Økonomi

Bare ett beløp i skattelistene er korrekt

Hva forteller egentlig tallene fra skatteoppgjøret, og hva forteller de ikke?

Hvordan kan noen være oppført med null kroner i inntekt og formue?

Èn mulighet er naturligvis at de ikke hadde opptjente eller oppsparte penger ifjor.

En mer sannsynlig forklaring er at skattelistene ikke forteller hele sannheten.

Skal du lese skattelistene korrekt, må du huske på at inntekten som rapporteres fra ligningsmyndighetene er den alminnelige inntekten og ikke hva som faktisk blir utbetalt.

Alminnelig inntekt er den skattbare inntekten. Alle fradrag er trukket fra.

Alle har fradrag

Hvilke fradrag skal plusses på ligningstallene for å nærme den reelle og faktiske inntekt?

Vanlige fradrag er:

 • Minstefradrag
 • Lånekostnader (renter)
 • Foreldrefradrag
  En nettoinntekt på null kroner trenger altså ikke bety at vedkommende ikke tjente noe i det hele tatt.

Mest sannsynlig har personen mange fradrag å trekke fra.

Mer i formue

Det trenger heller ikke være samsvar mellom formuen i skattelistene og den reelle formue.

Selv om ligningsverdien er økt betraktelig for boligeiendom, er det fremdeles stor forskjell på den reelle og ligningsverdien på bolig.

Boligverdien skal maksimalt utgjøre 30 prosent av markedsverdi når den fastsettes i ligningen (primærbolig).

Innbetalt skattebeløp er det eneste nøyaktige tallet som som sier noe om privatpersonens økonomi. Bedriftseiere med liten eller ingen skatteprosent vil imidlertid påpeke at bedriften deres har betalt mye skatt.

Flere artikler

 1. FORELDRELIV
  Publisert:

  Slik leser du skattelistene: Tallene viser ikke hele sannheten

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Sjekk skattetoppene i din kommune

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Dette bør du vite om tallene i skattelistene

 4. NORGE
  Publisert:

  Skattekartet: Skal du flytte til nytt nabolag? Sjekk hva de tjener på andre siden av byen.

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Slik leser du skattelistene

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Utviklingsministerens formue økte med nesten 30 millioner