Lundin lette etter olje – fant 140 millioner år gamle tenner

Rolvsnes-letingen ga ikke bare olje for Lundin i sesongens letekampanje.

Det var i Rolvsnes-formasjonen at Lundin gjorde et overraskende gammelt funn – av tenner.

(Stavanger Aftenblad): Da Lundin startet å analysere prøvene fra Rolvsnes, ved Edvard Grieg-feltet i den sentrale delen av Nordsjøen, kom det frem en gammel, fossil skatt.

– Det er ikke bare olje og gass vi finner når vi leter i Nordsjøen. I borekaksprøver fra en brønn ble det funnet tenner som trolig stammer fra en rundt 140 millioner år gammel rovfisk. Brønnen ble boret tidligere i år i prospektet Rolvsnes i den sentrale delen av Nordsjøen, skriver Lundin på sine hjemmesider.

Spesielt funn

– Det spesielle med funnet er at tennene er hele, og at de i det hele tatt ble funnet av noen svært observante geologer ute på riggen, sier Ingar Throndsen i Lundins leteavdeling til Lundins hjemmesider.

Her er tennene som Lundin fant.

Throndsen anslår ut fra størrelsen på tennene at rovfisken har vært mellom 15 og 30 centimeter lang. Det kan ha vært en liten hai eller et lite eksemplar av arten cladocyclus, eller «fiskebiter» som levde på den tiden, skriver Stavanger Aftenblad.

Lundin skriver videre at alderen på fiskens tenner kunne anslås ut fra såkalt biostratigrafisk analyse av mikroskopiske fossiler i de samme prøvene hvor tennene ble funnet. Slike analyser gjøres i alle letebrønner for å tidfeste det som det bores i. Ulike lag i sedimentene inneholder fossiler fra ulike tidsperioder.

Borekaksen endret seg

Geologene på boreriggen oppdaget at borekaksen endret seg da de hadde boret 1950 meter. Det var også her de fant tennene.

– Rolvsnes-brønnen var litt spesiell da den først ble boret ned gjennom lag av kvartær, tertiær og kritt alder før brønnen kom ned i grunnfjell. Her skulle det bores horisontalt rett under toppen av grunnfjellet i over 2500 meters lengde, sier Throndsen.

Han forklarer videre at det er relativt uvanlig at tenner eller knokler fra fossiler dukker opp i forbindelse med boring, som regel er det bitte små fossiler av pollen, sporer og encellede alger fra planteriket og mikrofossiler fra dyreriket som brukes til å bestemme alderen på undergrunnen

– Vi vet fra tidligere brønner at det ofte er fisketenner eller biter av fisketenner i lagene nær bunnen av kritt, og antok derfor at vi hadde havnet over reservoaret. Borekaksprøver ble sendt inn og ved hjelp av mikrofossiler fikk vi bekreftet at vi var i bergarter av tidlig kritt alder, sier han.