Økonomi

Drømmer du om en slik sommer? Da må du tåle høye strømpriser

Høye strømpriser i Europa slår inn i Norge. Lite snø i norske fjell fører til mindre vann i kraftmagasinene. Det gir et særnorsk prishopp på strøm, forklarer Statkraft.

En ny drømmesommer vil bidra til høye strømpriser
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen gleder seg over at høye strømpriser gjør at pengene strømmer inn i kraftgigantens kasse. Ifølge kraftbørsen Nord Pool var strømprisen i Norge 21 prosent høyere i årets tre første måneder, sammenlignet med første kvartal i 2018.

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 6,43 milliarder kroner i første kvartal. Dette var en økning på 469 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor.

Europa setter prisen

Mye av den økte strømprisen importerer vi fra Europa, særlig Tyskland.

– De europeiske strømprisene er relativt høye, fordi prisen settes av kostnadene for å produsere kull- og gasskraft i Europa, forklarer han.

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning Tønnesen.

Kull- og gassprisen er ganske høye. Men dette forklarer ikke alt, EUs miljøkrav presser også prisen opp.

EU presser prisen opp

– Prisen for å slippe ut CO₂ fra kull- og gasskraftverkene har økt mye. Det er en ønsket utvikling fra EU for å få ned utslippene, sier Rynning Tønnesen og legger til at i det i tillegg er vesentlig mindre snø enn normalt i fjellet i Norge.

– Det gir en litt større økning prisen i det nordiske markedet enn normalt, forklarer han.

Ifølge Statkrafts presentasjon er fyllingsgraden i vannmagasinene i Norden 94 prosent av et normalår.

– Så dersom man ønsker lavere strømpris så bør en ønske seg regn i Norge og vind i Europa?

– Ja, en regn- og vindfull sommer i Skandinavia og mye vind i Europa, så vil strømprisen kunne gå ned, bekrefter han.

Strømprisen skal ned - om noen år

  • Les også: Det pågår en kamp om norske vassdrag. Hva skal prioriteres? Strøm eller laks?

– Men ser du for deg at de høye strømprisene vil vare ved?

– Ser du på kraftmarkedene et par år frem i tid, viser prisene en fallende tendens. Dersom en bedrift vil sikre seg, så kan man kjøpe kraft for fremtidig leveranse på et vesentlig lavere nivå, men som enkeltforbruker kan du ikke det, sier han.

Avventer vindkraftmotstand

Statkraft har bestemt at selskapet ikke vil satse på nye vindkraftprosjekter på land i Norge, men gjøre ferdig de som de alt har på gang.

Statkraft har sagt at de ferdigstiller Fosen, og ønsker å bygge de to vindparkene vi har konsesjon til i Kvinesdal og på Remmafjellet, men så er det stopp.

– Det er to grunner til det. Vi tror det vil bli krevende å få god økonomi i nye vindkraftprosjekter. Det er mange prosjekter og stor konkurranse. Den andre grunnen er at det er en stor politisk diskusjon om hvor og hvor mye vindkraft vi skal ha i Norge. Fra vår side mener vi det er riktig å avvente litt til det blir klarere, sier han.

Les mer om

  1. Kull
  2. Strømpriser
  3. Økonomi