Statkraft slutter med vindkraft til havs

Statkraft kutter etter at Stortinget trekker tilbake 5 milliarder selskapet skulle få.

Statkraft er allerede inne på eiersiden i havvindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av Norfolk i England.

Statens heleide kraftselskap Statkraft leverer et raskt og kontant svar etter at Stortinget trekker tilbake penger selskapet skulle få: Det blir ingen nye prosjekter innen vindkraft til havs.

"Statkraft AS har tilpasset investeringsplanen til de nye finansielle rammene. Den største endringen er at Statkraft ikke kommer til å investere i nye prosjekter innen havbasert vindkraft. Enkelte internasjonale vannkraftprosjekter kan også bli utsatt", skriver selskapet i en pressemelding.

— Havbasert vindkraft er kapitalkrevende. De reduserte finansielle rammene fra eier medfører at det ikke er mulig for Statkraft å investere i nye prosjekter innen havvind, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft har investert store penger på havvind i Storbritannia:

Les også

Statoil og Statkraft håver inn britisk statsstøtte

Statkraft sparer skatt til Norge ved å drive internbank fra Begia:

Les også

Kutter norsk skatt via belgisk bank

Tok tilbake pengene

I budsjettforliket på Stortinget 23. november bestemte regjeringspartiene og de to støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti at Statkraft likevel ikke skal få tilført 5 milliarder kroner i form av redusert utbytte til eieren i årene 2016-2018.

I begrunnelsen viser partiene til at "investeringene utenfor Norge innebar en annen risikoprofil og har vist varierende lønnsomhet. Dette er illustrert ved nedrivinger som reduserer utbyttegrunnlaget".

"Nedskrivninger" betyr på god norsk "tapte penger".

Statkraft har tapt milliarder på gasskraftverk i Norge og Tyskland:

Les også

Statkrafts tyske mareritt fortsetter

Var bra i alle perspektiver

Tidlig i desember i fjor sa næringsminister Monica Mæland (H) til Aftenposten:

— Vi har gjort en vurdering av hva som tjener samfunnet totalt sett. I et klimaperspektiv, i et energiperspektiv og i et verdiskapingsperspektiv, så mener vi det er fornuftig å tilføre 10 milliarder kroner på den måten vi har gjort .

I desember i fjor ble Statkraft lovd store penger for å bidra til det grønne skiftet:

Les også

Statkraft må vise at de tjener penger på bortebane

Fem av de 10 milliarder kronene ble tilført overs statsbudsjettet 2014, mens resten altså skulle komme i årene 2016-2018.

Ett år senere snudde Stortingsflertallet på hælen, og Statkraft svarer med å kutte investeringene.

I forliket om statsbudsjettet 2016 besluttet de fire partiene å ta 4,5 milliarder kroner i ekstra utbytte fra Statkraft for å få forliket i havn.