Økonomi

FN undersøker mulige brudd på menneskerettighetene i oljeprosjektet som Oljefondet og DNB finansierer

FNs ekspert på urfolksrettigheter, høvding Edward John, har observert urfolkets protester mot en omstridt oljerørledning i Nord-Dakota i USA.

 • Nina Selbo Torset
  Nina Selbo Torset
  Journalist
Nærmere 450 personer skal være arrestert i demonstrasjonene rundt utbyggingen av en oljerørledning i Nord-Dakota.

Høvding Edward John er ekspertmedlem av FNs permanente forum for urfolkssaker, som rapporterer til FNs økonomiske og sosiale råd.

I helgen besøkte han indianerreservatet Standing Rock Sioux i Nord-Dakota, der det de siste månedene har vært enorme protester knyttet til utbyggingen av en oljerørledning under urfolkets drikkevannskilde, Missourielven.

Aftenposten skrev i helgen at DNB har gitt lån tilsvarende 2,8 milliarder kroner til prosjektet. Samtidig har Oljefondet investert 6,7 milliarder kroner i selskapene som eier oljerørledningene.

– Vi kan dessverre ikke kommentere enkeltselskaper, men vi forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet, skrev kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management.

 • Bakgrunn: DNB bidrar med milliarder til omstridt oljerørledning

Vil undersøke om menneskerettigheter blir brutt

Høvding Edward John besøkte protestområdet etter invitasjon fra Sioux-folkets leder, Dave Archambault. I kraft av sin stilling som FN-ekspert hadde John i oppdrag å observere hva slags konsekvenser utbyggingen av oljerørledningen vil ha for urfolket. Robert Borrero fra International Indian Treaty Council (IITC) var også med som menneskerettighetsobservatør.

John skulle særlig undersøke om rørledningen truer urfolkets hellige områder, menneskerettigheter og rett på rent drikkevann. Urfolket frykter at eventuelle oljelekkasjer vil forurense Missourielven.

– Dette er prioriterte områder for FNs forum for urfolkssaker, sier høvding Edward John i en pressemelding.

Som Aftenposten skrev i helgen, er selskapet som bygger rørledningen blant verstingene når det kommer til oljesøl.

– Jeg vil rapportere mine funn til FNs forum for urfolkssaker og håper jeg kan gi partene anbefalinger som respekterer FNs erklæring for urfolks rettigheter, som USA nå støtter, sier høvdingen.

Tidligere har FNs spesialutsending for urfolksrettigheter, Victoria Tauli-Corpus, gitt sin støtte til urfolket og bedt amerikanske myndigheter om å stanse prosjektet.

Her skal oljerørledningen gå:

Nærmere 450 demonstranter skal være arrestert

FN vil også ha informasjon om myndighetenes bruk av makt og tvang under demonstrasjonene ved Standing Rock-reservatet.

Nærmere 450 mennesker skal så langt være pågrepet som følge av protestene, og det er kommet en rekke påstander om at politiet bruker tåregass, hunder, batonger og andre våpen for å stanse demonstrantene.

– Vi opplever vold og trusler fra offentlige politimyndigheter, private sikkerhetsstyrker og nasjonalgarden. De bruker tvang for å fjerne oss fra våre landområder. Over 120 pågripelser de siste to dagene. Tåregass, betong og andre former for vold blir brukt mot stammemedlemmer og våre støttespillere, heter det i en uttalelse fra Sioux-leder Archambault.

Et bilde publisert av Lindsey Norton før helgen, blir nå hyppig delt på sosiale medier. Bildet viser en urkvinne i tradisjonell klesdrakt foran en rekke politimenn med hjelm og batong.

Miniconjou-kvinnen Rochelle i møte med politistyrkene under en demonstrasjon i Standing Rock-reservatet. Bildet er gjengitt med fotografens tillatelse.

Kvinnen på bildet heter Rochelle. Hun er Miniconjou, en undergruppe av Lakota Siouxindianerne, og bor i området Cherry Creek i Sør-Dakota.

«Takk for at dere deler. Ber for alle. Vann er liv. Rochelle», skriver hun i en kommentar til bildet. Kvinnen har deltatt i protestene over lang tid og er svært engasjert i saken.

«Jeg er redd på vegne av mine barn. Jeg er redd på vegne av mine barnebarn. Jeg er redd på vegne av mitt folk. Vann er liv», skrev hun i helgen.

Selskapet bak prosjektet har ikke besvart Aftenpostens henvendelser, men opplyser på sine nettsider at de tar i bruk avansert teknologi for å forhindre lekkasjer fra rørledningen.

DNB-kunder med kritikk på sosiale medier

Demonstrasjonene ved Standing Rock-reservatet er den største, amerikanske urfolksprotesten på 100 år. 141 demonstranter ble arrestert forrige torsdag. DNB møter nå kritikk fra sine kunder for å ha gitt lån til prosjektet.

I skrivende stund er det kommet rundt 100 innlegg på DNBs Facebook-side om bankens involvering i oljeprosjektet. Mange skriver at de vurderer å bytte bank på grunn av saken.

«Trekk dere ut, DNB! Hvordan kan sparepengene til nordmenn havne i en oljerørledning som er katastrofal for miljøet og urfolks rett til land?», heter det i den ene meldingen.

«Norges største bank må kunne gjøre bedre etiske vurderinger enn de vi leser om fra Dakota nå», skriver en annen.

– Det er bra at kundene våre og andre sier fra til oss. Henvendelsene er et uttrykk for at denne saken skaper reaksjoner og engasjement. Det følger vi med på og tar inn over oss. Vi ser også de samme bildene og leser de samme nyhetene fra demonstrasjonene, og det er det som er bakgrunnen for at vi har bedt om ytterligere informasjon fra selskapene som driver prosjektet, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Han opplyser at DNB er i dialog med selskapene de har gitt lån til, og at de blant annet har stilt spørsmål om de sosiale og miljømessige aspektene ved rørledningen.

– Vi må forholde oss til våre kunder og det bankfellesskapet som vi er en del av. Der er vi en pådriver for å få mer informasjon og ikke minst få bekreftet eller avkreftet påstander som dukker opp.

Her er noen av meldingene DNB har fått:

Sebastian Lange - Hei DNB, Jeg ønsker at dere melder... | Facebook

Har du tips om denne eller andre saker? Ta kontakt med Aftenpostens journalist på e-post eller bruk vår krypterte varslertjeneste.

Les også

 1. Ny OECD-rapport: Klimaplanene til verdens land er på langt nær nok for å nå togradersmålet

 2. Paven beklager behandlingen av urfolk i Amerika

Les mer om

 1. FN
 2. DNB
 3. USA
 4. Miljø
 5. Menneskerettigheter
 6. Oljerørledningen Dakota Access