Økonomi

De går nye veier

Mange pensjonister velger å jobbe. Dermed kan de heve både lønn og trygd.

I dag er halvparten av de 24 ansatte hos Aarekol Trafikktjenester pensjonister. Her representert ved (f.v.): Gunnar Vestrheim, Kari Bjugan, Andreas Jåstad, Karl Erik Christiansen, Einar Andersen, Idar Kaland, Alf Lund og Thor Hauglid. Bak står Martin Hauso og Terje Mala
  • Gunn Gravdal Elton

Hver dag står det en pensjonist et eller annet sted i Norge og dirigerer trafikken. De har vært brannmenn, politi, butikksjefer, feiere, industriarbeidere, bankfunksjonærer og butikkansatte. Det finnes til og med en tanntekniker og en rektor på laget.

- Jeg gleder meg til hver eneste arbeidsdag. Jeg har aldri hatt det så godt før, sier Gunnar Vestrheim som var med på å starte opp Aarekol Trafikktjenester for snart to år siden.

Meningsfullt

Stopp! Tidligere bankfunksjonær Kari ­Bjugan er ute på arbeid ved Røldalstunnelen i Odda kommune.

Etter 38 år i lokalavis, de siste syv årene som teknisk sjef, tok han ut tidligpensjon da han var 63 år. Som ansatt i privat sektor, og med gode pensjonsordninger, kunne han slutte med full pensjon og samtidig jobbe så mye han ønsket ved siden av, uten fratrekk i pensjonen.- Det er friheten og den sosiale biten som driver meg, ikke pengene. Etter å ha vært i mediebransjen i så mange år, der jeg alltid har måttet forholde meg til tidsfrister og stress, kan jeg nå jobbe akkurat når jeg har lyst. I sommer hadde jeg to måneder sammenhengende sommerferie for første gang i mitt yrkesaktive liv.

Karl Erik Christiansen er som Vestrheim, teamleder for trafikkdirigentene hos Aarekol. Den pensjonerte rektoren ved Odda videregående skole, begynte som tilkallingsvikar for ett år siden. Så langt har han ikke sagt nei til en eneste vakt.

- Da jeg gikk av med pensjon, fikk jeg raskt et behov for å gjøre noe. Jeg sluttet fordi jeg var lei av å være opptatt av jobben absolutt hele tiden. Nok var nok. Men siden både kona og jeg ble pensjonister, innså vi raskt at det ikke er bra å gå i beina på hverandre hele døgnet. Ved å jobbe, får jeg samtidig fylt pensjonstilværelsen med noe meningsfullt, sier Christiansen,

I motsetning til arbeidskollegaen kan han ikke jobbe så mye før det blir reduksjon i pensjonen. Selv med en reduksjon i utbetalingene på 20 prosent, er det verdt det, mener han.

Ville ha telefonnummer

Så da er det bra at de stort sett blir godt mottatt blant trafikantene. Noen er faktisk så glad i de smilende, blide og serviceinnstilte alderspensjonistene, at de serverer ferske boller ut gjennom bilvinduene.

- Vi har til og med fått rekesmørbrød en gang. Og en bilist var så begeistret for en av trafikkdirigentene at hun ba om telefonnummeret hans, humrer Gunnar Vestrheim, og viser til en lystig episode da de kom på jobb etter påskeferien.

- Vi skulle være noen dager i Breim i Nordfjord, og da Karl Erik kom, sa han strålende at han hadde gledet seg til å dra på jobb hver eneste dag i hele påsken, ler han.

Det gode liv

Han forteller om mange sosiale høydepunkter når trafikkdirigentene reiser rundt i Norge. For det sosiale er viktig. Dét — og følelsen av at det fortsatt er behov for dem. For mange er dette de aller viktigste grunnene til å jobbe.

- Det er sånne pensjonister som disse trafikkdirigentene som kan redde oss i fremtiden. Unge, friske og motiverte eldre kan øke verdiskapningen med mange milliarder kroner årlig, sier Kari Østerud, som er direktør ved Senter for seniorpolitikk.

