Oljekuttene svir - snart mangler halvparten av de norske riggene oppdrag

Tretten oljerigger har gått ut av kontrakt og ligger arbeidsledige i juli, mens ytterligere elleve vil mangle oppdrag til høsten.

Oljeriggen Statfjord A i Nordsjøen hadde en oljelekkasje i 2008. Nå står snart halvparten av norske oljerigger uten kontrakt. Foto: Marit Hommedal / NTB SCANPIX

Stadig flere offshorearbeidere går arbeidsledige og til høsten vil det trolig settes et historisk, norsk bunnivå for utnyttelsesgraden av borerigger i Norge, skriver offshore.no.

Det store overskuddet på rigg gjør at det forventes at noen rigger må ut av markedet for å skape balanse.

40 semi-rigger, 33 jack Up-er og 9 boreskip er tatt ut av markedet verden over.

På norsk sokkel er ingen rigger tatt ned på det nåværende tidspunkt, men ifølge Sysla Offshore vil dette trolig snart skje for å få ned tilbudssiden. I tillegg er mer enn 40 prosent av de flytende boreriggene i Norge over 20 år gamle, og flere kan bli ansett som for gamle til å brukes på ny.

Selv om halvparten av norske rigger står uten kontrakt til nyttår, skyldes dette at det ikke er tegnet noen nye kontrakter før den tid. Flere selskaper har derimot tegnet kontrakter som begynner mellom 2017 og 2020, deriblant Statoil, Repsol og Aasta Hansteen. (©NTB)