Økonomi

Nok en norsk bank er involvert i betent urfolk-konflikt. Her er grunnen til at Storebrand ikke vil trekke seg ut.

Storebrand mener de har en reell mulighet til å påvirke selskapene bak det omstridte oljeprosjektet ved å forbli på eiersiden.

«Barn drikker ikke olje». Bildet er tatt under søndagens demonstrasjon ved Cannon Ball i Nord-Dakota.
 • Nina Selbo Torset
  Nina Selbo Torset
  Journalist

De siste ukene har Aftenposten skrevet om hvordan norske aktører som DNB, Oljefondet, Nordea og KLP har investert eller gitt lån til den omstridte oljerørledningen Dakota Access i USA.

Nye undersøkelser viser at også Storebrand har investert i oljeprosjektet, som FN vurderer om bryter med menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Prosjektet har ført til den største urfolk-konflikten i USA på 100 år.

Har investert nesten 300 millioner kroner

Storebrands aksjeinvesteringer i oljeprosjektet fordeler seg på tre selskaper, som tilsammen eier 62 prosent av rørledningen.

Storebrands aksjer i selskapene har en total verdi på 292 millioner kroner:

Vil trolig forsøke å påvirke selskapene fra innsiden

Både KLP, DNB og Oljefondet har i etterkant av artiklene i Aftenposten varslet at de vurderer å trekke seg ut av prosjektet.

Storebrand har imidlertid en annen tilnærming til saken:

– Vi ser nå på eierandelen vår i disse selskapene og hvilket ansvar vi kan ta ut i fra den. Det «enkle» valget hadde muligens vært å selge aksjene, men i denne saken mener vi at vi har en reell mulighet til å påvirke selskapene ved å forbli på eiersiden, sier Harald Martens Holm, kommunikasjonssjef i Storebrand, til Aftenposten.

– Til tross for at eierandelen deres er relativt liten?

– Ja, alene er vi kanskje små, men sammen med flere og store, internasjonale investorer så kan vi få til noe.

Politiet brukte tåregass på demonstrantene under en protest mot oljeprosjektet ved Cannon Ball i Nord-Dakota søndag.

Storebrand er med i en investorgruppe med særlig fokus på urfolks rettigheter (UN PRI Investor Group on Indigenous Peoples Rights). Der har konflikten mellom selskapene bak Dakota Access og urfolket i området vært på agendaen siden slutten av september.

– Gjennom denne gruppen har vi også kontakt med amerikanske investorer som sitter nærmere konflikten. Vi jobber nå med å få alle fakta på bordet før vi tar en endelig avgjørelse, men slik saken står nå vil vi bruke vår makt som investor til å påvirke selskapet heller enn å trekke oss ut.

 • Fikk du med deg denne? KLP investerer pensjonspenger i oljeprosjektet som kan true urfolkets drikkevannskilde.

Her skal den omstridte oljerørledningen gå:

– Spesielt at Storebrand ikke har gått ut med dette

Storebrands investeringer er ikke like store som DNBs. Den delvis statseide banken har gitt rammelån til prosjektet tilsvarende 2,8 milliarder kroner. I tillegg har de mindre eierposter i flere av selskapene.

– En kan hevde at DnB er enda sterkere inne i prosjektet med både et direkte lån og at de er inne på eiersiden. Men Storebrand er investert i tre av selskapene, så de har et viktig ansvar her, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Den ideelle organisasjonen jobber for tiden sammen med Forbrukerrådet med å utvikle en etisk forbrukerguide overfor finanssektoren og er derfor opptatt av de norske bankenes investeringer i prosjektet.

– Det er litt spesielt at Storebrand ikke har gått ut med denne informasjonen selv, etter flere uker med fokus på denne saken. Det lukter litt av at de ikke ønsker negativ publisitet, sier Hermstad.

Holm i Storebrand avviser dette.

– Dette handler ikke om negativ publisitet, det handler om hvordan man får til en endring. I saker der vi ser at vi kan ha mulighet til å få til en faktisk endring, så får vi bedre effekt av å bruke media som kilde, ikke som utstillingsvindu. Her kan vi ha mulighet til å få til en endring, og det er ikke noe vi forsøker å legge skjul på, sier han.

Kan være i strid med Storebrands retningslinjer

De siste ukene har det vært så å si daglige demonstrasjoner ved den lille byen Cannon Ball i Nord-Dakota. Siouxindianerne og deres støttespillere frykter at oljelekkasjer fra rørledningen vil forurense Missourielven, som er deres hovedkilde til rent drikkevann.

Holm i Storebrand omtaler saken som «kompleks».

– På den ene siden har vi en domstol som sier at alt sannsynligvis gikk riktig for seg. På den andre siden har vi president Obama og FNs fremste ekspert på urfolks rettigheter som vil se nærmere på saken. Det er derfor nødvendig å grave mer i denne saken, sier han.

Storebrands investeringer i de tre selskapene ble gjort i 2005, 2008 og 2011. Konflikten med Sioux-folket startet først i 2014.

– Kan investeringene være i strid med Storebrands retningslinjer, slik saken ser ut nå?

– Hvis anklagene stemmer er det mulig at det er brudd på våre retningslinjer, siden anklagene indikerer brudd med ILO-konvensjon nr. 169 og FNs erklæring om urfolks rettigheter, sier Holm.

Les mer om

 1. FN
 2. Storebrand
 3. Framtiden i våre hender
 4. USA
 5. Oljerørledningen Dakota Access