Økonomi

Frp-statsråd gir grønt lys for økt import av halalkjøtt

Salg av halalmat er ett av flere tegn på islamiseringen av Norge, mener Frps Per Sandberg. Men hans egen partifelle, landbruksminister Sylvi Listhaug, har gitt grønt lys for økt import av slikt kjøtt.

Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) ga i vinter grønt lys for import av 15 tonn kosherslaktet kjøtt og en dobbelt så stor kvote for halalslaktet kjøtt. Foto: Braastad, Audun

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

En lørdag i februar sendte landbruksminister Sylvi Listhaugs departement ut enpressemelding der det opplyses om at Regjeringen vil opprette to særkvoter for import av kjøtt slaktet «uten bedøvelse med basis i religiøse tradisjoner.»

Konkret ga hun grønt lys for import av 15 tonn koscherslaktet kjøtt og en dobbelt så stor kvote for halalslaktet kjøtt: 30 tonn. Dette kan ifølge departementet medføre en fordobling av hva man i 2013 importerte av halalkjøtt innenfor en annen kvoteordning.

Tidligere er slikt kjøtt blitt importert under en såkalt messekvote — med lavere toll - men i mindre mengde.

Nyheten om importkvotene ble sendt omtrent samtidig med at Per Sandberg nevnte salg av halalmat som ett av flere tegn på islamiseringen av Norge.

Det gjorde han i et større intervju med Aftenposten der han advarte mot religiøs fanatisme som ifølge Sandberg «seiler opp som den nye faren».

Les Sandbergs uttalelse:

Les også

- Ingen land har lykkes som et multikulturelt samfunn

Listhaug: Ikke billigere

— Er det ikke et paradoks at en statsråd fra Frp gjør det litt lettere å importere mer halalkjøtt til Norge?

— Det vi gjør, er faktisk å legge til rette for at de som spiser halalkjøtt ikke skal få billigere kjøtt enn folk flest. Det har vært så lave tollsatser på dette kjøttet at man faktisk har kunnet betale en lavere pris, sier hun og poengterer at hun setter opp tollsatsene slik at kjøttet vil koste omtrent det samme som annet kjøtt i Norge.

— Jeg synes det var urimelig at kjøtt som tas inn i Norge, og som er slaktet på en måte som er ulovlig her, skal være billigere enn det vi faktisk produserer selv, sier hun.

Listhaug sier det gamle systemet med såkalte messekvoten ikke var i tråd med WTO-avtalen, en avtale som regulerer frihandelen i verden.

- Men du øker kvotene for slikt kjøtt sammenlignet med den gamle ordningen?

— Økte kvoter, men dyrere kvote, fordi man må betale en høyere tollsats inn til landet, sier hun understreker at det dermed blir mer «likebehandling av forbrukere».

- Noen vil kunne påpeke at dere i Frp vanligvis er veldig opptatt av billig import, men altså ikke av slikt halalkjøtt?

— Vi er absolutt ikke for å legge til rette for at kjøtt som er produsert på en måte som er ulovlig i Norge, skal bli premiert med å være billigere enn norskproduserte varer. Så her var det helt på sin plass å lage et regelverk som gjør at man ikke blir premiert for det, sier hun.

Slik blir norske sauer slaktet (OBS!: Sterke bilder)

I tråd med menneskerettigheter

Enkelte røster i Frp har fremmet forslag om å forby halalkjøtt. Men i brevet Sylvi Listhaugs departement har sendt til Landbruksdirektoratet som forvalter importkvotene, opplyses det om at Norge ikke har anledning til å forby import av slikt kjøtt.

Alle har en lovbestemt rett til å få utøve sin religion. Det vil således være i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen å forby import av slikt kjøtt, påpeker departementet.

Det er bare trossamfunn eller heleide selskaper av trossamfunnet som kan stå for denne importen. Det skjer etter søknad og kvotene ble i løpet av mars fordelt. Islamsk kultursenter i Drammen og Oslo fikk 9000 kg hver, tilsvarende sentre i Nedre Eiker og Stavanger fikk henholdsvis 7500 og 4500 kg. Det mosaiske trossamfunn i Oslo fikk hele importkvoten, 15 tonn, av kosherslaktet kjøtt.

Mulig fordobling av importen

I Norge er ikke halaslakting uten bedøvelse tillatt. De som tilhører og følger religiøse tradisjoner som ikke aksepterer bedøvelse, er derfor avhengige av import. Import av slikt kjøtt - med lav toll - til Norge har derfor pågått i mange år, Men inntil i år har altså importen vært en del av den såkalte messekvoten - en kvote på tilsammen 35 tonn som i utgangspunktet er beregnet på ikke kommersielt salg av kjøtt til bruk på ulike messer.

Landbruksdepartementet påpeker at kvotene ble fastsatt med utgangspunkt i import innenfor denne messekvoten i 2013.

— Importen av koscher- og halalslaktet kjøtt i 2013 var henholdsvis 7,8 tonn og 13,5 tonn, opplyser departementet i brevet.

Departementet mener derfor at de fastsatte kvotestørrelsene åpner for en mulig fordobling av den importerte mengden innenfor messekvoten i 2013.

Ut over det kan slikt kjøtt importeres gjennom bruk av ordinære tollkvoter for kjøtt.

Eksstatsråd: Importen - et dilemma

Sylvi Listhaugs forgjenger som landbruksminister, Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener importkvoten representerer et dilemma, men vil ikke kritisere Frp-statsråden.

— Her lager man en særordning for å bryte det man mener er god dyreetikk. Men det er ikke sikkert det er feil for det. Dette er et av politikkens mange dilemmaer, sier han.

Les også

  1. Halalslakt av rein for første gang

  2. Fant grisekjøtt i halal-pølse, vossakorv og biffgrill

  3. Norske slaktere kutter ut halal-mat

Les mer om

  1. Næringsmiddelindustrien