Økonomi

IEA: Verden må gjøre mye mer for å skifte ut olje med fornybar energi

Det trengs langt større innsats hvis verden skal kunne redusere utslippene i energisektoren nok til å hindre en klima-tidsbombe, fastslår IEA.

Verdens etterspørsel etter olje kommer til å øke de neste årene, mener det internasjonale energibyrået IEA Her illustrert ved Oseberg-plattformen.
  • NTB-AFP-AP

Det internasjonale energibyrået (IEA) mener det trengs et «laserlignende» fokus hvis verden skal greie å levere fornybar energi og samtidig holde tritt med befolkningsøkningen.

Onsdag la byrået fram det som beskrives som årets viktigste analyse av energisektoren, World Energy Outlook.

Der går det fram at hvis utviklingen fortsetter som i dag, så vil utslippene av klimagasser fortsette ufortrødent. Verden er fortsatt så avhengig av fossilt brennstoff at etterspørselen etter olje kommer til å øke fram til 2030-tallet før den når toppen i 2040.

I 2040 kommer verden til å ha behov for 106,4 millioner fat olje, mot dagens forbruk på 96,9 millioner fat, ifølge IEAs prognoser.

I fjor steg energietterspørselen med 2,3 prosent, den største økningen siden 2010. Kina, USA og India var i front. Samtidig økte CO2-utslippene fra energisektoren med 1,9 prosent, den største oppgangen siden 2013.

Det får byrået til å konkludere med at verken dagens kurs eller politikernes planlagte klimapolitikk er nok til å sikre en bærekraftig framtid.

Peker på firehjulstrekkere

I rapporten tar byrået sterkere stilling til klimaendringene enn det har gjort i tidligere.

Blant annet peker det ut bensinslukende firehjulstrekkere som en av de viktigste årsakene til at CO2-utslippene i energisektoren fortsetter å øke. Både i Kina, USA og Europa er etterspørselen etter slike biler på vei oppover.

To andre faktorer som trekker i samme retning, er økt etterspørsel etter plast og flyreiser.

Hvis vedtatt politikk gjennomføres, vil verden likevel ende opp i en situasjon der hundrevis av millioner med mennesker fortsatt ikke har tilgang til elektrisitet, og der store CO2-utslipp vil gjøre det umulig å unngå katastrofale klimaendringer.

Skal den globale oppvarmingen begrenses i tråd med Parisavtalen, vil verdens ledere måtte vedta raske og omfattende endringer i alle deler av energisystemet, skriver IEA, som nylig publiserte en delrapport der det tas til orde for at antall vindmøller til havs 15-dobles fram til 2040 for å sikre en grønn omstilling.

Sol og vind

Elektrisitet basert på fornybare ressurser som vind og sol regnes som den viktigste nøkkelen til en mer bærekraftig framtid, men mye av verdens elektrisitet kommer fortsatt fra fossilt brennstoff, og det vil det gjøre i flere år framover.

I Parisavtalen forpliktet verdens land seg til å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader og helst til 1,5 grader. I oktober i fjor konkluderte imidlertid en FN-rapport med at CO2-utslippene må kuttes med hele 45 prosent innen 2030 og være nede på null innen 2050 hvis temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader.

IEA legger i sin rapport fram et «fornybart scenario» som skal sikre at verdens CO2-utslipp kuttes med to tredeler mellom 2018 og 2050 før de nulles ut i 2070. Planen legger opp til at andelen fossilt brennstoff faller fra fjorårets 81 prosent til 58 prosent i 2040. Det vil ifølge IEA være nok til at temperaturøkningen holder seg under 1,8 grader.

Les også

  1. Nytt olje- og gassfunn i Nordsjøen

  2. Massivt nytt oljefelt funnet i Iran

  3. Hver femte nordmann tror ikke på menneskeskapte klimaendringer

Les mer om

  1. IEA