Økonomi

Fornybar energi i ferd med å bli lønnsomt. Kan det store skiftet komme nå?

Solceller kan trolig produsere enda billigere strøm i fremtiden. Her fra en solenergifarm i Frankrike.

Oljeselskapene varsler investeringskutt og kullselskapene går konkurs. Samtidig er fornybar energi i ferd med å bli lønnsomt.

 • Caroline Enge

Prisen på nordsjøolje har i juli falt som en stein, fra rundt 50 til under 43 dollar pr. fat, en nedgang på 15 prosent. Fredag falt den til laveste nivå på tre måneder, melder NTB. Samtidig har flere av de store, internasjonale petroleumselskapene denne uken levert resultater for årets andre kvartal.

Britiske BP var først ut, og meldte tirsdag 45 prosent nedgang i inntektene sammenliknet med samme periode i fjor, ifølge Bloomberg.

Kull og olje stuper

Norske Statoil meldte dagen etter om etnetto underskudd på 302 millioner dollar, eller nesten 2,6 milliarder kroner i andre kvartal. Shell har tapt 71 prosent av inntektene sammenliknet med fjoråret, mens det største amerikanske oljeselskapet Exxon Mobil meldte om en nedgang i overskuddet på 60 prosent.

De lave prisene på olje og gass fører til investeringskutt og oppsigelser.

Fredag varsler petroleumskjempen Chevron at de kutter 8.000 arbeidsplasser etter at selskapet nok en gang måtte presentere røde tall, skriver Market Watch.

Kull er heller ikke spesielt lukrativt om dagen, og listen med kullselskaper som har gått konkurs er lang. Der oljefondet i fjor trakk seg ut av klimahensyn, følger nå andre store investorer som Deutche Bank etter. Ikke bare fordi kull forurenser, men fordi det rett og slett ikke lønner seg, skriver New York Times.

 • I Tyskland har over én million småbedrifter og husstander har installert solcelleanlegg som de tjener penger på. Les om hvordan vanlige folk er med på en klimarevolusjon.

Billig å produsere

– Det er jo det beste at endringene skjer gjennom markedet. Vi får ikke relle endringer før det er kommersiell interessant å investere i fornybar energi. Det er det nå, sier Lars Vikjord, global leder for energisektoren i Swedbank.

Bloombergs nyeste rapport om fremtidens energiproduksjon, spår at vind- og solenergi blir den aller billigste måten å produsere strøm på i mange land innen 2020, og at kostnadene bare vil fortsette å falle de neste tiårene.

– Prisnivået i det europeiske el-markedet har vært så lavt at det ikke lønner seg med gass, på grunn av stor subsidiering av fornybar energi i land som Tyskland, Spania og Italia, sier Atle Midttun, professor ved instituttet for innovasjon og økonomisk organisering ved BI.

Lars Vikjord, Swedbank

Tapte på fossile satsninger

Han har forsket på store, europeiske energiselskaper. Etter en gullalder fra årtusenskiftet og frem til finanskrisen i 2008, har de tapt mye på å fortsette å satse fossilt.

En nylig avsluttet studie viser at de selskapene som valgte å satse tungt på fornybar energi gjorde det vesentlig bedre enn andre.

– De fleste større europeiske selskapene ble sittende igjen med en problematisk portefølje av gass og kull, sier Midttun.

Parallelt med overgangen til grønnere produksjon, er en digital revolusjon i ferd med å desentralisere energisystemet til mer forbukernær produksjon enn før, viser studien.

Stor interesse for fornybart

Utenfor Europa skjer det også drastiske endringer på energimarkedet. Marokkos nyeste vindkraftfelt skal produsere det som mest sannsynlig er verdens billigste strøm, skriver The Guardian.

Fornybartrenden er merkbar også blant utenlandske fond som skal investere pensjonspenger.

– Vi merker tydelig økt etterspørsel etter investeringer i fornybar energi. Disse fondene ser etter langsiktig og stabil avkastning, og kjøper derfor småkraft som mindre vannkraftprosjekter, samt vind- og solenergi, sier Lars Vikjord i Swedbank.

Interessen for investeringer i vindenergi øker.

Balansen skifter

Aldri før har mer penger blitt investert i fornybar energi enn i fjor. Ifølge FNs miljøprogram (UNEP) var beløpet 285,9 milliarder dollar, eller omtrent 2.435 milliarder kroner. Tilsvarende tall for nye kull- og gassprosjekter var 130 milliarder dollar.

For første gang står fornybar energiteknologi for mer enn halvparten av produksjonskapasiteten.

– Et skifte er nå i ferd med å skje. Fornybar energi begynner å bli lønnsomt, og kan etterhvert klare seg uten subsidier, sier Vikjord.

Et annet sikkert tegn på at balansen nå er i ferd med å tippe, er at også de store petroleumsselskapene har begynt å investere i fornybar energi, mener han.

