Økonomi

Biodrivstoff-krangel: – Ingen kan garantere at vi ikke putter mat eller regnskog på tanken

Mens Regjeringen og støttepartiene forhandler om hvor tøffe krav de skal sette til biodrivstoff, raser debatten om hvor klimavennlig biodrivstoff egentlig er. Flere frykter at økte krav til biodrivstoff vil ha negativ klimaeffekt.

Biodrivstoff er blitt en viktig sak i budsjettforhandlingene, men både i fagmiljøer og det politiske miljøet er man ikke trygge på at økte krav til biodrivstoff kan ha en negativ klimaeffekt globalt, både med tanke på regnskog og matforsyningen.
  • Stine Barstad
    Journalist
  • Ruud Solveig

– Bruk av biodrivstoff er en viktig del av klimaløsningen, men det bekymrer oss at vi ikke har nok kunnskap om hvilken klimaeffekt et høyt forbruk av biodrivstoff har, sier talsmann for MDG, Rasmus Hansson.

Han viser til at partiene i budsjettforhandlingene og sine alternative budsjett overbyr hverandre om å sette de tøffeste omsetningkravene for biodrivstoff, uten å vite hva slags konsekvenser det har for klimaet.

– Ingen kan garantere at dette ikke blir å putte mat eller regnskog på tanken, sier han.

Frykter mangel på klimavennlig biodrivstoff

Venstre ønsker å øke omsetningskravet på biodrivstoff til 20 prosent i 2020, og at 8 prosent av dette skal være såkalt avansert biodrivstoff, basert på avfall eller f.eks rester fra skognæringen. Men etter det Aftenposten erfarer, vegrer regjeringspartiene seg for å sette kravet for høyt for tidlig, fordi de frykter at det ikke kan leveres nok avansert biodrivstoff.

– Dette forhandler vi om, men det skal også være bærekraftig. Det må være andregenerasjons biodrivstoff i Norge, for første generasjons funker ikke godt nok om vinteren. I tillegg er førstegenerasjons i tillegg noe som i stor grad konkurrerer med matjord rundt om i verden, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte Zero-konferansen onsdag.

- Dette forhandler vi om, men det skal også være bærekraftig, sa Erna Solberg til Aftenposten under Zerokonferansen.

Klimaministeren: – Må ikke ses på som en lettvint løsning

Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen advarer mot å se på biodrivstoff som en lettvint løsning:

– Det må ikke bli en lettvint løsning som trekkes opp av hatten i forhandlinger, sa han.

– Det er et komplisert felt, og det har vi mye erfaring i Norge med at det er. Det må gjøres grundige beregninger for å finne ut om økt krav til innblanding av biodrivstoff faktisk er klimavennlig globalt, sa han.

– Frykter du da at man hugger skog man ikke burde hugge?

– Ja, økt innblanding av biodrivstoff vil få ned CO2-utslippene i Norge. Men det som er viktigst for klimaet, er om utslippene går ned globalt.

Han påpekte at det siste ikke nødvendigvis skjer hvis man bruker matvekster til biodrivstoff og dette for eksempel fører til at man hugger regnskog i Indonesia eller drenerer myr for å skape nytt areal for matproduksjon.

Aftenposten har tidligere skrevet at flere selskaper har planer om å investere i produksjon av avansert biodrivstoff basert på avfall fra skog, men at disse tidligst er klare til å produsere i 2021.

  • Regjeringen jobber med biodieselpakke for å løse budsjettfloken
  • Les også: Milliardinvesteringer i norsk produksjon av biodrivstoff på trappene: Nå kan du snart fylle norsk skog på tanken

Begrensede ressurser

Flere aktører frykter også at et økt omsetningskrav skal føre til økt hogst av norsk skog, fordi tilgangen til topper, grener og avfall fra skogsindustrien er begrenset.

– Vi redder ikke verden med å hugge norsk skog og putte den på tanken, sier Nina Jensen i WWF.

– Med et kraftig økt omsetningkrav er det fare for at det blir hogget mer enn det ellers ville blitt gjort og mer enn skogen tåler, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

– Vi redder ikke verden med å hugge norsk skog og putte den på tanken, sier Nina Jensen i WWF. Rasmus Hansson i MDG mener biodrivstoff er en viktig del av klimaløsningen, men er bekymret for at vi ikke har nok kunnskap om hvilken klimaeffekt et høyt forbruk av biodrivstoff har.

Bransjeaktører som var samlet på Zero-konferansen erkjenner at tilgangen til bærekraftig råstoff er en utfordring.

– Nå er det ikke tilstrekkelig med bærekraftige råvarer, men så lenge insentivene er der, kommer råvarene, sier administrerende direktør Petter Holland i det svenske selskapet Preem.

Stadig nye råstoff

Selskapet har laget verdens første svanemerkede biodiesel, og underskrev torsdag kontrakt med bensinstasjonkjeden XY på levering av diesel med 20 prosent bioinnblanding til deres diesel til norsk tungtransport.

Holland sier det omtrent ukentlig kommer tilbud og ideer om nye typer råstoff til biodrivstoff. Han mener tilbudet av bærekrafige råvarer vil øke, dersom myndighetene setter strenge og langsiktige nok krav til omsetning og bærekraftighet.

Han sier bransjen har mulighet til å øke produksjonen raskt, dersom de rette rammebetingelsene kommer på plass. I fjor var 15 prosent av alt drivstoff selskpaet solgte, biodrivstoff. I år øker andelen til 20 prosent.

– Jeg skjønner innvendingen mot avansert biodrivstoff hvis du hugger trær for å lage diesel, men hvis man bruker restprodukter fra skogsindustrien, som ofte ellers brennes, utnytter vi ressursene på en bedre måte, sier Holland.

Vil ha utredning

Rasmus Hansson i MDG ber i et representantforslag Stortinget utrede det potensielle ressursgrunnlaget for produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge.

Videre foreslår han at det utarbeides en metode for å måle klimaeffekten av å bruke skog som råstoff i biodrivstoff, og at det lages en plan for å sørge for at biodrivstoffet brukes der det er vanskeligst å erstatte fossilt drivstoff.

Norsk skogeierforbund er sterk forkjemper for økte omsetnigskrav til biodrivstoff, og driver aktiv lobbyvirksomhet i budsjettforhandlingene.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund understreker at FNs klimapanel legger til grunn bruken av bioenergi skal seksdobles frem til århundreskiftet hvis man skal nå togradersmålet. Det innebærer at hogsten på verdensbasis øke mellom 50 og 200 prosent.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Økonomi
  3. Klima
  4. Zero