Nordea tror det kan komme syv rentehopp innen 2020

Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten hele syv ganger de neste to årene, mener Nordea Markets. Og det er gode nyheter, understreker analytikerne.

Det er lenge siden sentralbanksjef Øystein Olsen har endret styringsrenten. Men nå kan det snart komme mange hopp.

Rentehevingen fra dagens rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent under Norges Banks rentemøte om to uker er så godt som hugget i stein. Deretter vil sentralbanken sette opp styringsrenten tilsammen seks ganger de to neste årene, ifølge prognosen Nordea Markets la frem onsdag.

Det innebærer en styringsrente på 2,25 prosent ved utgangen av 2020.

Renten på et boliglån vil dermed ligge på rundt 4,25 prosent. Det tilsvarer drøyt 50.000 mer å betale i året for et lån på 3 millioner kroner dersom man ser bort fra effekten av rentefradrag og inflasjon.

Piler opp

Likevel er det grunn til å glede seg, understreker Norda-analytikerne:

– Det er viktig å huske hvorfor Norges Bank setter opp renten. Renta går opp fordi det går bra i norsk økonomi. Som nasjon bør vi juble, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i rapporten fra Nordea Markets.

Analytikerne i Skandinavias største bank mener at alle piler peker i riktig retning for norsk økonomi. Oljekrisen er bak oss, boligmarkedet har snudd, det er vekst i aktivitet og investeringer og arbeidsledigheten vil synke med 1 prosentpoeng til 2,8 prosent i 2020.

Det ser lysere ut for oljebransjen etter at oljeprisen gikk opp. Det er en av flere faktorer som bidrar til optimisme i norsk økonomi.

Noen rykker fra

Bedre tider vil også gi mer å rutte med for lønnstagerne, mener Nordea. Anslaget for kommende lønnsvekst er solide 3 prosent neste år og 3,75 prosent i 2020.

Tallene henger sammen med en forventning om sterk vekst i sysselsettingen. I enkelte næringer kan mangel på arbeidskraft bli et problem, mener Nordea. Alt i alt er det derfor de med utsikter til gode lokaloppgjør som vil dra opp snittet.

– I hovedoppgjøret i 2020 vil grupper som i hovedsak får lønningene bestemt sentralt, se at andre grupper rykker fra. Samtidig vil økt lønnsomhet i industrien, som følge av bedre tider i oljerelaterte næringer, gi økt lønnsevne, heter det i analysen.

Samlet mener Nordeas meglerhus at de fleste vil sitte igjen med økt kjøpekraft – trass i den ventede renteøkningen.

Handelskrig

Det største usikkerhetsmomentet kommer utenfra, mener sjeføkonom Olsen. Han skriver i analysen at handelskrig, brexit, Italia og Tyrkia hver for seg har et potensial til å dempe den globale veksten.

– Mest sannsynlig finner man politiske løsninger som til slutt begrenser utslagene. Det er trolig først hvis USA og EU ikke finner sammen i handelspolitikken, at norsk økonomi i stort vil oppleve merkbare følger, skriver Olsen.