Økonomi

Sentralbanksjef Øystein Olsen er finansmann i februar og rentesjef i mars

Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) var finansmann tirsdag. Sammen med Oljefondets leder Yngve Slyngstad la han frem et svært godt resultat for 2017.

Sentralbanksjef Øystein Olsen skal både bestemme renten, passe på bankene og forvalte 8500 milliarder. Hans forgjenger frykter det blir for mye å gape over.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Tirsdag var sentralbanksjef og styreleder Øystein Olsen finansmann. Da la han frem et meget godt 2017-resultat for Oljefondet. Det er verdens største statlige fond.

15. mars skal han drive pengepolitikk. Da skal han legge frem rentebeslutningen, legge frem nye prognoser for norsk økonomi og gi Finansdepartementet råd om hvor mye penger bankene bør ha i kassen.

I fjor sommer la hans forgjenger Svein Gjedrem frem en tykk offentlig utredning som blant annet drøfter Olsens to oppgaver som finansmann og tradisjonell sentralbanksjef:

«Få personer vil ha den erfaringsbakgrunnen og bredden i kompetansen som kreves for å dekke begge virksomhetene».

Som sentralbanksjef prøvde Gjedrem selv dobbeltjobben i 12 år. Spennet i oppgavene kan bli for stort, er hans budskap.

 • Her er de store tallene for Oljefondet i 2017: Oljefondet tjente over 1000 milliarder i fjor

Har god kontroll

Olsen er ikke enig:

– Vi har et bredt lerret og et stort felt. Men det veldig forskjell på «stort» og «for stort». Vi mener at Norges Banks hovedstyre har god kontroll på de oppgavene vi har for tiden, sier han.

Gjedrem-utvalget ser ikke like lyst på blandingen av global finans og norsk sentralbankvirksomhet: «Det vil være en risiko for at svikt i kapitalforvaltningen kan svekke tilliten og omdømmet også til sentralbankvirksomheten og sentralbankens uavhengige stilling».

Med andre ord: Noe så fundamentalt som Norges Banks uavhengighet og tradisjonelle oppgaver kan gå med i dragsuget hvis tap eller tull i Oljefondet fører til politisk inngripen overfor banken.

22-åringen kan flytte ut

Tidligere har Olsen en rekke ganger sagt at Norges Bank «har vært et godt hjem for Oljefondet». Fondet fikk sitt første innskudd i 1996 og pengene har dermed bodd i hjemmet i 22 år.

Når Olsen får opplest formuleringene fra Gjedrems rapport viser han til Norges Bank høringsuttalelse til den.

Der sier Norges Bank et betinget «ja» til at 22-åringen kan flytte hjemmefra. Hvis fondet får større frihet i investeringene, hvis det skal investere utenfor børsene og hvis det skal gjøre etiske vurderinger selv, så «kan det tale for» at Oljefondet flytter ut av barndomshjemmet.

Gjedrems rapport med utkast til ny sentralbanklov har vært på høring. Finansminsiter Siv Jensen og hennes byråkrater jobber videre med ny lov.

Ser på Oljefondet som en «ulempe»

To tidligere direktører i Norges Bank ga i et innlegg i Aftenposten 1. februar et sjeldent innblikk i stemningen internt i Norges Bank:

«Vårt inntrykk er at mange av dem som arbeider på sentralbankområdet, i økende grad vurderer organiseringen med Oljefondet i banken som en ulempe for videreutvikling av Norges Bank som sentralbank.»

– Kjenner du igjen dette inntrykket?

– Nei, det gjør jeg ikke. Det synspunktet tar ikke nok høyde for at sentralbanken forvalter valutareserver, sier Olsen.

Olsen utdyper dette med at pengeforvaltning er noe de fleste sentralbanker driver med fordi de forvalter landenes valutareserver. Omfanget er likevel ikke like stort som i Norges Bank, inklusive Oljefondet.

Derfor er ikke bankens forvaltning av Oljefondet så spesiell som de to tidligere direktørene gir inntrykk av.

Men Oljefondet er mye større enn resten av banken i antall hoder og lønnsnivå:

 • Ved utgangen av 2017 hadde Oljefondet 573 ansatte. I den tradisjonelle sentralbankvirksomheten var det 349 ansatte.
 • Fondets leder Yngve Slyngstad hadde i fjor en brutto lønn på 6,7 millioner kroner. Hans overordnede Øystein Olsen hadde noe under 2,4 millioner.

Et strålende 2017

Aksjemarkedene var gode med Oljefondet i fjor, slik at den samlede avkastningen i fondet ble solide 13,7 prosent.

Frem til og med 2017 har den samlede avkastningen i fondet vært 4151 milliarder kroner. En fjerdepart av dette kom i fjor.

Olsen sier at hovedstyret er «tilfreds» med dette.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Norges Bank
 3. Øystein Olsen
 4. Finansdepartementet