Helsedirektoratet mener denne papirinnpakningen er ulovlig alkoholreklame

Helsedirektoratet har bestemt at taxfree-selskapet Travel Retail Norway (TRN) må fjerne det rosa beskyttelsespapiret på vinflasker fordi det bryter med forbudet mot alkoholreklame.

Nå fjerner taxfree-selskapet Travel Retail Norway det rosa beskyttelsespapiret fra vinflaskene, etter krav fra Helsedirektoratet.
  • Knut-erik Mikalsen

I et fem sider langt brev redegjør avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad for direktoratets standpunkt. Selskapet får frist på seg til 15. juni med å fjerne papiret. I motsatt fall truer direktoratet med tvangsmulkt.

TRN protesterte mot denne konklusjonen, og ba direktoratet om en ny vurdering.

Nå foreligger den, men konklusjonen er den samme. Derfor har TRN bestemt seg for å kapitulere fordi man ikke ønsker å bruke mer ressurser på denne saken.

Setter folk til å fjerne papiret

Dette papiret er alkoholreklame, mener Helsedirektoratet.

Selskapet gjør det imidlertid klart at de fortsatt er uenig i direktoratets syn om at det aktuelle papiret kan anses som reklame for den aktuelle vinen, men gir seg likevel og vil nå sette folk til jobben med manuell fjerning av papiret på flaskene fra hele varelageret.

– Vi har respekt for Helsedirektoratets vedtak og vil ikke benytte oss av muligheten vi har til å anke vedtaket videre. Derfor fjernes nå det beskyttende papiret fra vinflaskene innen den angitte tidsfristen, sier Haakon Dagestad, kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway til Aftenposten.

Han legger til:

– Det er ikke gaveposer, slik Helsedirektoratet hevder at det er, sier han. TRN mener at papiret er ensfarget uten utsmykning, og at papiret ikke fremhever produktet på en positiv måte eller egner seg som gavepapir.

Strid i et halvt år

Striden rundt det rosa beskyttelsespapiret på vinflaskene har pågått siden november i fjor da Helsedirektoratet var på et tilsyn på TRNs butikk på Bergen Lufthavn Flesland.

Direktoratet hadde flere innvendinger mot flere forhold som knyttet seg til måten varene var utstilt på, og hvordan etikettene på enkelte flasker var utformet på.

TRN har etterkommet de fleste av disse innvendingene, men protesterte da direktoratet konkluderte med at et rosa innpakningspapir rundt en bestemt type vin var å anse som brudd på forbudet mot alkoholreklame. Dette, mente TRN, var beskyttelse som skulle hindre at vinen ble utsatt for strekt lys.

- Poser fremhever produkter

Helsedirektoratet skriver i brevet at alkoholloven definerer reklame som «enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed.»

– Dette omfatter også produktemballasje og setter grenser for utformingen av disse, skriver Skyvulstad som presiserer:

– Direktoratet legger til grunn at bruk av slike poser hovedsakelig bidrar til å fremheve og å skille ut produktene fremfor øvrig produktutvalg. Samtidig kan det fungere som innpakning/gavepapir, selv om ikke alle vil benytte det slik eller oppleve enhver pose som attraktiv. Følgelig ansees bruk av slik emballasje å være gjort i markedsføringsøyemed, og Helsedirektoratet fremholder således vurderingen om at innpakningen i poser vil være i strid med reklameforbudet i alkoholloven, skriver direktøren.

Travel Retail Norway må fysisk klistre en lapp over QR-koden på 6.000 vinflasker hver dag.

Vil drøfte QR-koden med departementet

Brevet omhandler ogsåstriden rundt QR-kodene på vinflasker, som er digitale merker som ved bruk av smarttelefon kan føre kunden til nettsider hos produsenten.

Direktoratet mener QR-kodene kan lede til nettsider som inneholder opplysninger som er i strid med forbudet mot alkoholreklame. Derfor har TRN satt ansatte til manuelt å klistre en lapp over QR-kodene slik at de ikke er mulig å bruke for kundene.

Direktoratet skriver at de vil drøfte denne og saker knyttet til bruk av utmerkelser og priser på etikettene med Helse- og omsorgsdepartementet, og skriver at de vil komme tilbake med en nærmere avklaring av disse forholdene.

- Importørenes ansvar, mener polet

Vinmonopolet må forholde seg til de samme reglene som TRN, og pressesjef Jens Nordahl opplyser til Aftenposten at det er polets leverandører – importørene – som skal påse at produktene ikke fremstår på en måte som vil være i strid med alkoholreklameforbudet.

– Vinmonopolet har løpende dialog med Helsedirektoratet om endringene i retningslinjene vedr. alkoholreklameforbudet, sier han til Aftenposten.

– Momenter som allerede er avklart fra Helsedirektoratet – som at bruk av sløyfer, cellofan og enkelte QR-koder ikke er i tråd med gjeldende regelverk – er allerede kommunisert klart og tydelig fra Vinmonopolet til grossistene. Grossistene har et selvstendig ansvar for å kommunisere dette videre til den enkelte produsent som må endre produktenes utseende i henhold til endringene i norsk regelverk, opplyser han.