Økonomi

Pensjonskrangel kan gi streik i staten

Akademikerne godtar et statlig lønnsoppgjør som splitter fagorganisasjonene og kan føre til en svært vanskelig megling.

Petter Aaslestad er forhandlingsleder for Unio i staten. Klokken 21.30 var han på vei opp til personaldirektøren for å høre hva som skjer etter at Akademikerne som eneste organisasjon godtar oppgjøret. De andre håper å forhandle videre. Kagge, Gunnar

 • Gunnar Kagge

Lørdag kveld gjennomførte statens personaldirektør og fagorganisasjonen Akademikerne en liten revolusjon. YS, LO og Uniosto maktesløse og så på at Akademikerne inngikk ny tariffavtale.

Det er uklart hvor mye de tre kan oppnå ved å forhandle videre, eller bryte og gå til megling.

Størst irritasjon ser det ut til å være over at Akademikerne nøyer seg med runde formuleringer om å endre pensjonssystemet for statsansatte.

De tre andre hevder at de vil streike i år, om det er nødvendig for å få inn formuleringer som sikrer at pensjonsforhandlingene blir del av lønnsoppgjøret neste år. Det er nødvendig om de skal kunne streike for å beskytte pensjonsvilkårene.

Klokken 21.30 møtte organisasjonene statens personaldirektør. Han har tilbudt en lønnsvekst på 2,4 prosent, der tre fjerdedeler skal fordeles lokalt.

Satser på markedskreftene

Dette er musikk i Akademikernes ører. De ønsker mer lokale lønnsforhandlinger, selv om de ikke har streikerett lokalt. Grupper som jurister, siviløkonomer og ingeniører regner med at de har såpass markedsverdi at de kan presse opp lønnene ved å true med å gå over til privat næringsliv.

— Jeg er veldig godt fornøyd,sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Allerede ved neste lønnsoppgjør, i 2017, skal staten få et nytt lønnssystem, bygget på dette prinsippet, sier han. Og det nye systemet skal bygge på kveldens enighet.

I 15 år har Akademikerne hatt en tilsvarende ordning i kommunene. Mens de tre andre forhandler, megler og truer med streik dersom de ikke får den sosiale profilen de ønsker, forhandler Akademikerne lokalt ute i hver enkelt virksomhet.

— Vi har over lang tid samarbeidet med alle hovedsammenslutningene om å få til en modernisering av hovedtariffavtalen. Gjennom avtalen med Akademikerne har vi kommet et viktig skritt videre med å fornye og forbedre offentlig sektor, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Uklar fortsettelse

De tre andre organisasjonene forhandle videre natt til mandag. Men det er usikkert hvor mye de kan forandre.

Dersom de inngår en ny avtale, der Akademikerne blir sittende med sitt opplegg, godtar de i praksis at staten har fått to lønnssytemer, noe de tre har vært kraftig mot tidligere.

Foreløpig er det uklart om organisasjonene får forhandle med streikerett når staten skal legge om pensjonsordningen. For de tre andre, LO, Unio og YS har dette vært helt sentralt.

De tre andre organisasjonene anklager Kvam og Akademikerne for å satse på å være gratispassasjerer i denne striden. Om Unio, LO og YS får streikerett på pensjon, vil Akademikerne ha nytte av det.

Men Kvam sier at han ikke kjenner seg igjen i dette. Han stoler på signalene fra Arbeids og sosialdepartementet om at de ansatte skal sikres medbestemmelse.

Pensjon og streikerett

Kveldens vanskeligste tema er pensjon. Alle er enige om at de statlige pensjonsordningene må forandres, og at forhandlingene bør skje neste år.

Uenigheten dreier seg om hvordan forhandlingene skal skje. Fagorganisasjonene krever garantier fra staten om at pensjon blir tema i neste års lønnsoppgjør. Da kan de ansatte gå til streik om staten vil tvinge gjennom upopulære endringer.

Skjer pensjonsdrøftelsene løsrevet fra lønnsoppgjøret, har ikke de ansatte streikerett. Dermed kan Regjeringen gå til Stortinget med et lovforslag om pensjon som de ansatte misliker sterkt.

— Hvis staten fratar oss retten til å streike i forbindelse med de kommende pensjonsforhandlingene, anser vi ikke dette som reelle forhandlinger, sier Pål N. Arnesen.

Han er forhandlingsleder for YS i staten. Andre forhandlere sier i all hovedsak det samme.

Krangler om hvem som skal få penger

For LO Stat er det veldig kjærkomment at de to andre organisasjonene er enige om pensjonskravet. Dermed er sjansen stor for at alle bryter forhandlingene sammen.

Fagbevegelsen er nemlig ikke enige om så mye annet. Alle sier at de vil tilpasse seg den økonomiske rammen på 2,4 prosent. Men alle gjør det med en betingelse om at akkurat deres grupper får litt mer, på bekostning av de andre.

Særlig LO er opptatt av at tilleggene må ha en lavlønnsprofil. Dessuten krever de at så godt som alt blir gitt sentralt.

Megling i slutten av mai

Partene er allerede enige om at en megling får frist natt til 26. mai.

For en gangs skyld ble det kommunale lønnsoppgjøret avsluttet uten megling. Det er første gang på 20 år at partene klarte å forhandle seg frem til løsning i et hovedoppgjør.

Les også

Tariffoppgjøret i staten: Uenighet om pensjon kan gi streik

I Oslo er det fortsatt uavklart, det er eget forhandlingsområde.

 1. Les også

  Køen vokser hos Riksmekleren

 2. Les også

  «Turistboom og dårlige lønninger gir streik»

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Disse kan bli tatt ut i streik torsdag

 2. ØKONOMI

  Statsansatte: Er fornøyd med 2,4 prosent

 3. NORGE

  Ingen streik i staten - enighet i meklingen

 4. NORGE

  Brudd i lønnsoppgjøret i staten

 5. NORGE

  I natt: Megling på overtid for å unngå storstreik i staten

 6. NORGE

  Ingen streik i staten – partene bekrefter at de er enige