Økonomi

Høyesterett avviser anken til Anders Talleraas

Dommen på seks måneders betinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri . - Skuffende, sier Talleraas.

Anders Talleraas under domsavsigelse i stortingspensjonssaken i 2011.
  • Kristin Jonassen Nordby

— Jeg synes det er skuffende at de ikke tar opp saken til behandling ettersom jeg fortsatt mener at jeg er uskyldig. Men nå har jeg ikke noe annet valg enn å ta dommen til etterretning, sier en resignert Talleraas til NTB.

Høyesterett har nektet fremmet Anders Talleraas' anke over Borgarting lagmannsrett dom 6. desember 2012. Dommen på seks måneders betinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri etter at han uberettiget hadde mottatt vel 2,6 millioner i alderspensjon fra Stortinget, blir dermed stående.

Med dette er punktum satt i den såkalte "Stortingspensjonssaken", skriver Økokrim i en pressemelding.

Talleraas sier at saken fikk et annet utfall enn han hadde håpet.

— Jeg er meget skuffet over at jeg nå står igjen med en slik dom, men etter at jeg har befunnet meg nærmest i en storm de siste fem årene er jeg nødt til å sette en personlig sluttstrek i saken nå, sier han til NTB.

Uaktsomt bedrageri

Sammen med Magnus Stangeland ble Anders Talleraas i mai 2010 tiltalt for grovt uaktsomt grovt bedrageri etter å ha mottatt alderspensjon etter den såkalte 75-årsregelen i den tidligere loven om pensjon for stortingsrepresentanter, til tross for at de hadde for høye arbeidsinntekter til å kunne få slik pensjon.

Stangeland ble ved Høyesteretts dom 23. april 2012 frifunnet.

Fra ubetinget til betinget

Oslo tingrett dømte opprinnelig Talleraas til seks måneders ubetinget fengsel, men i ankesaken ble straffen omgjort av Borgarting lagmannsrett til betinget fengsel, skriver ntb.

Lagmannsretten mente at et bedrageri på 2,6 millioner kroner i utgangspunktet burde tilsi en strengere straff enn bare betinget fengsel, men la vekt på at det var gått lang tid siden saksforholdet. Påtalemyndigheten valgte å ikke anke over straffeutmålingen.

Les også

  1. Talleraas anker bedrageridommen til Høyesterett

  2. Anders Talleraas dømt for bedrageri, men slipper fengsel