Økonomi

- Jeg vil egentlig bare si at det som er kommet frem om meg er riktig

Aktor Erik Førde krever ti års forvaring med en minstetid på seks år for femtenåringen som har innrømmet å ha drept Anna Kristin Gillebo Backlund på jobb.I dag snakket hun i retten.

Miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på den private barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker natt til tirsdag 28. oktober 2014.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Dersom retten er enig med aktor Erik Førde blir femtenåringen som er tiltalt for drap på nattevakten Anna Kristin Gillebo Backlund den yngste som er dømt til forvaring i Norge. Forsvarsadvokan Cecilie Nakstad ber om at femtenåringen frifinnes for overlagt drap, og dømmes på mildeste måte. Dommen faller neste fredag.

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb tirsdag 28 oktober i fjor

Erik Førde begrunner påstanden om forvaring med at forbrytelsen er alvorlig og at gjentagelsesfaren er der når skjerming av femtenåringen ikke er god nok.

Han mener drapet var overlagt og foretatt under særdeles skjerpede omstendigheter. I sin prosedyre viste aktor til at femtenåringen først kvalte og så stakk nattevakten med kniv. Etter at nattevakten var drept tok femtenåringen bilde av seg selv og avdøde. Politiet brukte mye tid på å finne ut om bildene er sendt til andre. Det er de ikke.

-I vår sak er påtalemyndigheten av den oppfatning at det er overlegg. På et tidspunkt den kvelden bestemmer NN seg for å drepe Anna.

Les Inge D Hanssen om påstanden

Straff på ubestemt tid

Forvaring er en tidsubestemt frihetsstraff, hvor det settes en foreløpig tidsramme (minstetid og lengstetid) for frihetsberøvelsen. Minstetid kan være inntil 10 år, lengstetiden inntil 21 år. I tidsubestemt ligger det at lengstetiden kan forlenges med inntil 5 år av gangen og det er ingen grense for antallet forlengelser. I prinsippet betyr altså det at forvaringen kan gjelde livet ut.

Leder av Advokatforeningens menneskerettsutvalg, Mette Yvonne Larsen, sier til NRK at en eventuell forvaringsstraff for den 15 år gamle jenta som står tiltalt i Vollen-drapet, er et brudd på FNs barnekonvensjon.

Femtenåringen er tiltalt for med overlegg å ha drept nattevakten da Gillebo Backlund var på jobb som nattevakt ved Små Enheter i Asker. Jenta har erkjent delvis skyld.

-Samfunner sviktet på alle plan

Forsvarsadvokat Cecilie Nakstad avviser påstanden om forvaring. Hun mener det må være formildende i straffutmålingen at samfunnet sviktet femtenåringen på alle plan, fra hun ble plassert på Bjerketun behandlingshjem til hun ble drapskvinne oktober i fjor.

Forsvarsadvokatene valgte å ikke prosedere på at femtenåringen var utilregnelig da hun drepte nattevakten.

— Vi har lukket denne døren, om enn noe motstrebende, fordi de sakkyndige er samstemte i konklusjon om at hun hverken var eller er psykotisk. Men vi vil prosedere mot påstand om overlegg, for det er ikke tilstrekkelig at handlingen var planlagt for at det er overlegg, sa Nakstad.

Hun viste til at femtenåringen forklarte i retten at hun drapsnatten først forsøker å ta sitt eget liv.

-Hun går ut på badet for å tørke seg, og bestemmer seg der for å ta livet av Anna Kristin Gillebo Backlund, sa advokaten.

Hun sier drapet var en impulshandling.

Forsvarsadvokaten mener også at det ikke foreligger særskilt skjerpende omstendigheter i saken.

-Det må tas hensyn til tiltaltes lave alder, hennes psykiske tilstand og har en manglende evne til rasjonell tenkning.

Cecilie Nakstad viser til at man i Norge ikke straffer barn på samme måte som voksne.

-De er ikke ferdig utviklet, forstår ikke konsekvensen av sine handlinger som voksne, og selve straffen oppleves som hardere for barn enn voksne. Fengsel er ikke noe sted for et barn, sa Nakstad.

Hun innrømmet likevel at femtenåringen må i fengsel, og at straffen ikke blir helt kort.

Nakstad mener tiltalte ikke faller innunder de ekstraordinære krav som må til for å dømme mennesker under 18 år til forvaring.

-Dette er en jente som så vidt har krøpet over den kriminelle lavalder. Hun vil passe svært dårlig inn i forvaringens rammer.

Frykter usikkerhet

Forsvarsadvokat Cecilie Nakstad er bekymret over hva en usikkerhet med forvaring kan gjøre med tiltalte.

