Banktopp: - Norwegian kan ikke belaste kort på nytt

Finans Norge mener Norwegian ikke har anledning til å foreta en ny belastning på et bank- eller kredittkort uten at det er forankret i en klar avtale med kundene. Nå vil Norwegian revurdere fremgangsmåten.

Norwegian møter motstand fra både kunder, Forbrukerrådet og Bankenes organisasjon Finans Norge.
  • Knut-erik Mikalsen

Finans Norge, som er hovedorganisasjonen for bank- og forsikringsbransjen i Norge, rykker nå ut mot Norwegians innkreving av den omstridte flypassasjeravgiften.

Flyselskapet har varslet sine kunder om at de vil bli trukket på betalings- og kredittkort for den nye flyavgiften for reiser kjøpt før 1. juni og med avreise etter denne dato.

Reaksjonene har ikke uteblitt, mange er rasende mot selskapet for det de mener er et uhørt krav, og en uakseptabel fremgangsmåte.

Avtale må foreligge

Jan Erik Fåne.

Tusener av flykunder har nemlig fått epost om at selskapet vil hente penger for å dekke avgiften fra det samme kortet som kunden betalte sin reise med.

Det har ikke Norwegian anledning til, ifølge Finans Norge:

– Det må foreligge en skriftlig og tydelig avtale mellom kjøper og selger at eventuelle ekstraomkostninger som måtte påløpe etter at kjøpet er gjort, kan belastes kunden i etterkant. Foreligger det ikke et slikt samtykke fra kunden, har ikke flyselskapet anledning til å hente penger fra kundens konto, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge til Aftenposten.

Kan kreve pengene tilbakeført

Hvis flyselskapet foretar en slik belastning vil denne ifølge kredittkjøpsloven være ugyldig, og kunden vil kunne be banken eller kredittinstitusjonen om å ordne opp:

– Ja, i slike tilfeller kan kunden be banken om å tilbakeføre beløpet til kundens bankkonto. En slik transaksjon vil banken kunne utføre på anmodning fra kunden når belastningen har skjedd uten kundens samtykke. Når billettene betales gjøres det med kundens kode som er signaturen, det samme skjer jo ikke ved etterbetaling, sier Fåne.

Ser på andre muligheter for å betale

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian fastholder at selskapet har rett til å kreve kundene for avgiften i etterkant, men at de nå skal vurdere om dette kan gjøres på en annen måte:

– Vi har forsøkt å gjøre innbetalingen av denne statlige avgiften så enkel og effektiv som mulig for kunden og tror de fleste forstår at disse pengene havner rett i statskassen og ikke hos Norwegian. Vi registrerer at det er ulike meninger om hvordan innkrevingen skal gjennomføres, og vil derfor se på om vi kan gi kundene andre måter å betale avgiften på – for staten skal ha pengene sine, sier Sandaker-Nielsen til Aftenposten.

- Norwegian begår avtalebrudd

Håkon Pinderød Eliassen.

Advokat Håkon Pinderød Eliassen hos Advokatfirmaet Legal ANS mener at de som ikke godtar Norwegians krav om etterbetaling bør si i fra skriftlig til selskapet.

Han mener at Norwegian ikke kan påberope seg noen som helst rett til å kreve passasjerene for pengene etterskuddsvis.

Norwegian begår trolig et avtalebrudd vis a vis sine kunder hvis de krever inn avgiften på reiser som ble bestilt og betalt før 1. juni. Hvis de deretter går inn på den enkeltes bank- eller kredittkortkonto og likevel henter pengene uten samtykke og mot protest, kan det tenkes å være straffbart, mener han.

Eliassen har selv fått varsel fra Norwegian at han kommer til å bli belastet for en tur/retur-reise Stavanger-Oslo han foretok den 4. juni, altså tre dager etter at avgiften trådte i kraft.

– Den regningen betaler jeg ikke, og jeg har skrevet til flyselskapet og gjort dem klar over dette. Hvis jeg ser at pengene blir hentet fra det kortet jeg brukte til å betale billetten med, vil jeg straks kreve pengene tilbake. Så får vi se hva som da skjer, sier Eliassen.

LES OGSÅ: Aeroflot suser forbi SAS i internasjonal kåring

LES OGSÅ: Kraftig svikt i norsk turisme til Kanariøyene