Økonomi

Island slår Storbritannia - også i økonomi

Den økonomiske utviklingen på sagaøya er bedre enn hos øynaboene i sør.

Islendingene har opplevd tøffe tider etter det økonomiske sammenbruddet for åtte år siden. Men nå er de tilbake, både i fotball-EM og økonomi-EM.
  • Roar Østgårdsgjelten

Det internasjonale pengefondet (IMF) la i forrige uke frem nye landrapporter om økonomien i Storbritannia og Island.

Alle viktige indikatorer viser at det går bedre for islendingene enn for britene.

IMF har samlet nøkkeltall og laget prognoser for økonomisk vekst, arbeidsledighet, levestandard, gjeldsbyrder og statsfinanser.

Pengefondet har ikke brutt tallene ned på regionene på De britiske øyer slik at det ikke er mulig å sammenligne utviklingen mellom England og Island.

Wales kan redde æren

Men den økonomiske utviklingen i Wales - det eneste gjenværende britiske laget i fotball-EM - har på enkelte områder vært bedre enn i Storbritannia samlet sett, viser tall fra det regionale selvstyret i Wales.

Wales har i likhet med Skottland og Nord-Irland begrenset selvstyre i Storbritannia, men har status som fullverdige landslag i både den europeiske og den internasjonale fotballorganisasjonen.

Derfor stilte både Wales, England og Nord-Irland lag i sluttspillet i EM. Nå er det bare Wales igjen for å forsvare unionsflagget Union Jack.

Arbeidsledigheten i Wales faller raskere enn i hele kongeriket. For ett år siden var ledigheten i Wales 6,4 prosent, i februar-april i år 4,8 prosent. Sammenlignbare tall for hele Storbritannia var 5,5 prosent i fjor og 5 prosent i år.

Fare for nye nedgangstider

De økonomiske utsiktene er mye gunstigere for Island enn for Storbritannia, ifølge IMFs vurderinger.

Riktignok er utviklingen i britisk økonomi bedre enn i de kriserammede eurolandene i EU, men britiene står foran store utfordringer med fare for tilbakeslag, advarte IMF i rapporten om britisk økonomi.

Den var skrevet før folkeavstemningen om EU-medlemskap. Med Brexit-resultatet er det meste snudd opp ned på De britiske øyer - også de økonomiske utsiktene.

Flere økonomer advarer mot at Storbritannia risikerer å havne i den tredje nedgangsperioden (resesjonen) siden den globale finanskrisen for åtte år siden.

Økonomisk sammenbrudd

Island var det landet i Europa som ble hardest rammet av denne finanskrisen da bankvesenet på sagaøya kollapset. Det førte til den verste økonomiske og politiske krisen i landets 70-årige historie som selvstendig stat.

Arbeidsledigheten økte kraftig. Folk måtte flytte fra hus og hjem. Mange bedrifter gikk konkurs og landets valuta brøt sammen.

Island måtte ha kriselån fra IMF og de andre nordiske land, og ble i praksis satt under Pengefondets administrasjon.

Les også

Slik vil Brexit påvirke norsk næringsliv

Havnet i krangel med britene

Hestekuren hjalp. Landet kom raskt på fote igjen økonomisk.

Krisen på Island i 2008 utløste en langvarig juridisk og politisk strid med Storbritannia og Nederland om hvem som skulle ta regningen da britiske og nederlandske innbyggere tapte sparepengene sine da den islandske nettbanken Icesave gikk med i dragsuget under bankkollapsen.

Icesave-saken bidro til å forsure forholdet mellom islendingene og særlig britene i mange år etter finanskrisen.

Økonomisk har Island tatt igjen Storbritannia etter krisen og har i dag en høyere levestandard. Mens Islands økonomi er en mygg sammenlignet med den britiske som rangeres som verdens 5. største målt i størrelse på samlet produksjon (bruttonasjonalproduktet).

StorbritanniaIsland
Antall innbyggere (juli 2015)64,1 millioner331.918
BNP (i amr. dollar 2015)2679 milliarder15,2 milliarder
Utenlandsgjeld (i amr. dollar 2013)9219 milliarder107,5 milliarder
Kilde: CIA World Factbook 2016

Levestandarden måles ved å dele samlet produksjon eller bruttonasjonalproduktet (BNP) på hver innbygger.

Tjener mer enn britene

Målt med felles valuta (dollar) kommer islendingene i år til å tjene 20.000 kroner mer enn gjennomsnittsbriten.

IMF anslår BNP pr. innbygger på Island i år på 56.100 dollar mot 42.100 dollar i Storbritannia.

Nå advarer IMF mot faren for en overoppheting av økonomien på Island.

Les også

I Blackpool har de Englands korteste liv og dårligste helse

– Utsiktene er positive. Veksten skyter fart i år og er ventet å passere 4,5 prosent, anført av en robust innenlandsk etterspørsel og et kraftig oppsving i turismen, skriver IMF i rapporten om islandsk økonomi.

Advarsel fra IMF

Prisveksten er i ferd med å ta av - noe som IMF ser som et faresignal.

Prisene steg 1,7 prosent i mai. Høy lønnsvekst kan imidlertid føre til at inflasjonsmålet om å holde den årlige prisveksten på 2,5 prosent, brytes senere i år og neste år.

Dette kan i sin tur føre til et kraftig innhugg i overskuddet i utenriksøkonomien som er bygd opp igjen i årene etter sammenbruddet i landets økonomi.

Fortsatt kan ikke islandske kroner fullt ut veksles mot andre lands valutaer. Men den positive utviklingen i økonomien og håndteringen av krisen kan føre til at landet igjen blir fullt ut integrert i de globale finansmarkeder, fremholder IMF.

Les også

Politisk selvmord | Per Edgar Kokkvold

Prognoser er utgått på dato

Utsiktene for Storbritannia er langt mer usikre. IMF la til grunn at veksten kunne komme til å ta seg raskt opp igjen etter en svakere oppgang i første halvår i år. En forklaring var all usikkerheten som oppsto før folkeavstemningen om EU-medlemskap 24. juni.

IMF-økonomene la imidlertid til grunn for sin prognose om en forsiktig oppgang at Storbritannia fortsatte som EU-medlem.

Nå er den forutsetningen skutt ut i det blå - og IMF-økonomene må trolig mate sine økonomiske modeller med nye tall for å lage nye prognoser for et Storbritannia utenfor EU.

Les mer om

  1. Brexit
  2. Fotball-EM
  3. Island
  4. Storbritannia
  5. IMF
  6. EU