Økonomi

Siv Jensen skal fri til oljearbeiderne 1. mai: Regjeringens pakke er ikke god nok

Frp samler oljenæringen til nettmøte 1. mai. Partileder Siv Jensens budskap er at regjeringens forslag til pakke for oljeindustrien ikke er god nok.

Frp-leder Siv Jensen minner om at det var Frp som fikk et nesten enstemmig storting til å kreve krisepakke for oljeindustrien.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

1. mai pleier Frp å ha godt besøkte folkemøter som får stor medieoppmerksomhet. I år inviterer partileder Siv Jensen oljenæringen til nettmøte.

Målet er tydelig: Frp skal blankpusse sitt image som oljenæringens parti. Det betyr også at partiet vil ha en mer sjenerøs støttepakke til petroleumsnæringen enn det regjeringen har foreslått.

Blant dem som skal delta på Frps arrangement 1. mai, er tidligere Ap-politiker og direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk Olje og Gass og ansatte i næringen fra Aker BP, Kværner og Aker Solutions.

Redningspakken for oljeindustrien blir det viktige temaet.

– Vi skal rette oppmerksomheten mot oljeindustrien og ha dialog med «gutta på gølvet», næringen og andre aktører. Dette gjelder å sikre sysselsetting og skatteinntekter, sier Siv Jensen. Hun understreker at regjeringen ikke går langt nok i skissen til redningspakke som ble presentert torsdag formiddag.

Jensen: Pakken ikke god nok

– Det er deler her vi sikrer flertall for, slår Jensen fast overfor Aftenposten.

– Hva er det regjeringen ikke går langt nok på?

– De signaliserer at de vil fortsette å øke CO2-avgiften. Det betyr å øke belastningen for industrien. Det er helt ufattelig at regjeringen i en tid der arbeidsplasser står på spill, ønsker å øke særnorske avgifter, sier hun og legger til at Frp vil øke friinntekten.

– Samlet sett må det bli en lettelse for industrien og ikke en skjerpelse. Dette er snakk om tusenvis av arbeidsplasser, sier Jensen.

Frps Sylvi Listhaug, Sps Trygve Slagsvold Vedum og Aps Hadia Tajik da Stortinget tidligere i år påla regjeringen å komme med tiltak for oljenæringen.

Detaljer kommer 12. mai

Avhengig av godkjennelse i Eftas overvåkingsorgan (ESA), vil regjeringen fremme forslaget 12. mai.

I stedet for å avskrive investeringene over seks år, som i dag, får selskapene avskrive investeringene umiddelbart i grunnlaget for særskatt. Dermed utsettes skatteregningen.

I tillegg kan de trekke av 10 prosent i friinntekt, som er et spesielt fradrag i særskatten. Særskatten for oljeselskapene er på 56 prosent og kommer i tillegg til selskapsskatten på 22 prosent.

Alt dette for prosjekter som sjøsettes før utgangen av 2022. Dette betyr utsatt skatt for 100 milliarder kroner, etter regjeringens beregninger.

Tiltakene ligger ganske nær de elementene som næringen selv med støtte fra LO har fremmet et eget forslag om.

Tiltakene retter seg inn mot virkningene av det dramatiske oljeprisfallet og koronaepidemien. Norge har også erklært kutt i oljeproduksjonen for å stabilisere oljeprisen på et høyere nivå.

Reaksjonen på oljepakken spriker blant partiene på Stortinget, men Ap, Frp og Sp ser positive elementer i pakken.

Ap: Endelig Høyre på banen

– Endelig kommer Høyre på banen. Det er ikke et sekund for tidlig, situasjonen for bransjen er blitt vesentlig verre gjennom de siste ukene, skriver Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik i en SMS.

– Forslaget er et balansert utgangspunkt. Men regjeringens pakke for olje- og leverandørindustrien har noen svakheter, forklarer hun og presiserer:

– Vi må få forsikringer om at pengene dette utløser, ikke ender opp med å gå til store utbytter hos private eiere. Og langsiktigheten må være bedre ivaretatt med investeringer som elektrifisering, havvind og CO2-fangst og lagring, understreker Tajik.

SV: Redder aksjonærene

– Dette er først og fremst en redningspakke for aksjonærene, oljedirektørene og eierne. Her ryker mange titalls milliarder, hevder SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, som ikke er fornøyd.

Hun mener en ikke har noen garanti for at dette vil redde en eneste arbeidsplass i norsk leverandørindustri.

Sp: Det kan være for lite

Sps leder Trygve Slagsvold Vedum sier man må gå inn i dette. Han er ikke sikker på at forslagene går langt nok, og at en ikke må se seg blind på tallet 100 milliarder i utsatt skatt over to år.

– I fjor hadde vi 240 milliarder i inntekter til staten fra petroleumsnæringen, sier han.

– Dette er en start, så får vi se på det, sier Vedum. Han minner om at oljeinvesteringene før koronakrisen var beregnet å være syv ganger større enn investeringene i fastlandsindustrien.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Siv Jensen
  3. Koronaviruset