Forbereder magert lønnsoppgjør

Få mennesker har mer å si når lønnsveksten bestemmes, men selv lederen i LOs største industriforbund må gi tapt for markedskreftene.

Jørn Eggum forbereder årets lønnsforhandlinger. Det kan bli like mye et oppgjør internt i LO, som mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

— Det aller viktigste for Fellesforbundet er et lønnsoppgjør som sikrer at folk beholder jobben, sier Jørn Eggum.

I høst ble han valgt som leder i Fellesforbundet. Siden har det stort sett kommet dårlige nyheter om norsk økonomi.

På spørsmål om vi kan regne med en ny forhandlingsfullmakt der LO bruker standardformuleringen om å opprettholde kjøpekraften, gjentar han at det viktigste for medlemmene er å beholde jobben.

— Å sikre kjøpekraften kan bli tøft nok i seg selv, sier han.

  • Men husk at en tredjedel av lønnsveksten kommer i de sentrale forhandlingene. Resten, to tredjedeler kommer lokalt. Det bør i hvert fall arbeidsgiverne huske når de klager over høyt lønnsnivå, de har godtatt den lokale lønnsveksten, fortsetter han.

Pensjon fremfor tillegg

Beskjedne lønnskrav betyr ikke nødvendigvis enkle forhandlinger. I 2015 var det et såkalt mellomoppgjør, der alt bare dreide seg om penger. Nå er det hovedoppgjør, med forhandlinger om prinsipper, reformer og avtaletekster.

Eggum gir inntrykk av at forbundet bruker mer energi på pensjon og avtaleprinsipper enn kroner og øre. Han legger vekt på at forbundets og LOs endelige prioriteringer ikke er klare.

Men pensjon blir viktig, slik det var i hovedoppgjøret 2014. Etter harde runder gikk arbeidsgiverne i Norsk Industri med på å utrede Fellesforbundets krav om nye prinsipper for tjenestepensjon. I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014

— Husk at dette er ikke snakk om min eller din pensjon, sier han, med et dårlig skjult hint om journalistens alder.

— Vårt mål er at industriarbeidere skal få en pensjon på to tredjedeler av lønnen. Det er ikke gjort i et oppgjør eller to, nå må vi legge grunnlaget for at det skal bli mulig.

Det krever politisk vilje til lovendringer, derfor bør både stats- og finansminister følge med når forhandlingene spisser seg til. De kan få brev med bønn om hjelp.

Oppgjør internt i LO

Fellesforbundets leder mener han krever ny pensjonsordning på vegne av hele LO, i alle fall alle i privat sektor. Oppdraget fikk han i forhandlingsmandatet for to år siden. Derfor klarer han ikke å skjule irritasjonen over at LO-ledelsen i det siste har snakket om helt nye prinsipper i pensjonsdebatten.

— Det er urent trav. Vi fikk et oppdrag, og leverer. Så kommer de med en helt annen pensjonsordning. Det blir forferdelig krevende.

Han irriterer seg over at LO-ledelsen nå snakker om en hybridpensjon, noe mellom ytelsespensjonen som er vanlig i offentlig sektor, og innskuddspensjonen som dominerer i privat. Eggum sier det er vanskelig nok å forklare medlemmene den vedtatte pensjonsstrategien, om ikke LO gjør det vanskeligere.

Kamp om medlemmer

Ikke bare irriterer han seg over LO-ledelsen, før oppgjøret ypper Eggum også til strid med konkurrerende LO-forbund. Fellesforbundet bruker store ressurser på verving. Men de ser at erfarne medlemmer som får nye arbeidsoppgaver melder overgang til forbund som tradisjonelt organiserer lederyrker. Tradisjonelt har disse forbundene for "funksjonærer i ledende stillinger". Men etter hvert hviskes forskjellen på arbeidere og funksjonærer ut, men det er fremdeles den faglige kompetansen fra arbeideryrkene som er basis for jobbutførelsen sier Eggum.

— Historisk fikk de et eget rom å ivareta, men det har skrumpet inn til å bli et bittelite hjørne, sier han.

Nå mener han at tiden er inne for å rydde opp. Det skal skje ved at tariffavtalene blir såkalt vertikale, der Fellesforbundets Verkstedsoverenskomst gjelder alle de organiserte.

— Det er snakk om å ha styrke i møtet med arbeidsgiverne.

- Merkelig påstand

Jonny Simmenes leder Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), han reagerer hardt på Eggums "krigserklæring".

— Eggums påstand om at vi konkurrerer om medlemmene er merkelig og må skyldes en misforståelse. Alle de 24 forbundene i LO har hver sine avtale- og organisasjonsområder som definerer hvilke yrkesgrupper, bransjer og sektorer de skal organisere, sier han.

FLTs landsmøte har vedtatt at Simmenes må innkalle til ekstraordinært landsmøte om LO begynner å arbeide med såkalte vertikale avtaler, av den typen Eggum ønsker.