Økonomi

- Jeg må si jeg blir irritert når jeg ser at det er kø til fjellet torsdag

Trond-Morten Lindberg i BDO mener Norge har et nasjonalt holdningsproblem og at produktivitetskommisjonen ikke går langt nok.

Trond-Morten Lindberg er administrerende direktør for 1200 ansatte i BDO.
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

Under tittelen «Patetisk produktivitetspreik» skriver direktøren i revisjons— og rådgivningsselskapet i en kronikk i DN at det ikke er lav oljepris som er den største trusselen mot norsk økonomi.

Han mener nordmenn er blitt latere og at vi trenger en grundig holdningsendring.

Se direktesendt debatt her kl. 15

– Det er en sedathet man ser mer i Norge enn andre steder. Når enkelte virksomheter flytter «fredagskaken» til torsdag for at flest mulig skal være til stede, sier det jo sitt. Jeg må si jeg blir irritert når jeg ser at det er kø til fjellet torsdag, sier Lindberg til avisen.

Han mener også at det er blitt et statussymbol å slå av mobilen når man går fra jobb og at det er et problem at nordmenn ønsker å få til så mye på fritiden.

– Ønsket om å bruke alle hyttene, om å trene alle timene. Ønsket om å gjøre alt annet enn det som handler om å gjøre Norge mer konkurransedyktig enn i dag, sier han til næringslivsavisen.

Clemet: - Vi er litt oljedopet

Kristin Clemet, daglig leder i tankesmien Civita, mener debatten om hvor mye nordmenn jobber er viktig.

– Norske politikere skryter med rette av at vi har en høy andel av befolkningen i arbeid, men et viktig fenomen som nesten ikke har vært fremme til debatt er at vi ligger langt under gjennomsnittet i OCED når det kommer til hvor mange timer vi jobber. Vi har tatt ut en stor andel av velstandsveksten i mer fritid, sier Clemet til Aftenposten.

Hun advarer om at nedgangen i arbeidstid vil gjøre det problematisk å betale for velferdsstaten i fremtiden.

– Hvis vi fortsatt vil ha en offentlig finansiert velferdsstat som er like sjenerøs som nå, må vi finansiere den. Det blir et problem om vi fortsetter å jobbe mindre og mindre. Hadde vi jobbet like mye som islendinger og svensker, ville det løst en del av problemet, sier hun.

– Er nordmenn late?

– Jeg vil ikke bruke ordet lat, og det er ikke sikkert det er et problem at folk drar på hytta på torsdager eller jobber mer hjemmefra. Det kan også være et uttrykk for et mer fleksibelt arbeidsmarked. Men at nordmenn er preget av at vi er blitt et av de rikeste landene i verdenshistorien, er det ingen tvil om. Vi er litt oljedopet. Det kan nok ramme driven til å oppnå resultater.

Ap: - En grov forenkling

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson i Ap, kaller utspillet fra BDO-sjefen «en grov forenkling».

– Jeg må si jeg blir litt irritert når noen forsøker å redusere en viktig debatt om produktivitet til et spørsmål om latskap og nordmenns generelt dårlige holdninger. Denne formen for pekefinger-mentalitet bidrar ikke til å løfte norsk produktivitetsvekst, sier Marthinsen.

Hun understreker at hun ønsker produktivitetsdebatten velkommen.

– Dt er ikke et problem i seg selv at vi tar ut en del av velstandsøkningen i form av mer fritid, men det er viktig at vi diskuterer hvordan vi klarer å øke yrkesdeltakelsen og holde på den høye kompetansen og omstillingsevnen i norsk arbeidsliv som har gjort at vi ligger helt i verdenstoppen på produktivitet, også korrigert for oljeaktiviteten.

– Krever politisk brutalitet

Tirsdag la produktivitetskommisjonen frem sin rapport hvor de kommer med flere forslag for å øke produktiviteten i norsk økonomi.

Blant annet tar rapporten til orde for å stille strengere krav til lærere, at samfunnsøkonomisk lønnsomhet må vektlegges tyngre i veiprosjekter og at det må satses på noen sterke regionbyer.

– Mye av dette krever en passe dose politisk brutalitet. Gevinsten er en mer effektiv økonomi i fremtiden, har utvalgets leder Jørn Rattsø tidligere sagt til Aftenposten.

Sterkere lut

Lindberg i BDO mener kommisjonen ikke går langt nok:

«Skal Norge lykkes de neste 100 årene, trenger vi alle en realitetsorientering. Produktivitetskommisjonen er for politisk korrekt til å gi oss en slik nødvendig vekker», står det i kronikken.

Er nordmenn for late? Si din mening i kommentarfeltet.

Les også

  1. Siv Jensens ekspertgruppe gir oppskriften for en smartere økonomi

  2. – Klisjeene om nordmenns dårlige arbeidsmoral er sterkt overdrevet