Økonomi

Kontrollkomiteen etterlyser DNB-rapport etter Aftenpostens skatteparadis-avsløringer

Opposisjonen på Stortinget slipper ikke næringsminister Monica Mæland (H) i DNBs skatteparadissak. De ber om statsrådens vurdering av nye opplysninger om en revisjonsrapport.

Opposisjonen på Stortinget er ikke fornøyd med næringsminister Monica Mælands (H) svar i DNBs skatteparadissak.
  • NTB

– Det har i Aftenposten kommet fram nye opplysninger som gjør det nødvendig å spørre statsråden om hennes oppfatning, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Aftenposten skrev i oktober om hvordan det allerede i 2004 ble gjennomført en konsernrevisjon av bankens filial i Luxembourg. Det står i motstrid til hva styreleder Anne Carine Tanum tidligere har sagt.

– Inntil nå har statsråden stilt seg ensidig bak DNB-styrets forståelse og uttrykt tillit til styret. Da er det viktig å høre hva hun mener om dette nye som har kommet fram, sier Kolberg.

Ifølge DNBs tidligere konsernrevisor Harald Jægtnes satt Tanum i 2004 i bankens revisjonsutvalg som gikk gjennom revisjonsrapportene.

  • Les saken: Eks-konsernrevisor i notat til statsråd Mæland: DNB fortjener noe bedre enn styreleder Tanum

Han har i et brev til Næringsdepartementet gått hardt ut mot Tanum, etter at hun la skylden på DNBs konsernrevisjon, som Jægtnes tidligere ledet.

Kritisk til interngransking

Brev har gått fram og tilbake mellom statsråden og kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget siden april, da Aftenposten avslørte at DNBs filial i Luxembourg i en årrekke har tilbudt kunder å investere i skatteparadiset Seychellene.

– Det store spørsmålet: Hvordan kunne dette skje når alle mente at det ikke skulle skje, står fremdeles ubesvart, sier Kolberg.

DNB-styret oppnevnte i etterkant av avsløringene advokatfirmaet Hjort til å gjennomføre en intern gransking, en gransking som fra flere hold har blitt beskyldt for å ikke være uavhengig nok.

Granskingsrapporten er blant annet kritisert for å ikke inneholde opplysninger om mandatet DNB-styret ga granskerne. Kontrollkomiteen spurte Mæland om bakgrunnen for dette i forrige brev, noe hun ikke svarte konkret på.

– Derfor stiller vi nå spørsmålet på nytt, sier Kolberg.

Han sier det er vesentlig å få innsikt i om DNB-styret påla granskerne begrensninger og skranker av noe slag.

Uavhengige granskninger

Revisjonsrapporten fra 2004 er heller ikke gjengitt i Hjort-rapporten. Det er en annen grunn til å være skeptisk til granskingen, mener Kolberg.

Han mener DNB-saken bør bidra til å presse fram en diskusjon om det skal settes krav om uavhengige granskinger av selskaper hvor staten er tungt inne som eier.

– Vi har nå hatt flere statlige selskaper som har vært enten direkte involvert i ulovligheter eller i gråsonesituasjoner, hvor det har vært nødvendig med en gjennomgang. Spørsmålet er slike gjennomganger skal styres av selskapet selv, eller av eiersiden, sier Kolberg.

Les mer om

  1. Panama Papers
  2. DNB
  3. Martin Kolberg
  4. Luxembourg
  5. Bank