Tidligere Yara-topp: -Thorleif Enger spurte meg «hvordan kan vi betale disse fyrene»?

Opplysninger fra et sentralt vitne i korrupsjonssaken mot Yara-toppene reiser spørsmål ved om tidligere konsernsjef Thorleif Enger visste mer om de angivelige bestikkelsene i Libya enn han hevder.

Thorleif Enger var konsernsjef i Yara.

– Jeg synes spørsmålet var ubehagelig og ville komme meg ut av kontoret hans, sa tidligere konserndirektør i Yara, Edvard Cavazuti, da han vitnet i ankesaken mot de fire korrupsjonsdømte Yara-toppene i Borgarting lagmannsrett torsdag.

Saken, der fire tidligere toppsjefer i det statlige gjødselselskapet Yara er dømt til flere års fengsel for korrupsjon i Libya og India, har gått for retten siden slutten av august.

Torsdag var det tid for å høre forklaringen til ett av Økokrims mest sentrale vitner, den tidligere konserndirektøren Edward Cavazuti.

Historien hans indikerer at tidligere konsernsjef Thorleif Enger visste mer om de omstridte utbetalingene til en ministersønn i Libya på et tidligere tidspunkt enn det han selv hevder.

Over videolink fra USA, fortalte amerikaneren Cavazuti at han ved to anledninger snakket med Enger om informasjon han stusset over med Libya-forhandlingene. Begge samtalene fant ifølge Cavazuti sted før Enger hevder å ha blitt varslet om de omstridte betalingene til Libya.

Første samtale fant sted på bakgrunn av en telefonoppringning Cavazuti sier han fikk fra Nejdet Baysan, som ledet Yaras deleide selskap i Sveits. I samtalen, som han tidfester til januar 2008, skal Baysan ha nevnt at han jobbet med en ammoniakk-kreditt som ville få avtalen Yara forhandlet om i Libya i havn. Ifølge Cavazuti ble han opprørt over samtalen og la på.

Da han kom tilbake til Oslo, skal han ha konfrontert Thorleif Enger med opplysningene.

– Jeg sa jeg fikk en rar telefon fra Nejdet der han sa han gjorde noe med en agent eller noe i Libya som hadde med ammoniakk å gjøre. Hva er dette, spurte jeg.

Ifølge Cavazuti skal Enger ha avfeid bekymringen med at han «ikke skulle stole på alt Nejdet sier», og at «vi bruker disse gutta som investeringsbankere».

Baysan har i sitt vitnemål sagt at Cavazuti lyver om denne samtalen.

Hilste på ministersønnen

Etterforskningen har avdekket at millionbetalingen til ministersønnen i Libya ble foretatt ved at Yara betalte overpris for en rekke båtlaster med ammoniakk.

Noen måneder senere skal det ha kommet «to unge fyrer» bort til bordet der Cavazuti spiste middag med Yaras Midtøsten-representant i Qatar. Han hilste på mennene, og fikk i etterkant vite at den ene var sønnen til Libyas oljeminister, som Yaras juridiske direktør Kendrick Wallace hadde møter med. Wallace er også tiltalt i saken.

Så, en tid på forsommeren, skal Enger ha vinket Cavazuti inn på kontoret sitt, der han satt med nå medtiltalte Tor Holba.

– Hvordan kan vi betale disse fyrene, skal Enger ha spurt, ifølge Cavazuti.

– Jeg svarte at de kunne betale med penger eller varer eller gjøre som sist, sa Cavazuti i retten. Han sa han var ukomfortabel med situasjonen og ville komme seg raskest mulig ut av kontoret. Også Holba virket brydd over situasjonen, sa han.

– Uforklarlig

Engers forvarer, Ellen Holager Andenæs, sier møtet aldri har funnet sted.

Etterforskningen har vist at Yara allerede året før betalte 1,5 millioner dollar til ministersønnen i Libya. Enger har forklart at han først ble oppmerksom på konsulenten da det kom et betalingskrav sommeren 2008, som han avviste.

Dommerne i tingretten fant ingen grunn til å tvile på Cavazutis forklaring.

– Det er helt uforklarlig, sier Ellen Holager Andenæs.

Hun brukte torsdag mye tid på å reise spørsmål ved om Cavazuti husker rett når han tidfester samtalene med Enger. Hun viste blant annet til at Wallace ikke hadde vært i Qatar på noe tidspunkt vinteren og våren 2008, slik Cavazuti mente å huske.

– Det han sier stemmer ikke overens med noen andre opplysninger i saken, sier Andenæs.

Hun stilte også spørsmål ved hvorfor han ikke varslet Tor Holba, som var prosjektleder for Libya-forhandlingene, om hva han fikk vite, og hvorfor han heller ikke gikk til Engers etterfølger Haslestad med alle opplysningene han hadde.

Hun stilte også Cavazuti spørsmål om forklaringen hans kan være preget av at han ga den i en samtale FBI, og at han fortsatt har status som «subjekt» i saken i USA. Dette avviste Cavazuti selv.

– Hvorfor tror du han forklarer seg på denne måten, hvis opplysningene ikke stemmer?

– Det må man bare undre seg over.

I tillegg til forholdene i Libya og India, som rettssaken omfatter, fant advokatfirmaet som gransket Yara også ut at det var gått rundt 100 millioner i «uakseptable betalinger» fra Yaras deleide datterselskap i Sveits.

Aftenposten skrev i vår at rundt 22 millioner av disse gikk til to salgsdirektører hos en av Yaras viktigste råvareleverandører i Russland. Pengene ble betalt via postboksselskaper i Karibia.