Økonomi

Oljefondet kjøper sine første bygg i USA

Satser på eiendom i tre amerikanske byer. Kjøpet er fondets første investering i verdens største eiendomsmarked.

I New York ligger ett av byggene som Oljefondet nå har kjøpt seg inn i, rett på andre siden av gaten fra landemerket New York Public Library. Dette er USAs nest største bibliotek.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Fondetbetalte 600 millioner dollar, tilsvarende om lag 3,3 milliarder kroner, foreiendommene. De ligger i New York City, Washington D.C.og Boston. Selgeren er pensjonsfondet TIAA-CREF, som vil fortsette å eie 50,1prosent av hver bygningene. TIAA-CREF vil stå for driften av eiendommene påvegne av partnerskapet. Transaksjonen ble gjennomført 8. februar.

– Dette erfondets første eiendomsinvestering utenfor Europa og er i tråd med vår strategiom å bygge en global eiendomsportefølje av høy kvalitet, sier Karsten Kallevig,direktør for eiendomsinvesteringer i Oljefondet.

To avbygningene ligger i New York City, to i Washington D.C. og én i Boston. De femeiendommene har totalt 172.450 kvadratmeter med utleieareal.

Partnerskapet vilsøke å investere i ytterligere kontorbygninger, hovedsakelig i de samme trebyene, skriver Oljefondet i en pressemelding.

Det hvite hus

Fondets nyinnkjøptebygg ligger fint til. I Washington ligger ett av dem bare noen kvartaler unnaDet hvite hus.

I New York ligger ett av byggene rett på andre siden av gatenfra landemerket New York Public Library. Det er USAs nest største bibliotek.

– Somverdens største eiendomsmarked vil USA være en viktig del av fondetslangsiktige eiendomsportefølje, sier Kallevig. Han sier fondet i startfasen vilvi se etter investeringer i de største byene på østkysten.

London og Paris

Fondetsførste eiendomsinvesteringer ble gjennomført i 2011 gjennom kjøp av kontor— ogbutikklokaler i London og Paris. Deretter er det kjøpt eiendommer i andreeuropeiske land. Med kjøpet i USA har fondet investert knapt 40 milliarderkroner i eiendom

Fondet harhandlet raskt. Så sent som ved årsskiftet endret Finansdepartementet fondetsretningslinjer slik at det kunne investere i eiendom utenfor Europa.

Frem til årsskiftet var fondetog Finansdepartementet usikre på skattleggingen av eventuelleeiendomsinvesteringer i USA. Ved årsskiftet var tilstrekkelig mange uklarheterryddet av veien til at fondet fikk anledning til å investere utenfor Europa.

— Vi har nå funnet en modell for å investere iUSA innenfor visse begrensninger. Modellen gjør at skatt og andre kravfra myndighetene er forutsigbare og rimelige for oss som investorer, sierKarsten Kallevig, direktør for eiendomsinvesteringer i Oljefondet.

Fondet var på 3900milliarder kroner i går. Det er fordelt med 60 prosent i aksjer, 35-40 prosenti rentepapirer og inntil 5 prosent i eiendom. Det betyr et grensen for å kjøpeeiendom er i underkant av 200 millarder kroner. Dermed er drøyt 20 prosent avrammen brukt.

Les også

  1. Nå har svenskene oppdaget oljefesten

  2. FotoKnudsen slår seg selv konkurs