Økonomi

Norwegian-pilotene måtte gi seg på hovedkravet

Pilotene fikk ikke den tariffavtalen de ville ha. Men de hevder den hemmelige spesialavtalen de fikk er like god.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud (t.h.) og leder i Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar. Berit Roald, NTB Scanpix

 • Sigurd Bjørnestad

Sent i ettermiddag ble det klart at

Les også

Norwegian-streiken er over.

«Tariffavtale med reell arbeidsgiver» var med fagforeningen Parats ord ett av hovedkravene Norwegian-pilotene tok med seg til Riksmekleren 26. februar.

I en pressemelding 5. mars skriver Parat at "Pilotenes reelle arbeidsgiver er morselskapet Norwegian. Det er dette selskapet som opptrer som arbeidsgiver ved at de bestemmer tid, sted og hvordan arbeidet utføres."

Men pilotene fikk ikke den avtalen de ville ha.

— Nei, vi har ikke fått tariffavtale med morselskapet, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud til Aftenposten.

- Dere måtte gi dere?

— Vi måtte gi oss. Det var en del av forhandlingssituasjonen vi var i. Men vi har fått en avtale som er økonomisk, juridisk og faktisk bindende for Norwegian, sier han.

Pilotenes frykt har vært at tariffavtale med datterselskaper lenger ned i Norwegian-systemet vil gjøre det lettere å erstatte dem med billigere piloter fra andre land.

Les også:

Les også

Kjos: – Flytrafikken går fra onsdag ettermiddag

Tariffavtale med datterselskapene

Tariffavtalen ble inngått med pilotselskapene i de tre skandinaviske landene. Dette er datterselskaper av morselskapet Norwegian. Med morselskapet fikk de skandinaviske pilotene en spesialavtale.

Ifølge pressemeldingen fra Norwegian inneholder den «stillingsgaranti fra morselskapet i tre år for samtlige piloter i Skandinavia (dvs. en garanti mot nedbemanning i pilotselskapene)».

Skjæggerud er fornøyd med avtalen.

— Den gir oss det vi var ute etter.

- Men dere ville heller hatt en tariffavtale?

- Det var utgangspunktet. Men avtalen vi har fått er like god. Vi har fått garanti for at pilotene i Skandinavia skal fly i disse landene og ut av disse landene. Vi har fått trygghet for at Norwegian ikke skal erstatte dem med piloter fra andre land med dårligere arbeidsvilkår, sier Skjæggerud.

Norwegian ønsker ikke å svare på Aftenpostens spørsmål om forhandlingsresultatet. Pressetjenesten henviser til pressemeldingen.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud (t.h.) og leder i Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar. Berit Roald, NTB Scanpix

To ulike avtalerEtter arbeidstvistloven er en tariffavtale en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver som regulerer lønns— eller arbeidsvilkår. Den gir streikerett, og slike avtaler regulerer det aller meste av norsk arbeidsliv.

Spesialavtalen som gir jobbgaranti for pilotene i tre år er en annen type avtale. En skriftlig jobbgaranti er høyst uvanlig mellom partene i næringslivet.

Parat opplyser til Aftenposten at denne avtalen ikke vil bli offentliggjort

Spår repetisjon om tre år

Førsteamanuensis Espen Andersen fra Handelshøyskolen BI er helt klar på at «verden går i den retningen Bjørn Kjos legger opp til», og at presset vi nå har sett i Norwegian, vil komme i alle flyselskaper.

— Parat har fått til en utsettelse på tre år - så kommer neste tariffavtale. Da er andelen av Norwegians virksomhet som er knyttet til Skandinavia og Norge mye mindre enn i dag, og flygernes forhandlingsmakt veldig mye mindre, sier han til NTB.

Strammer inn pensjonen

Pensjonsordningen for pilotene blir strammet inn.

De som har 15 år eller mindre igjen til pensjonsalderen på 65 år får beholde såkalt ytelsesordning. Det betyr at de er sikret en pensjon fra selskapet som sikrer at samlet pensjon blir en viss andel av sluttlønnen.

Det er dermed ingen risiko for disse pilotene knyttet til størrelsen på pensjonen deres.

For dem som har mer enn 15 år igjen til pensjonsalderen blir det overgang til såkalt innskuddsordning. Da vil selskapet betale inn penger for hver enkelt pilot hvert år, og dermed være ferdig med pensjonen. Avkastningen av de innbetalte pengene vil bestemme hvor stor pensjonen blir. Pilotene bærer risikoen.

Mindre forsikring

Pilotene har hatt en egen forsikring knyttet til tap av flysertifikatet (Loss of Licence- forsikring). Denne er definert som et visst antall ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Med dagens G blir forsikringebeløpet i utgansgpunktet halvert fra 5,3 millioner kroner til 2,65 millioner kroner. Men i tillegg skal pilotene heretter får utbetalt én årslønn ganger1,65 hvis de mister sertifikatet

Det blir ikke lønnstillegg utover ordinære opprykk på grunn av ansiennitet. Det skal gi lønnstillegg på 2-5 prosent ifølge Norwegian.

Når det gjelder antall arbeidsdager i løpet av året, arbeidstiden og fleksibiliteten i arbeidet blir endringene omtalt "minimal" og "marginale".

 1. Les også

  Norwegian-streiken er over

 2. Les også

  Ber nordiske transportarbeidere sympatistreike med Norwegian-piloter

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Dette er historien om Norges mest utskjelte etat

 2. ØKONOMI

  12 feil du gjør under kjøkkenbenken

 3. ØKONOMI

  - Vi blir påvirket av andres glede

 4. ØKONOMI

  Jobbekspertens råd til en som skal forhandle om sluttpakke

 5. ØKONOMI

  Moods of Norway valgte seg sydame som ikke kunne lese og skrive

 6. ØKONOMI

  Disse yrkene har høyest status