Økonomi

Rekordhøy produksjon og sterkt resultat for Statoil i 2017

LONDON (Aftenposten): Statoil hadde rekordhøy produksjon både i siste kvartal og i 2017 som helhet. Med høyere priser gir det mye penger i kassen.

Statoils konsernsjef Eldar Sætre er i London for å møte investorer og analtyikere i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag.
 • og NTB
 • Alf Ole Ask
  Journalist
Statoils konsernsjef Eldar Sætre kan melde om et svært god resultat for Statoil.

Statoils egenproduksjon i årets siste kvartal var på 2,134 millioner fat oljeekvivalenter (FOE) pr. dag, en økning fra 2,095 millioner pr. dag i samme periode i 2016. Det skyldes høyere fleksibel gassproduksjon for å utnytte høyere priser, økt produksjon på land i USA og opptrapping av nye felt.

– Vi har brukt nedturen i oljesektoren godt, sa konsernsjef Eldar Sætre på en pressekonferanse i London.

I de nye prosjektene som nå kommer vil de tåle en oljepris (breakeven) på 21 dollar fatet.

Han la til at den store utfordringen nå blir å holde kostnadsnivået nede.

Og svarte slik på hvordan selskapet skal klare å holde kostnadene nede denne gangen, når man ikke har klart å gjøre det tidligere?

Statoilsjefen understreket at en måtte fortsette å jobbe med små og store forbedringer og understreket digitalisering og innovasjon.

Statoil-ledelsen møter i dag medier og analytikere på kapitalmarkedsdag her i London. Det er gode nyheter som konsernsjef Eldar Sætre har med seg. Etter tre år med krise i oljebransjen leverer Statoil et sterkt resultat.

I fjerde kvartal kan selskapet rapportere om et justert driftsresultat på 4 milliarder dollar, opp fra 1,7 milliarder dollar (13, 3 milliarder kroner med dagens dollarkurs) i tilsvarende kvartal i 2016. Den underliggende produksjonsveksten for 2017 er 6 prosent.

– Kontantstrømmen var sterk for alle deler av virksomheten, konstaterer konsernsjef Eldar Sætre.

Kutter kostnader

Investeringskostnadene er redusert til 9,4 milliarder dollar, fra et opprinnelig anslag på 11 milliarder dollar.

– Dette er et resultat av fortsatt forbedringsarbeid og sterke prosjektleveranser. I samarbeid med våre leverandører og partnere får vi mer for mindre, sier Sætre.

 • Les også: Oljeministeren fester statens grep om oljesektoren

Sterk forbedring

For hele året 2017 oppnådde selskapet et justert driftsresultat på 12,6 milliarder dollar (98,3 milliarder kroner), opp fra 4,070 milliarder dollar (31 milliarder kroner) året før.

– I et styrket marked leverte vi sterk inntjening og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi hadde rekordhøy produksjon både i fjerde kvartal og i året som helhet. Vi forventer langsiktig vekst i underliggende inntjening, og i tråd med vår utbyttepolitikk foreslår styret å øke utbyttet med 4,5 % til 0,23 dollar pr. aksje, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre i en pressemelding.

Johan Sverdrup-feltet blir mer lønnsomt

Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel med forventede ressurser på 2,0–3,0 milliarder fat olje. Utbyggingen av dette feltet nærmer seg 70 prosent fullført.

Nytt estimat for første fase er beregnet til 88 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs), en reduksjon på 35 milliarder kroner tilsvarende nærmere 30 prosent siden plan for utbygging og drift ble godkjent av norske myndigheter i februar 2015, skriver Statoil i en pressemelding.

Fra utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Her blir et 26.000 tonn stål til produksjonsinfrastrukturen senket ned i havet i juli 2017.

Nullpunktspris/break-even for første fase av Johan Sverdrup prosjektet er nå under 15 US dollar pr. fat. Nordsjøoljen omsettes nå for 67 dollar fatet.

– Johan Sverdrup er et prosjekt i verdensklasse som fortsetter å levere. Det er høy kvalitet i prosjektgjennomføringen som gjør at kostnadene reduseres samt at ressursgrunnlaget går opp. Utbyggingen er blitt mer lønnsomt for både partnere og samfunnet. Forbedringene skyldes et godt samspill mellom Statoil, partnere og leverandører, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil i en pressemelding.

Konserndirektør Margareth Øvrum.

Fra minus til pluss

En gjennomsnittlig oljepris på rundt 54 dollar pr. fat for 2017 ga 3,1 milliarder dollar i fri kontantstrøm for året, og det reduserte selskapets gjeldsgrad med mer enn 6 prosentpoeng. For fjerde kvartal alene var kontantstrømmen 1,3 milliarder dollar, opp fra et negativ resultat på 40 millioner dollar i tilsvarende periode i 2016.

Optimismen råder

Statoil legger i formiddag frem sine oppdaterte fremtidsutsikter for 2018–2020. I den perioden regner Statoil med å ha organiske investeringer på om lag 11 milliarder dollar i 2018.

En fortsatt produksjonsvekst på 1–2 prosent i 2018, og en årlig produksjonsvekst på om lag 3–4 prosent fra 2017–2020 Statoil forventer å bore rundt 40 letebrønner i 2018 med en forventet kostnad på om lag 1,5 milliarder USD.

Les mer om

 1. Equinor
 2. Økonomi
 3. Oljebransjen
 4. Eldar Sætre
 5. Dollar
 6. Johan Sverdrup