Økonomi

Her er oppskriften på en smartere økonomi

Økonomiprofessor Jørn Rattsø presenterer diagnosen på norsk økonomi

Idag ble rapporten som forsøker å stille diagnosen på norsk økonomi lagt frem.

  • Aftenposten Redaksjon

Økonomiprofessor Jørn Rattsø ved NTNU i Trondheim har vært engasjert som fastlege for norsk økonomi i et par år. I dag la han fremproduktivitetskommisjonensførste rapport.

— Skal Norge i årene fremover fortsette å ligge på topp i inntektsnivå, må vi også ligge på topp når det gjelder å bruke arbeidskraft og kapital smartere hvert år. Oppbyggingen av oljenæringen er i stor grad gjort, og andre næringer må nå stå for veksten, sier Rattsø.

Han var spesielt opptatt av tre sektorer: Utdanning, næringslivet og offentlige investeringer og reformer.

  • Innenfor utdanning pekte han på at det er slark i kunnskapsproduksjonen, og at forskningen preges av middelmådighet.
  • Innenfor næringsliv pekte han på at nye og gamle næringer må fylle tomrommet som oppstår når de oljetilknyttede næringene får mindre å gjøre.
  • Innenfor offentlige investeringer mener han det største problemet er dårlig gjennomføring og feil prosjekter.
    Utvalget oppgave var å forsøke å komme opp med forslag til en medisin som kunne kurere pasienten billigere og smartere.

I et intervju med Aftenposten i dag erkjenner Rattsø at motkrefter vil motarbeide noen av løsningene utvalget foreslår. Han anbefaler derfor «en passe dose politisk brutalitet» for å få til strukturendringer.

Les også

  1. Presenterte oppskriften på en smartere økonomi