Polet kan få overta taxfree-salg av alkohol

Vinmonopolet og flyplass-eieren Avinor har snakket sammen i flere måneder om en mulig milliardkontrakt.

I år ble området med taxfreehandel på Oslo Lufthavn kraftig utvidet. Nå kan det ende med at staten ved Vinmonopolet overtar dette salget.
  • Knut-Erik Mikalsen

Både Avinor og Vinmonopolet bekrefter samtalene overfor Aftenposten.

Vinmonopolet er optimistisk og tror at prosessen skal lede frem til at det skal overta for dagens aktør, Travel Retail Norway (TRN), når gjeldende konsesjon utløper i 2022.

Det er første gang partene er i formelle samtaler om en mulig overtagelse.

De skal ha et møte om saken i neste uke, der representanter fra konsernledelsen i begge selskapene skal delta.

Kontrakten har milliardverdi: TRN har drevet taxfreehandelen på Avinors største flyplasser siden 2005 og omsetter alkohol, tobakk, parfyme og sjokolade for totalt rundt fem milliarder kroner årlig.

En kontrakt med Vinmonopolet vil kun omfatte alkohol. Kontrakten for de øvrige taxfree-varene vil bli en separat avtale.

For Avinor er kontrakten livsviktig, fordi taxfree-inntektene er med på å holde driften i gang på 45 av landets flyplasser.

Bare seks av disse går med overskudd, og bl.a. spritsalget gjør at et stort nett av flyplasser landet rundt kan holdes i drift uten statlig støtte.

Politisk splittelse om å la Polet overta

Fra politisk hold har det i mange år vært uttrykt bekymring for at Polets andel av det totale alkoholsalget er synkende, samtidig som omfanget av taxfree-salget har økt.

Det har også vært harde angrep på selve taxfree-ordningen, som blir kritisert for å øke alkoholforbruket og stimulere til økt reising.

Arbeiderpartiet, Sp, KrF og SV har gitt klart uttrykk for at de ønsker at Polet skal overta, mens Høyre og Frp har vært imot en statlig overtagelse.

Vinmonopolet selv har tidligere hatt en avventende holdning til å overta det avgiftsfrie alkoholsalget på flyplassene, men nå er tonen en helt annen.

– Vi er svært positive til å drive taxfree-slaget på Avinors flyplasser, sier adm.dir. i Vinmonopolet, Hilde Britt Mellbye til Aftenposten.

Sjef for Vinmonopolet, Hilde Britt Mellbye.

Avinor: Ønsker en langsiktig avklaring

Konserndirektør for kommunikasjon og marked i Avinor, Egil Thompson, bekrefter samtalene med Vinmonopolet og understreker at det er langt frem til en eventuell avtale.

Han sier at det for Avinors del er viktig å få til en avklaring om taxfree-ordningens fremtid på lang sikt, fordi den har stor betydning for finansieringen av driften ved norske flyplasser.

– I dag forholder vi oss til avtalen som løper med TRN. Vi tok initiativet til samtaler med Polet etter at Stortinget i forbindelse med statsbudsjettbehandlingen for 2017 ba Regjeringen om en utredning om muligheten for at Vinmonopolet overtar. I en slik utredning er det viktig at vi sammen bidrar med fakta og vurderinger. For Avinor er det viktig å få til en ordning som ikke bare kan gjelde inn i fremtiden, men også sikrer oss inntekter på samme nivå som i dag, sier Thompson.

LES OGSÅ: Her går grensen for hva du kan kreve i erstatning fra flyselskapene.

Egil Thompson, Avinor.

Vinmonopolet haste-jobber med saken

Han karakteriserer samtalene som nyttige, men sier at det er langt frem til en avtale. Han sier at det vil bli opp til Stortinget å bestemme om det skal inngås av avtale med Vinmonopolet eller om kontrakten skal legges ut på anbud i EU/EØS-området, og advarer mot konsekvensen hvis vedtaket skal gjøres i Stortinget:

– Vår erfaring er at resultatet best om flere aktører får anledning til å konkurrere om en kontrakt, legger Thompson til.

Polet har tidligere lagt frem en vurdering som tilsier at effekten på kundeopplevelsen, mindre effektive operasjoner, redusert salg og svekkede økonomiske kontraktsvilkår kan medføre en årlig inntektsreduksjon for Avinor på 1,45 mrd. kroner i 2023.

