysene kan slukkes og dørene boltes på Moss Lufthavn Rygge etter arbeidstidens slutt mandag 31. oktober.

  • Knut-erik Mikalsen
Ryanair har hatt mange fly på basen på Moss Lufthavn Rygge. Fra 1. november kan de bli fløyet til andre flyplasser i Europa - for godt.

Det har ikke sammenheng med at dette normalt er dagen da luftfartens sommersesong er slutt. Årsaken er derimot at styret i Rygge sivile lufthavn, som driftsselskapet heter, ikke finner grunnlag for videre virksomhet. Den dominerende kunden – Ryanair – vil ikke lenger ha base på flyplassen.

Så – hva har skjedd?

Historien bak den dramatiske beslutningen som lufthavnens styre har tatt er kort og med mange forvirrende elementer.

Hvorfor kom avgiften, egentlig?

Fordi Regjeringen og støttepartiene V og KrF trengte å jekke opp inntektene for å skape balanse i statsbudsjettet for i år. De trengte rundt én milliard kroner. Da dukket avgiften opp som en mulighet. I etterkant har spesielt Venstre vært opptatt av å presentere dette som en miljøavgift som skal redusere flytrafikken, mens andre har innrømmet at det har vært en avgift for å skaffe staten inntekter.

Legger Ryanair ned på Rygge?

– Nei, og her ligger nok kilden til en stor misforståelse. Selskapet legger ned sin base på Rygge, det vil si at man ikke lenger skal ha fly fast stasjonert der. På en base vil flyene ha et nesten kontinuerlig trafikk-program. De starter ut tidlig på morgenen og flyr frem og tilbake i Europa mange ganger per dag. Selskapet har fortsatt oppsatt en del ruter som starter i utlandet og flyr til Rygge, og disse vil bli lagt ned kun hvis flyplassen faktisk blir stengt.

Hvorfor er det mulig for Ryanair å fly fra Torp, men ikke fra Rygge?

– Svaret her er at selskapet ikke har base på Torp. En base med mange fly, ansatte og utstyr binder opp store investeringer og krever et omfattende trafikk-program. Å basere seg på å fly inn og plukke opp passasjerer fra destinasjoner utenfra i stedet vil gjøre at selskapet slipper billigere unna, og dessuten oppnår større fleksibilitet i ruteprogrammet fordi de da kan «forsyne» Rygge med de mest lønnsomme rutene.

Bruker Ryanair den nye flypassasjeravgiften som et påskudd for å legge ned basen på Rygge?

– Lønnsomheten på Rygge kjenner bare Ryanair, men å tro at dette har vært en svært lønnsom aktivitet er nok et blindspor. Kampen om passasjerene er beinhard og marginene små i denne bransjen, så hvis Ryanair som ledd i en mer langsiktig strategi ser at de får mer igjen for sine investeringer et annet sted enn i Østfold, så tar de med seg fly, personale og utstyr og flytter.

Selv ikke myndighetene er helt samkjørt:

Hvorfor opptrer Ryanair så truende og presser regjeringen til å droppe avgiften?

– Ryanair har stor påvirkningskraft, og bruker den for alt den er verd. Dette har Ryanair også gjort andre steder i Europa, og samme metode brukes av alle andre flyselskap også: Da forslaget
om den nye flyavgiften kom var det SAS og Norwegian som var først ut med å true med å kutte ruter i Norge på grunn av høyere priser og forventet færre solgte flybilletter. Og Bjørn Kjos truet i fjor med å legge ned langdistanserutene fra Oslo hvis ikke reglene for utenlandsk flymannskap ble endret. Hvis Ryanair truer, så har de ikke vært alene. I denne saken har ikke Ryanair gjort noe annet enn det de hele tiden har sagt de skal gjøre, de har overholdt alle frister og opptrådt formelt sett ryddig hele veien.

Er det ikke bare å legge avgiften direkte på billetten, slik at det blir likt for alle?

– Egentlig, ja. Men flyselskapene har ulik forretningsmodell. Ryanairs modell er ultra-lavpris, og deres modell gjør at avgiften må bakes inn
i de øvrige kostnadene de har ved å ha base på Rygge, og beregnet dette til å koste dem opptil 60 millioner kroner mer i året. Det regnestykket har tydeligvis gått i skikkelig rødt for irene.

Statsminister Erna Solberg sier at passasjeravgiften ikke legger ned noen flyplass i Norge

– Og det har hun jo i og for seg helt rett i. Rygge har gjort seg fullstendig avhengig av ett selskap, og er da selvsagt mer sårbart enn konkurrentene. Andre flyplasser, Torp inkludert, lever videre med kutt i rutetilbudet og høyere priser fordi de har mange flyselskaper som kunder. Rygge har gjort seg helt avhengig av Ryanair, og når de reduserer virksomheten er det ingen andre flyselskaper å drive videre med.

Hvorfor søker Ryanair om trafikkrettigheter fra Gardermoen? Er det mer lønnsomt?

– Fordi selskapet satser bevisst på de større flyplassene nå, og da hovedflyplassene, for å kunne vokse seg større. Det nytter ikke lenger å tilby folk å fly fra flyplasser der ingen bor og lande på flyplasser dit ingen skal. De rykket inn på Kastrup ved København for snaut et år siden, og er allerede flyplassens tredje største selskap – bare slått av SAS og Norwegian. På hovedflyplassene har de tilgang til større passasjermengder og mer betalingsvillige reisende. Rygge har 1,5 millioner reisende mens Oslo Lufthavn i fjor hadde 24,6 millioner reisende.

  • Interessert i politikk, og denne saken? Hør vår politiske podcast Aftenpodden. Last ned i Itunes/podcastspiller, eller lytt her med et klikk: