Økonomi

Kunsten å få kvinner til IT-bransjen

Flere kvinner finner veien inn i den mannsdominerte IT-bransjen. Men ennå er de ikke flere enn én av fire. Bedriften Compello har imidlertid knekt koden.

Anne Catherine Gretland (t.v.) er leder for Oda-nettverket som ønsker flere kvinner inn i IT-bransjen. Nå er hun sammen med Line Bjerke nyansatt hos Gustav Line og Compello, som ligger langt over snittet med en kvinneandel på 36 prosent. - Ennå har vi en vei å gå, sier han. Ørn E. Borgen

 • Jeanette Sjøberg

— Har du bare menn som intervjuer jobbkandidater, velger de den som er lik dem selv – en mann. Derfor har vi 3–4 intervjurunder for å sikre oss mot fordommer som oppstår i rekrutteringsprosessen, sier toppleder Gustav Line.

Administrerende direktør i programvareselskapet Compello sitter sammen med nyansatte Anne Catherine Gretland og Line Bjerke i lokalene på IT-tette Fornebu. For dem har det vært avgjørende at bedriften satser aktivt på en raus kvinneandel.

— Det er veldig mange som sier at «mangfold er viktig», men som ikke gjør noe. IT-bedriftene må vise at de har kvinner som jobber der, bruke bilder av dem i markedsføring, få kvinnene til å holde foredrag. Da lokker de til seg flere kvinner, sier Gretland. Hun er leder for nettverket for kvinner i IT-bransjen, Oda-Nettverk, i tillegg til å være nyansatt «nettskyansvarlig» i Compello.

Les også:

Les også

Norge trenger flere som dem

Langt over snittet

Bedriften har klart noe mange i IT-bransjen strever med: den rekrutterer stadig flere kvinner til tross for at det er få av dem i søknadsbunkene. Kvinneandelen på 36 prosent er langt over gjennomsnittet.

Mens 19 prosent kvinner i fjor oppga at de jobbet i IT-bransjen, er årets tall 23 prosent, ifølge en fersk undersøkelse TNS Gallup har utført for Oda-Nettverk.

Selv om kun nær én av fire i bransjen er kvinner, mener Gretland at de ser klare endringer og viktige steg på rett vei, selv om det er noen bedrifter som drar lasset litt ekstra.

— Andelen har ligget på 19 prosent i tre år, men endelig ser vi bedring. Bedrifter som har forstått viktigheten av bedre kjønnsbalanse bør være til stede allerede på ungdomsskolen for å få opp interessen for IT-fag hos unge jenter, som kan være klare for IT-bransjen ti år frem i tid, sier Gretland.

De merker at flere og flere IT-bedrifter fronter sine kvinner i rekrutteringsprosesser og i media, man går bort fra standardiserte stillingsannonser og strategien er forankret hos toppledelsen.

Smitteeffekt

Det er Gustav Line i Compello også klar på.

— Jeg tror også det har stor effekt at mannlige ledere viser hvor viktig det er med høy kvinneandel, da er smitteeffekten større overfor menn, som jo er i flertall i IT-bransjen, sier han.

Og det er ikke nok å tiltrekke seg en kvinne eller to, mener IT-direktøren. Man må også gjøre en jobb for å beholde dem. Derfor oppfordrer de kvinnelige ansatte til å melde seg inn i IT-nettverk for kvinner, og de sponser sosiale og faglige samlinger for sine kvinnelige ansatte for å skape et sammensveiset mindretall.

Gustav Line mener dessuten at han har bevis på at det lønner seg å satse på mangfold. Bedriften har gått fra røde tall i 2007 til et solid overskudd nå. De siste fem årene er kvinneandelen nær doblet i selskapet.

Line understreker viktigheten av alltid å ha med en kvinnelig ansatt i intervjurundene, for å unngå at mennene finner tonen på grunn av felles referanser og magefølelse, som kan gjøre en blind for hvem som faktisk er den beste kandidaten.

— Medarbeiderundersøkelsene bekrefter at flere kvinner, gir økt trivsel. Og vi speiler kundegruppene våre på en bedre måte, sier han.

«Cola- og snusmiljøer»

Salgssjef Line Bjerke har i årevis vært vant til å tilhøre mindretallet i bransjens «cola- og snusmiljøer». Hun og Gretland mener ordlyden i stillingsannonsene er helt avgjørende for å tiltrekke seg de IT-kompetente kvinnene.

— Når det står «totalansvar» for et område, appellerer det ikke til kvinner. Står det heller «får mulighet til å få ansvar for», ser kvinner på det med andre øyne. Det samme om det fokuseres på «konkurranse» eller «relasjonsbygging». Stillingsannonsene for IT-jobber er ofte ekstremt tekniske, og mange kvinner blir nok rammet av «flink pike-syndromet», at de må kunne alt som står i annonsen før de vil søke, sier Bjerke.

Både hun og Gretland er tydelige på at selv om bedriftene bør gjøre sitt ytterste for å sitte igjen med en kvinne blant de tre siste i en intervjurunde, så vil de ansettes fordi de er dyktige, ikke bare fordi de er kvinner.

Les også:

Les også

Kvinner velger nye yrker, menn følger tradisjonene

Mindre kjønnsfokus

I ledergruppen til Microsoft Norge er syv av fem kvinner. Tre av ti ansatte i selskapet er kvinner. Det de kaller «kvinnekuppet» har de fått til ved å fokusere mindre på kjønn i rekrutteringsprosessen.

— Vi har de siste årene fokusert mindre på å tenke kvinner/menn, men mer på hvordan vi kan sikre komplementære ferdigheter og tiltrekke oss profiler som kan være med på å utvikle oss videre. Da har det vært viktig for oss å ha en tydelig strategi for hvor vi skal, og en businessplan med tydelige mål og ambisjoner, mener Michael Jacobs, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Men han understreker at kvinnelige rollemodeller i bedriften har vært viktig.

- Flinke kvinner tiltrekker flinke kvinner. Vi har ansatt noen erfarne kvinner som gir en domino-effekt, flere vil jobbe hos oss .

Må kontinuerlig lokke kvinnelige studenter

Institutt for informatikk på Universitetet i Oslo har nettopp gjennomført IT-camp for jenter, for å friste flere jenter som snart er ferdige med videregående til faget.

— Jeg tror man innenfor IT har et problem med å synliggjøre for unge «hva man kan bli når man blir stor». Det er et enormt fagområde, men oppfattes som litt diffust, og jeg tror jentene er mer opptatt av å ha mer håndfaste karrièremuligheter, sier informatikkprofessor Kristin Braa ved Universitetet i Oslo.

Det er tredje gang de gjennomfører IT-campen spesielt for jenter, men de har i mange år hatt spesielle opplegg for å rekruttere jenter. Hver gang de har det, spretter jenteandelen opp på studiet, og motsatt hvis de ikke har noe spesifikt jenteopplegg. Jenteandelen har økt fra 14 prosent i 1995 til 24 prosent i dag.

— Den gode nyheten er altså at det nytter med egne jentetiltak. Den dårlige nyheten er at vi må gjøre det hele tiden, sier Braa.

Hun mener det viktigste er å synliggjøre hvilke konkrete jobber man kan få hvis man studerer IT.

- Begynn med barna

Dekan Beathe Due ved avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold, mener det er viktig å starte med barna for å rette opp kjønnsubalansen i IT- yrkeslivet senere. Hun er blant annet engasjert i bevegelsen Lær kidsa koding, som skal få barn vekk fra bare å være digitale forbrukere.

— Man må vise i skolen at IT ikke bare er for gutta som spiller krigsspill, eller den «klassiske nerden». Men vise dem verktøy for å skape ting ved hjelp av teknologi, og komme forbi den passive forbrukerfasen. Da tror jeg ikke man skal tenke på kjønn, det blir helt feil med «Kodeklubber for jenter», da tror jeg det virker mot sin hensikt, sier Due.

Kvinnelige rollemodeller

Hun mener imidlertid kjønnsfokuset er nødvendig for de voksne. Og at det trengs kvinnelige rollemodeller, blant undervisere, kursholdere og de som uttaler seg i media. Hun er blant annet med i nettverket Girl Geek Dinners der over gjennomsnittet IT-interesserte kvinner møtes.

— Det var jo masse kvinnelige programmerere før, men så skjedde det en tydeligere kjønnsdeling på midten av 80-tallet som bremset utviklingen. Jeg tror egne kvinnenettverk er viktig for å få opp andelen i bransjen, men samtidig blir jeg glad den dagen det blir nedlagt, for da betyr det at vi har oppnådd høy nok kvinneandel, sier Due.

 1. Les også

  «Seriøst, er du kjernefysiker?»

 2. Les også

  Jenter får ekstrapoeng for å ta guttedominerte studier

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Slik så det ofte ut på IT-selskapets møter. Ett år senere har de femdoblet antallet kvinnelige ansatte.

 2. DEBATT

  «Jeg inviterer gjerne likestillingsministeren på besøk til Telenor»

 3. ØKONOMI

  – Det er for få kvinner å velge mellom til IT-jobbene

 4. ØKONOMI

  Kjønnsbalanse? Hvorfor det? Menn og kvinner er ikke helt på linje i holdninger til arbeidslivet

 5. A-MAGASINET

  Tror du teknologi er noe IT-avdelingen kan fikse? Vil du også bli sjef? Glem det!

 6. ØKONOMI

  Norgesgruppen-sjefens uttalelse fikk likestillingsministeren til å tenne på alle pluggene