Rygge flyplass kjøpt av selskap som vil starte opp ny drift

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners AS, som sto bak taxfreebutikken på Rygge flyplass, har kjøpt alle aksjene i selskapet og vil gjenåpne flyplassen.

Selskapet har overtatt alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL), selskapet som tidligere drev Moss Lufthavn Rygge, og som eier terminalbygg og andre sivile anlegg på Rygge.

Det er Orkla Eiendom, Thon Holding, Østfold Energi og Østfold fylkeskommune som har eid RSL inntil nå, men som nå har solgt samtlige aksjer til investeringsselskapet.

Taxfree-erfaring

Jotunfjell har også kommet til enighet med selskapets hovedbank DNB, og ifølge en pressemelding «presentert realistiske planer for videre drift av lufthavnen». Selskapet eier blant annet Airport Retail Group, som sto for taxfree-driften på flyplassen før den ble lagt ned i november i fjor.

– Vi har drevet taxfree-salg og annen handelsvirksomhet på flere flyplasser, vi kjenner flyplassen på Rygge godt og har et mål om ny flyplassdrift. Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og at det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell i en pressemelding.

Oppstart i 2018 eller 2019

Han vil ikke si helt spesifikt når man satser på oppstart av flyplassen, men sier at det kanskje skjer allerede i 2018, men utelukker ikke at flyplassen ikke åpnes før i 2019.

Inn i styret for den nye lufthavnen går blant annet Espen Ettre, Roel Huinink og Alf Reidar Fjeld. De har mange års erfaring fra Oslo Lufthavn Gardermoen, flyplassene Schiphol og Arlanda og Sandefjord lufthavn Torp.

Et annet selskap, Rygge Airport AS, meldte seg tidlig som interessert i å overta driften av flyplassen, men har slitt med å få fullfinansiert prosjektet.

De tidligere eierne ved Rygge Sivile Lufthavn skal også ha stått i veien for dem, ved å nekte å levere inn sin konsesjon.