Avis: Nordea mangler opptil 80 milliarder i buffer

Storbanken Nordea har inntil 80 milliarder kroner for lite i kapitalbuffer, ifølge et hemmelig notat hos det svenske finanstilsynet, skriver Svenska Dagbladet. Banken mener den har nok kapital.

Ifølge notatet har Nordea, som er Nordens største bank, systematisk undervurdert risikoen knyttet til lån banken har gitt. Dermed er også behovet for hvor stor buffer banken trenger undervurdert, skriver avisen. Ifølge regelverket skal størrelsen på bufferen styres av nettopp risikoen i bankens låneportefølje, en risiko bankene selv beregner. Det er i disse beregningene Nordea ikke har gjort en god nok jobb, ifølge Finansinspektionens (FI) hemmelige, interne notat.

Ifølge kilder som kjenner til FI-notatet innebærer Nordeas undervurdering av lånerisikoen at dagens kapitalbuffer på 265 milliarder svenske kroner er mellom 50 og 80 milliarder for liten. For å skaffe et så stort beløp, kan banken bli nødt til å gå til eierne og be dem skyte inn mer penger, skriver avisen.

Tilsynsdirektør Erik Thedéen vil ikke kommentere det hemmelige notatet, men sier det alltid er viktig at bankene har stor nok buffer for dårlige tider.

– Derfor er alle mangler vi oppdager alvorlige. Men jeg har ikke sett større mangler enn det vi har gått ut med så langt, sier Thedéen. Banken selv sier den aldri gir offentlige kommentarer om dialogen med tilsynet, men bedyrer at den følger kravet til kapitalbuffer.

– I likhet med FI mener vi at har mer enn tilstrekkelig kapital, sier Rodney Alfvén, som har ansvar for investorkontakt i Nordea.

  • Les også:
Han har satt svenskenes rente i minus - og er fornøyd med detUventet god fart i svensk økonomi