Økonomi

De ansatte får halvannen månedslønn i bonus

Mens sjefen var på reise, håvet GC Rieber inn i fjor. De heldigste ansatte vil få halvannen månedslønn i bonus.

- Like før finanskrisen hadde vi et par år hvor ekstraordinære gevinster preget resultatet enda mer enn i fjor. Både styret, ledelsen og hele organisasjonen kan bli for opptatt av enkelthendelser og tall fra år til år, fremfor den seige langsiktige utviklingen, sier Paul Christian Rieber. Foto: ARKIV: TOR ERIK H. MATHIESEN

 • Kjell Østerbø

Fjorårets rekordtall kom da sjefen sjøl, Paul Christian Rieber, reiste rundt sammen med konen i Sør-Amerika et halvår, skriver bt.no.

-Sist gang vi hadde rekordresultat var jeg på reise i Australia i et halvår sammen med familien. Så nå er styret begynt å spørre om jeg ikke snart skal ut og reise igjen, sier Rieber, og humrer godt.

Som forklaring er han snar med å fortelle at det er en rekord som ikke gir det hele og fulle bilde av lønnsomheten i fjor. Konsernet er nå et av de største som eies fra Bergen, og driver med såpass ulike ting som shipping, eiendom og industri.

Gevinster og tap

- For det første fikk vi en salgsgevinst på 375 millioner kroner etter salg av skipet «Protector» til den britiske Marine. På minussiden tok vi et tap på 150 millioner kroner ved salg av aksjer i Reef Subsea. Det er en undervannsoperatør hvor vi eide halvparten av aksjene. Men selv uten disse postene var driftsresultatet det beste vi har hatt, sier Rieber.

På finanssiden hadde GC Rieber-konsernet et urealisert valutatap på nesten 100 millioner kroner. Det trakk ned overskuddet før skatt til 466 millioner kroner.

Les også

Rieber trekker seg som NHO-president

Og det er det tredje beste konsernet har hatt i historien.- Men vi er tung i shipping og eiendom som er svært kapitalintensive næringer. Avkastningen på selskapets kapital er derfor ikke høyere enn den bør være, sier Rieber.

Har justert bonusene

Konsernet har en overskuddsdeling som maksimalt gir to måneders bonus, hvis resultatet før skatt er tilstrekkelig bra, både for hele konsernet og for datterselskapet man er ansatt i.

Noen av datterselskapene gikk med underskudd, og med underskudd får de heller ikke bonus fra konsernet. De ansatte som kom best ut av fjoråret får halvannen månedslønn i bonus.

Konsernet har endret bonus— eller overskuddsdelingen sin noe.

Sykehus i Solheimsviken

- Vi reduserte maksimale bonuser fra tre til to månedslønner. Tre måneder var i meste laget til å kunne være bærekraftig. Dessuten gikk vi bort fra å knytte overskuddsdelingen til driftsoverskuddet. For å sette de ansatte i samme bås som aksjonærene, inkluderer vi nå også finanssiden og knytter delingen til hele overskuddet, sier Rieber.

Konsernet er blant dem som bygger og eier en stor del av næringsbyggene i Bergen. I fjor kunne DNB flytte hele sin virksomhet inn i Bergen-bydelen Solheimsviken.

Ny fabrikk i Sør-Afrika

- Det neste store prosjektet her i Solheimsviken er det såkalte utrustingsbygget til gamle BMV, som nå skal rehabiliteres totalt og gjøres til sykehus med legevakt og rusakutt behandling. Neste prosjekt er Arenum med hotell, kongress- og messehall, sier Rieber.

Av ny industrivirksomhet bygger konsernet GC Rieber Compact i Sør-Afrika. Fabrikken skal lage forebyggende ernæringsprodukter, slik konsernet allerede gjør ved en tilsvarende fabrikk i India. Denne virksomheten styres fra Compact på Søfteland, som Rieber-konsernet kjøpte fra Mowinckel-familien, og som har drevet med militær- og nødproviant i mange år.

På industrisiden har Rieber også overtatt saltvirksomheten DPI Chemicals Industrier i Stavanger.

Sitt største skip

I det børsnoterte Rieber Shipping, hvor konsernet eier 70 prosent, har de avviklet sitt kontor i England. De har kontrahert et nytt seismikkskip ved Kleven Verft, og de mottok tidligere i år det største skipet de noen gang har fått bygget. Subseaskipet «Pola Onyx»,som ble bygget ved Ulstein Verft.

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  I sommer så det mørkt ut for burgerkongens imperium. Nå mener han å være over kneika.

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Kraftig fall i overskuddet i industrien

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Her får de ansatte en månedlønn ekstra for god innsats

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Deler ut 112 millioner til grønnere skipsflåte: – Viktig bidrag i klimakampen

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Dette ville gitt skyhøye odds for noen måneder siden: Hotellkongen er blitt verftseier.

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Svekket DNB-resultat - taper mer og tjener mindre