Vinmonopolet har jobbet raskt med saken siden Hilde Britt Mellbye overtok som konsernsjef i november. Selskapet har fått gjennomført en finansiell og juridisk betenkning som konkluderer med at det ikke er noe i veien for at Vinmonopolet kan bli tildelt oppgaven gjennom et vedtak i Stortinget.

– Vårt mål er å kunne legge frem fakta for politikerne slik at de skal ha et godt grunnlag for å ta en avgjørelse i saken, sier Mellbye.

Vil kunne bidra med like mye penger

Det innebærer at Avinor, ifølge denne vurderingen, ikke behøver å legge ut kontrakten om taxfree-salget med alkohol for åpen konkurranse i EU/EØS-området.

Den finansielle vurderingen av å gå inn på en kontrakt med Avinor konkluderer med at det ikke bare vil være lukrativ økonomisk for selskapet.

– En avtale med Avinor vil også sikre oss en så stor markedsandel av alkoholomsetningen i Norge at vi vil opprettholde legitimiteten for monopolordningen i det norske samfunnet. I dag er monopolet under konstant press – både fra taxfree-virksomheten og fra grensehandelen, sier Mellbye.

Hun føler seg derfor trygg på at Vinmonopolet skal kunne tilføre Avinor like store inntekter fra det avgiftsfrie alkoholsalget som det Travel Retail Norway gjør i dag. Det betyr rundt 750 millioner kroner i året.

Lover at prisene ikke skal øke

For dem som frykter at en Vinmonopol-overtagelse skal føre til prishopp på varene, har hun følgende kommentar:

– Absolutt ikke, prisene skal ikke endres fordi vi overtar, sier Mellbye.

Hun sier Vinmonopolet på grunn av sin størrelse – med taxfreehandelen – vil kunne presse innkjøpsprisene ned.

En eventuell overtagelse vil kreve visse endringer i innkjøpsordningen for polet. Polet har derfor fått klarsignal fra sin eier, Helse- og omsorgsdepartementet, til å gå inn i diskusjoner med Avinor for å klargjøre fakta om en eventuell overtagelse. Bl.a. er det snakk om å etablere en egen innkjøpsordning for å sikre god priskonkurranse blant leverandørene.

Forsker: Polet vil «pushe» mindre på spritsalget

Daniel Bergsvik er forsker ved Folkehelseinstituttet og sto bak en forskningsrapport i fjor om taxfree-salget i Norge. Han tror den største forskjellen mellom Vinmonopolet og en privat aktør som Travel Retail Norway ligger i eierskapet:

– Vinmonopolet er et statlig aksjeselskap uten eiere som forventer at det skal leveres et visst utbytte hvert år. Det viktigste for polet er å selge alkohol på en forsvarlig måte. På annen side vil et privat selskap som f.eks. Travel Retail Norway også ha et utbyttekrav. Dermed vil man tro at en privat aktør alltid vil være mer aktiv i å fremme økt salg. Skulle det ende med at Vinmonopolet overtar som ansvarlig for taxfree-salget, vil dette bli en ny rolle for selskapet og det vil bli interessant å se hvordan de løser denne oppgaven, mener Bergsvik.

Hvis polet inngår en rammeavtale for taxfree-salget med et strengt krav til overskudd til Avinor, tror Bergsvik at forskjellen mellom en statlig og en privat aktør kan bli liten.

Håper på åpen konkurranse

Det er også et alternativ at Vinmonopolet, ved en overtagelse, danner et eget datterselskap som skal drive flyplass-salget.

– Det betyr at de ansatte vil beholde sine samme lønns- og arbeidsvilkår som de har i dag. For de ansatte vil det å jobbe på flyplass-utsalgene derfor være det samme som om de skulle jobbe for Travel Retail Norway, sier Mellbye.

Håkon Fjeld-Hansen, sjef for Travel Retail Norway.

Adm. dir i TRN, Håkon Fjeld-Hansen, sier at spørsmålet om en statlig overtagelse av taxfreehandelen med alkohol har vært et tema som har vært oppe til diskusjon i flere år, men at han mener det vil være en dårlig løsning:

– Vi har drevet taxfree-virksomheten i mange år og tror det vil være fordel for alle med en kommersiell driver. Blir det åpent anbud skal vi være med i den konkurransen. Taper vi den, er det noe vi bare må forholde oss til, sier Fjeld-Hansen som er sikker på at Avinor også ønsker at milliardkontrakten skal bli konkurranse-avgjort.