-Når hun blir 18 år vil valget av forvaringsstraff virkelig vise seg. Det kan ende med at hun blir overført til Bredvedt, og der er ikke tilbudet godt nok. Det vil dessuten innebære et nytt behandlingsbrudd for tiltalte og da vil historien gjenta seg, sa Nakstad.

Hun mener at med en tidsbestemt straff vil femtenåringen får større muligheter til god behandling også etter fylte 18.

-Hun kan overføres til fengsler i nærheten der det er enklere å kunne behandle henne videre. Dette vi gi henne trygghet allerede i dag, noen hun trenger, sier Nakstad,

Krav om erstatning

Bistandsadvokat Siv Hallgren ba om at tiltalte ble dømt til å gi erstatning på totale utgifter i forbindelse med behandling og praktiske utgifter til begravelse og gravsted, Hallgren viste i sin prosedyre til at det pågår en politietterforsking av barnevernsinstitusjonen Små Enheter, Vollen i Asker.

-Det vanskelige spørsmålet er: Kunne Anna Kristin Gillebo Backlunds liv vært reddet hvis man hadde brukt mer penger på det farlige barnet, sa Hallgren.

Hun sa i sin prosedyre at erstatningskravet i denne omgang er rettet på vegne av enkemannen og avdødes foreldre, og retter seg mot den som drepte.

Ikke god nok behandling

Erik Førde sa i sin prosedyre at man i etterpåklokskapets klare lys ser at behandlingsapparatet ikke har hatt riktig fokus.

-Man har ikke diagnostisert riktig, men behandlet på traumeperspektivet med en behandlingsmetodikk som i beste fall er noe omstridt.

I følge rettsmedisineren er dødsårsak kvelning og blodtap etter stikkskader. I nesten to uker har dommer og to legdommere, to aktorer, to forsvarere, bistandsadvokat og avdødes pårørende sittet i samme rettssal i Asker og Bærum tingrett som tiltalte.

Sett i bordet

Femtenåringen benyttet seg av sin rett til å si noe før dommerne lukket retten.

-Jeg vil egentlig bare si at det som er kommet frem om meg er riktig. Jeg har aldri vært flink til å vise følelser.

Videre sa hun at hun ikke klarte å forstå det hun gjorde drapsnatten.

-Men etter en uke forsto jeg hva jeg hadde gjort.

Til de sakkyndige sa hun:

-Dere har aldri snakket med meg om natten, og dere vet ikke hvordan jeg har det.

Hun sa også at hver eneste celle i kroppen hennes nå gjør vondt, og at hun ikke har prøvd å lure noen.

-Det er greit for meg med forvaring. Jeg forstår hva jeg har gjort, sa hun.

Tiltalte har store deler av rettsaken sittet med blikket rettet ned i bordet. Retten har hørt om jentas oppvekst, som var preget av fysiske og psykiske overgrep fra et familiemedlem. Det er kommet frem at jenta ved flere anledninger har vært voldelig, og at Små Enheter i ettertid ser at det burde vært to våkne nattevakter.

Stafferettslig tilregnelig

De tre sakkyndige konkluderte med at jenta lider av ustabil personlighetsforstyrrelse, type borderline. De mener hun hverken var psykotisk eller bevisstløs på handlingstidspunktet, at hun slett ikke er psykisk utviklingshemmet. Hun har ikke vært psykotisk i perioden på tre måneder når vi har hatt kontakt med henne, sa psykiater Hans Ole Korsgaard i retten

De sakkyndige, Roger Lindqvist, Hans Ole Korsgaard og Roger Lindqvist mener tiltaltes diagnose er borderline.

De sakkyndige mener jenta må ha tett faglig oppfølging av de sammen terapeutene i mange år fremover, og de utelukker ikke at hun kan bli voldelig igjen.

-Det er fare for gjentagelse, sa aktor i retten, og la til ad det er det ikke noe å lure på.

-Det er ingen forvaringsdom som gjør veien tilbake til et vanlig liv vanskelig for tiltalte, det er den ustabile personlighetsforstyrrelsen, sa Erik Førde.

15-åringen oppholder seg nå på Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel, og det er der hun etter all sannsynlighet vil være de neste tre årene. Dette er anbefalt av de tre sakkyndige som mener at dette er et godt sted å være, med et team på ni personer som utelukkende jobber med jenta, og en psykolog som er ansatt i 20 prosent stiling for kun å behandle jenta og veilede de ansatte.

Aftenposten kommer med mer.

Les også

  1. Enhetsleder ved Små Enheter: Vi skulle hatt to våkne på vakt

  2. Kunne mer penger ha reddet livet til Anna Kristin Gillebo Backlund?

  3. Avdødes bror om drapstiltalte (15): Hun har tatt fra oss en datter, søster og tante

  4. Hun er 15 år. Hun har drept en kvinne. Hun kan være farlig resten av livet.

Les mer om

  1. Jobb og karriere