Snart kan detaljer om alle stortingsgruppenes pengebruk bli kjent

Etter at Aftenposten før jul skrev om stortingsgruppenes pengebruk, skal ordningen for gruppenes pengetilskudd nå gjennomgås.

Aftenposten har de siste månedene avdekket en rekke forhold om hvordan stortingsgruppene bruker skattepengene. Nå kan ordningen bli strammet inn.

Det forteller stortingspresident Tone Trøen (H) til Aftenposten.

– Vi vil nå foreta en helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningene for stortingsgruppene, slik vi varslet i desember, sier Trøen.

Hun begrunner dette med «økt aktualitet etter debatt og avisartikler før jul», og at det er seks år siden forrige gjennomgang.

– Presidentskapet vil se på størrelsen på tilskuddene til partiene, spørsmål knyttet til åpenhet og kontroll, og om det er behov for andre typer presiseringer eller tydeligere retningslinjer på områder hvor det kan være uklarheter i dag, sier Trøen.

Fire av ni nektet Aftenposten innsyn

Stortingsgruppene finansieres av offentlige midler bevilget fra Stortinget. Gruppene skal sørge for at stortingsrepresentantene får gjort jobben sin. De har ansatte som rådgir politikerne og fungerer som sekretariat.

Fra 2013 til 2017 har Stortinget bevilget 862 millioner skattekroner til partigruppene.

Samtidig har Stortinget vedtatt at detaljene om hvordan pengene brukes, ikke skal være omfattet av samme åpenhetskrav som politikerne stiller til offentlig sektor og Norges idrettsforbund (som også finansieres med offentlige penger).

I fjor høst ba Aftenposten likevel om innsyn i alle stortingsgruppenes regnskaper. Miljøpartiet De Grønne, SV, Rødt og KrF sa ja til dette. Venstre sa først nei, men ga innsyn noen uker senere.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Frp har ikke gitt Aftenposten innsyn.

– Det er lite demokratisk og lite tillitvekkende at partiene ikke forstår at det er behov for åpenhet om hvordan offentlige midler brukes, sa Kristine Foss, som er jurist, rådgiver og ekspert på offentlighet i Norsk Presseforbund.

Liten kontroll av om pengene brukes etter hensikt

Alle gruppene legger imidlertid ut regnskaper med totaltall for noen utgiftsposter.

Det er i dag ingen som har ansvaret for å undersøke om pengene brukes etter hensikten, som er stortingsrelevant arbeid. Revisorene som godkjenner regnskapene, opplyser at de ikke som utgangspunkt har mandat til å kontrollere dette.

– Rammeverket for revisors revisjon er regnskapsloven, skatteloven, bokføringsloven og Stortingets regelverk for bruk av tilskudd til partigruppene. Stortingets regelverk ligger derfor også til grunn for revisjonen, selv om revisjonen ikke tar stilling til skjønnsutøvelsen i bruken av midlene, skrev Stortingets direktør Marianne Andreassen før jul.

Håper på innstilling før nyttår

Presidentskapet vil lytte til gruppesekretariatene og de ulike partigruppene før de vil legge frem en innstilling for Stortinget.

– Ikke alle partiene er representert i presidentskapet, så vi må involvere flere. Men det er presidentskapet som til syvende og sist fremmer en innstilling, sier Trøen.

– Er det stemning for å kutte i tilskuddene og øke åpenheten?

– Dette er forhold vi ønsker å vurdere nærmere, men det er nok lurt å ikke konkludere før vi har startet, sier Trøen, som håper en innstilling kan være klar før nyttår.