Økonomi

Så filmen Cowspiracy og sluttet helt å spise kjøtt

Studenten Daniel Instebø i Bergen kuttet ut alt kjøtt etter å ha sett en film der hovedpersonen utpeker storfeproduksjon som den verste klima- og miljøsynderen. - Den var utløsende årsak til at jeg sluttet å spise kjøtt, sier han.

Fersk vegetarianer Daniel Instebø oppsummerer sin motstand mot kjøtt på denne måten:- For meg er det både et moralsk spørsmål rundt dyrevelferd og selve problemstillingen rundt verdifastsettelsen av dyreliv, like fullt som det er et spørsmål om bærekraftig kosthold hvor man måler den kostnaden man påfører miljøet. Av den grunn finner jeg det svært vanskelig å rettferdiggjøre mitt egoistiske ønske om å spise et godt kjøttmåltid målt opp mot den samfunnsmessige kostnaden når det finnes vel så gode substitutter.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

«Man kan ikke være miljøvernforkjemper og spise husdyrprodukter». «Løsningen på klimaendringene er å slutte å spise husdyr». «Det kan gjøres i dag. Man kan løse problemet på et blunk.»

Dette er hovedbudskapet i den amerikanske filmen Cowspiracy — en film som har påvirket tusenvis av ungdommer i mange land til å droppe kjøtt eller redusere forbruket av kjøtt- og melkeprodukter.

Filmen har lenge vært en snakkis blant mange unge i Norge.

- Storfe uten livskvalitet

For Daniel Instebø ble filmens budskap filmen den utløsende årsaken for at han endret kostholdet. Han var allerede påvirket av kjæresten som hadde kuttet ut kjøttet.

— Det er ikke bærekraftig å spise rødt kjøtt, sier han og presiserer at han nå hverken spiser kjøtt av firbente eller tobente dyr. Selv om han i et avisinnlegg kaller seg selv vegetarianer, spiser han fortsatt fisk.

Instebø mener vi bør erkjenne at kjøttproduksjonen har store skadevirkninger både på klimaet og på forskjellene i verden. Han påpeker også at det er dyreetiske argumenter for ikke i spise kjøtt.

— Et industrialisert husdyrhold fører til storfe totalt uten livskvalitet, mener han.

Har du lagt merke til utviklingen?

Les også

Her er åtte trender som tyder på økt vegetarinteresse

En fortiet klimatrussel større enn alle andre

I Cowspiracy forteller hovedpersonen Kip Anderson at husdyrhold er den største trusselen mot klimaendringer, regnskog, drikkevann og utrydningstruede arter. Han anklager Greenpeace, andre miljøorganisasjoner, politikere og myndigheter i USA for å fortie husdyrsektorens klimaskadelige utslipp fordi storfeindustrien har så stor makt. Filmen avslutter med en sterk appell om å kutte ut kjøtt – ikke bare én dag i uken, men alle dager.

Instebø er politisk uavhengig. Han studerer sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og jobber i studentradioen. På spørsmål om mange snakker om filmen Cowspiracy i hans miljø, forteller han at da han selv brakte temaet på banen, førte det til en del diskusjon.

LES OGSÅ:

Les også

Er du en veganer, vegetarianer eller fleksitarianer? Nå er det trendy blant unge å velge bort kjøtt

Var en «fråtsende kjøttkonsument»

— Folk har latt seg begeistre over at jeg klarte å legge om kostholdet, sier han. Og som «tidligere fråtsende kjøttkonsument» er han overrasket over hvor enkelt det viste seg å være å legge om til et kosthold uten kjøtt.

— Hvis du virkelig ønsker å bidra til å gjøre verden til et bedre sted å være, så vil jeg anbefale deg å være litt kritisk til hva du spiser og prøve å spise mer bærekraftig, oppfordrer Daniel.

Bred motstand blant ungdomspolitikerne

  1. nestformann Petter Kaland Melsom i Fremskrittspartiets Ungdom mener filmen er ubalansert og kan føre til at unge mennesker føler et press for å bli vegetarianere.

— Filmen bygger på dommedagsprofetier, sier han.

Lederen i Senterungdommen Erling Laugsand er også forholdsvis kritisk. Han mener at matproduksjon og dyrehold har et «stort klimaavtrykk», men at filmen gir et ensidig og skjevt bilde.

— I filmen blir det totalt avvist at det finnes bærekraftig produksjon av kjøtt, melk eller fisk – det mener jeg er direkte feil, sier han.

LES OGSÅ:

Les også

Bønner og brokkoli for byråkrater og broilere

— Viktigst å kutte olje, gass og kull

Lederen av Sps ungdomsorganisasjon påpeker også at det er enorm forskjell på norsk husdyrhold og amerikansk, som er utgangspunkt for filmen. Han misliker at det også i Norge brukes for mye importert soya i foret.

Lederen i SU, Nicholas Wilkonson sier han ikke vil dømme innholdet i filmen, men går ikke god for hovedkonklusjonen om at husdyrhold utgjør en større klimatrussel enn olje og gass.

— Det er bra om folk spiser mer frukt og grønnsaker og dermed litt mindre kjøtt. Men det viktigste er å kutte bruken av olje, gass og kull. Fossilt brennstoff er hovedårsaken bak klimakrisen, sier SU-lederen.

Les FPU-leder Melsoms kronikk:

Les også

Vi må si nei til «Kjøttfri mandag» av hensyn til enkeltmenneskets frihet

— Uenig i at veganisme er eneste løsning

Budskapet i Cowspiracy er i høyeste grad relevant også i Norge, mener talsperson i Grønn Ungdom, Anna Serafima Svendsen Kvam.

Hun sier at det gjennomgående hovedbudskapet i Cowspiracy er «en virkelighetsbeskrivelse jeg kan være enig i.» Likevel mener hun filmen gir et skjevt bilde på hva som er eneste løsning på problemet.

— Jeg er fundamentalt uenig der filmen formidler at vegetarisme eller veganisme er den eneste riktige løsningen. Å si at de som kun reduserer kjøttforbruket uten å gå «all the way» er hyklere, er en dogmatisk og lite konstruktiv holdning, sier hun og understreker at alle monner drar.

Les mer om

  1. Næringsmiddelindustrien