Han kan handle eiendom for nesten 200 milliarder til

Oljefondet konsentrerer eiendomskjøpene om ti store byer. – Det er en fornuftig strategi, sier eiendomsanalytiker.

Karsten Kallevig leder en av historiens drøyeste handleturer: Oljefondet skal kjøpe eiendom for nærmere 400 milliarder kroner.

– Vi har fortsatt en veldig spisset strategi mot ti byer. Vi har hittil gått skrittvis frem og vil fortsette med det, sier Karsten Kallevig, som leder eiendomsavdelingen i Oljefondet.

Oljefondet startet med Regent Street i London i 2010. Deretter kom Paris, og i 2013 gjorde fondet sin første investering i USA.

London er fortsatt den nest viktigste byen for fondets investeringer i eiendom.

  • Her kan du lese det meste om Oljefondets investeringer i eiendom.

Stortinget har satt 5 prosent av fondets verdi som en grense for eiendom utenfor børs når verdens finansmarkeder er normale.

Med fondets verdi ved utgangen av 2016 betyr det at fondet kan doble eiendomsinvesteringene fra dagens nivå på 191 milliarder kroner.

Eier i turiststrøket

Gjennom fondet eier alle nordmenn eiendommer for drøyt 32 milliarder kroner i London. Det meste ligger rundt Regent Street og Oxford Street.

New York er byen med de største eiendomsinvesteringene.

De ti byene fondet konsentrerer seg om er London, Paris, Berlin, München, New York, Boston, Washington DC, San Francisco, Tokyo og Singapore.

I tillegg eier fondet en rekke bygg brukt til logistikk spredt utover i mange land og byer.

Les også

Oljefondet kjøpte billig på Oxford Street fra Brexit-desperate briter

Venter på Asia

To ting må stemme for at fondet kjøper.

– Både lokale partnere og de rette byggene må være på plass. Det er mange gode partnere der ute, men få som har veldig mye ledig kapital, sier Kallevig.

Fondets eiendomsavdeling har to kontorer i Asia, men foreløpig ingen investeringer der.

– Plan A er å investere i Asia sammen med en lokal partner. På ett eller annet tidspunkt vil det skje, men vi har ingen hast. Vi har folk på bakken i Tokyo og Singapore som følger med, sier Kallevig.

Paul Jayasingha er sjefanalytiker for eiendom i Willis Towers Watson, et av verdens største selskaper innenfor risikostyring, analyse og forsikringsmegling.

– Vanskelig å finne gode eiendommer

Eiendomsanalytiker Paul Jayasingha i rådgivningsfirmaet Willis Towers Watson mener eiendom passer veldig godt for store statlige fond.

– De er store, og de har lang horisont på investeringene. Eiendom passer godt fordi transaksjonskostnadene er høye, og da er man avhengig av å være langsiktig for å tjene det inn igjen, forklarer han.

– På veldig lang sikt har næringseiendom gitt bedre avkastning enn andre investeringer. I de ti store byene fondet konsentrerer seg om, er leieinntektene gode. Utfordringen er å finne gode eiendommer å kjøpe. De er sjelden til salgs, og det er vanligvis vanskelig å oppnå en god pris, sier Jayasingha.

– Ville ikke det vært enklere å få til i mindre etablerte markeder?

– Fremvoksende markeder kan gi bedre avkastning de neste 10–15 årene, men til mye høyere risiko. Eiendomslovgivning og formaliteter er ikke alltid like rett frem. De største byene vil sannsynligvis vokse i fremtiden, og det er mye enklere å dra nytte av disse byene enn byer i fremvoksende markeder, mener han.