– At man til og med på oljemessen i Stavanger snakker om fornybare alternativer, sier noe om hvilken retning det går, sier Vikjord.

Men fortsatt er det en lang vei å gå før fossile brensler er utkonkurrert, og det er lite sannsynlig at investeringene i fornybart blir like store i 2016 som i fjor.

Atle Midttun, BI.
Gjennom Paris-avtalen har verden forpliktet seg til å kutte kraftig i utslippene av klimagasser.

Trekker i begge retninger

– Kan dårlige tider i petroleumsbransjen egentlig fremskynde overgangen til miljøvennlige alternativer?

– At lave oljepriser fører til mindre investeringer i fossilt er jo bra, men samtidig gjør lave priser at forbruket øker, så effekten trekker i begge retninger, sier Atle Midttun ved BI.

– Høye oljepriser ga en konkurransefordel for fornybar energi. Når oljeprisen er lav vil det alternativet bli billigere for de landene som importerer olje, sier Stein-Erik Fleten, professor ved NTNUs institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Flere steder gjør billig bensin at folk til og med kjøper mindre klimavennlige biler. I USA økte SUV-salget 2,5 ganger raskere enn salget av små, energieffektive biler fra 2014 til 2015, ifølgeDet internasjonale energibyrået (IEA). I Kina var tallet enda høyere.

Stein-Erik Fleten, NTNU

Sterk subsidiering

Fornybar energi har vært sterkt subsidiert, men ikke så mye som oljebransjen.

I 2014 ble fossilt brensel subsidiert med hele 493 milliarder dollar, viser tall fra IEAs World Energy Outlook. Det er mer enn fire ganger så mye som til fornybar energiproduksjon. Over halvparten var oljesubsidier, stort sett i fattige land.

– Grunnen til at oljeprisen er så lav, er jo at petroleumsproduksjonen har økt veldig mye de siste årene. Verdens befolkning er dessuten i ferd med å bli både flere og mindre fattige. Det gjør igjen at vi vil trenge enda mer energi fremover, sier Fleten.

Men ifølge Bloombergs rapport er ikke effekten av lave priser på olje og gass nok til å sinke utviklingen innen fornybar energi.

Må også skje i transportsektoren.

Det solcelledrevne flyet Solar Impulse 2 fullførte denne uken den første flyvningen rundt jorden uten drivstoff.
Les også

Solcellefly på vei over Middelhavet

Håpet er at det snart skal bli lønnsomt å bytte over til fornybar energi i også for biler, busser, båter og fly. Innen transportsektoren dominerer nemlig fossilene fortsatt.

Biodrivstoff har dessuten fått kritikk for å ta opp arealer som kunne vært brukt til å dyrke mat.

– Norge er jo ledende på elbilmarkedet, men fortsatt er flesteparten av de nye bilene som selges her i landet ikke utslippsfrie, sier Andreas Krüger Enge, som er leder for strategi og forretningsutvikling ved Enova.

Anreas Krüger Enge, Enova.

- Kan skje raskt

På verdensbasis kreves mer enn avgiftsletter og subsidier for at det samme skal skje innen transport som på kraftmarkedet, mener han.

– Man må få biler som treffer behovet. Helt av seg selv vil det ikke gå, men med den utviklingen som skjer innen batteriteknologi og bilproduksjon nå, kan endringene komme raskt, sier Enge.

Elektriske biler vil ifølge Bloombergs energiprognoser utgjøre 35 prosent av kjøretøysalget innen 2040. Andre er mer optimistiske.

Denne uken viste Tesla-gründer Elon Musk frem sin nye «gigafabrikk» som skal produsere billige bilbatterier ved hjelp av solenergi. I 2018 er planen å produsere batterier tilsvarende 35 gigawatt-timer, som er mer enn hele verdens batterikraft i 2014, ifølge BBC.

- Fossilenes dager er talte

– Det eneste som kunne reddet fossil energiproduksjon er et snarlig gjennombrudd for karbonfangst og -lagring. Men nå er det alternativet i ferd med å bli forbikjørt av andre grønne teknologier, tror Atle Midttun.

Det må sterke politiske drivkrefter og billige alternativer til for å få transportsektoren vekk fra fossile brensler. Og det er det eneste alternativet om Norge og EU skal nå sine mål om minst 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030, mener Midttun.

– Det er smertefulle omstillinger, men det må til. Dersom man greier å få person- og lastebilflåten over til alternative energikilder, er dagene talte for fossilt brensel på ti-tjue års sikt, tror han.

Les også

 1. Denne gassen reddet ozonlaget. Nå kan den bli en farlig klimatrussel.

 2. Dansk klimaforsker mener å ha løst mysteriet om «den blå flekken» i Nord-Atlanteren

 3. Hvem er mest avhengig av oljepenger her i landet?

Les mer om

 1. Olje og gass
 2. Energi
 3. Solenergi
 4. Tesla
 5. Bærekraft
 6. Klimautslipp