Beregninger viser at om Norge klarer å utsette gjennomsnittlig avgangsalder med seks måneder, vil det øke verdiskapningen i samfunnet med 12-15 milliarder kroner årlig.

- Og det er svært viktig, spesielt siden levealderen øker, sier Østerud.

Forsker Hans Christoffer Aargaard Terjesen ved Arbeidsforskningsinstituttet mener det ikke er rart at arbeidstagere velger å ta ut tidligpensjon samtidig som de jobber fullt ved siden av.

- Det oppleves jo som et fornuftig valg for de fleste. Mange i dag velger å kose seg i nåtiden fremfor å planlegge langt fremover. Når for eksempel en industriarbeider nesten kan doble inntekten sin i år hvor de fremdeles har god helse, så er det naturlig adferd å benytte seg av godene som er tilgjengelige, sier Terjesen.

Verdifulle

Selv om pengene er en god drivkraft, ser han at også arbeidsglede, god helse og stor produktivitet blant eldre arbeidstagere kan bidra til at mange velger å jobbe ved siden av sin avtalefestede alderspensjon.

- Vi er inne i en stim der vi sender altfor mange med god helse, verdifull kompetanse og mye kapasitet, ut av arbeidslivet. Mange av ringrevene, blant annet i industrien og i helsesektoren, har så mye kompetanse som ligger under huden og i fingrene, at de er gull verdt for arbeidsgiveren, sier Terjesen.

Han har dybdeintervjuet nærmere 100 ledere om ledelse og seniorpolitikk de siste årene. Alle ga uttrykk for at dette er en velsignet arbeidskraft.

- De eldste har kanskje tidvis noe lavere hastighet, men produktiviteten er ikke nødvendigvis dårligere av den grunn. Tvert om. De har lært seg å jobbe smart.

I dag er halvparten av de 24 ansatte hos Aarekol Trafikktjenester pensjonister. 14 av de 30 trafikkdirigentene hos Opedal Drift på Voss er også pensjonister.

Kan bli tøft for mange

Staten er bekymret for at folk ikke forstår konsekvensene av å ta ut tidligpensjon.

Stadig flere nordmenn velger å ta ut alderspensjon allerede når de er 62 år. Etter første halvår 2014, hadde 767.00 personer tatt ut alderspensjon allerede i alderen 62-66. Av disse er det 45.000 som har valgt å arbeide ved siden av pensjonen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Nav

Fortsetter i arbeid

De aller fleste av tidligpensjonistene velger å fortsette i arbeid. 80 prosent av dem som arbeidet da de tok ut tidligpensjon, arbeider også etterpå. Enten de fortsetter i samme stilling på samme arbeidsplass, eller de går inn i ny jobb. På den måten hever de både full lønn og full pensjon.

- Det er en positiv overraskelse at så mange velger å fortsette i arbeid etter uttak av pensjon. Men å få folk til å stå lenger i arbeid, var jo også intensjonen med pensjonsreformen, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Betaler selv

Han understreker at pensjonistene selv betaler gildet. For dersom ikke pensjonistene har spesielt gode pensjonsavtaler, er det de selv som finansierer de ekstra årene med pensjon, ved at alderspensjonen blir lavere gjennom hele pensjonstiden.

- Vi er faktisk litt bekymret for at mange ikke helt ser konsekvensene av å ta ut tidligpensjon. Vi er redd for at mange kommer til å angre, sier Lien som frykter det kan bli tøft økonomisk for mange når de ikke lenger kan arbeide ved siden av pensjonen.

Stor pensjonsreduksjon

At direktoratet nå bekymrer seg for mange av tidligpensjonistene, er basert på en undersøkelse som viser at 4 av 10 spurte undervurderte konsekvensene av å ta ut pensjon allerede som 62-åring.

- Vi har heldigvis en ordning i Norge som gjør at ingen uansett får lavere pensjon enn minstepensjonen, men mange kan nok komme til å bli litt overrasket over det store utslaget den avkortede tidligpensjonen vil gi på forventet alderspensjon. For mange kan reduksjonen bli så stor som 30 prosent, sier Lien.