Økonomi

Nå skal Stortinget bestemme hva kull er

I løpet av en uke bestemmer Stortinget etter alle solemerker seg for å be Regjeringen om å trekke Oljefondet ut av kullselskaper.

Venstre trekker blant annet frem råvareselskapet Alcoa som et selskap med mye utslipp. Oljefondet hadde ved årsskiftet 2,4 milliarder kroner investert i selskapet. Foto: ALESSANDRO BIANCHI, REUTERS/NTB SCANPIX

 • Stine Barstad

1. Hvorfor vil Stortinget selge Oljefondets kullaksjer?

Det Internasjonale Energibyrået IEA har beregnet at store deler av verdens fossile ressurser må bli liggende i bakken dersom man skal begrense den globale oppvarmingen til maks to grader. Det innebærer blant annet at mesteparten av verdens kull, som forårsaker de største klimagassutslippene, må bli liggende. Et flertall av partiene på Stortinget mener fondet ikke bør bidra til å støtte slik klimaskadelig virksomhet. Det er også et rent økonomisk argument for å selge kullbeholdningen – kullprisene har falt kraftig de siste årene og flere analytikere tviler på om kullsektoren noensinne vil ta seg opp igjen.

2 Hvem har tatt initiativ til dette?

Både Miljøpartiet De Grønne, Venstre og SV har lenge vært tilhengere av å forby fondet i å investere i kull, på samme måte som man tidligere har utelukket selskaper som produserer tobakk. Men det var først da Jonas Gahr Støre høsten 2013 annonserte at Ap ønsket å gjøre det samme, at det ble flertall på Stortinget for et slikt salg.

3 Hva vil Regjeringen?

Høyre og Frp gikk i stortingsmeldingen om Oljefondet mot å trekke fondet ut av alle kullselskaper. Partiene advarer mot å bruke Oljefondet som klimapolitisk instrument, og vil heller at fondet skal bruke eiermakten til å påvirke selskapene i riktig retning. Fondet har i våres sendt ut brev til kullselskapene og bedt dem redegjøre for sin strategi for å fase ut kull. I fjor høst stemte samarbeidspartiene V og KrF mot et forslag om å be Oljefondet selge kullet, mot at Regjeringen satte i gang en bredere utredning om å selge fondet ut av olje, kull og gass. Nå tyder alt på at støttepartiene vil stemme med opposisjonen.

4 Hva er et kullselskap?

Det er det store spørsmålet som nå diskuteres i finanskomiteen. Det er enighet blant flertallet om at fondet bør selge seg ut av rene kullprodusenter, men det har fondet allerede langt på vei gjort på eget initiativ ut fra rent finansielle vurderinger. Flertallet ser også ut til å være enige om å inkludere selskaper som har en viss andel av sine inntekter fra kull, eller bruker mye kull i industri— eller kraftproduksjon. Venstre har foreslått å sette denne grensen ved selskaper som har over 25 prosent av inntektene eller energien fra kull. Etter det Aftenposten kjenner til, kan Ap gå inn for å sette grensen på 30 prosent. Her blir det tautrekking utover uken. For SV er det også viktig å se på selskapenes totale utslipp.

5 Hva blir konsekvensen av et uttrekk?

Motstanderne av uttrekk mener det vil ha liten effekt, ettersom nye investorer vil stå klare til å overta Oljefondets aksjer. De mener også et slikt pålegg vil svekke posisjonen til fondet som en finansiell investor. Tilhengerne av nedsalg mener tiltaket både vil ha en signaleffekt til andre store investorer som ofte ser til hva Oljefondet gjør, og at det også kan ha en reell effekt for selskapene som dumpes ettersom den dårlige utviklingen de siste årene gjør at det ikke akkurat er kø av investorer som vil putte penger i bransjen. Kullinvesteringer utgjør en forholdsvis liten andel av fondet. En gjennomgang den tyske organisasjonen Urgewald har gjort, viser at fondet eier i kullselskaper for rundt 85 milliarder kroner, eller 1,25 prosent av fondets verdi.

 1. Les også

  Beste noensinne i Oljefondet

 2. Les også

  Venstre om Oljefondet: Olje- og kullaksjer for milliarder må ut

 3. Les også

  Omkamp om kull på Stortinget

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Oljefondets klimaavtrykk = to ganger Norges utslipp

 2. NORGE

  Norsk olje-overskudd til nye kullkraftverk

 3. ØKONOMI

  Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

 4. ØKONOMI

  DNB-fond selger seg ut av omstridt rørledning i USA

 5. A-MAGASINET

  Hun styrer 9158 selskap på vegne av meg og deg

 6. ØKONOMI

  Oljefondet ferdig med tenåringstiden