Økonomi

Regjeringen vil ha korte utdanninger for voksne. Det møter motstand på universitetene.

I fremtiden kommer studenter med jobb og rekkehus til universitetene for å ta korte kurs. Forskerne frykter at undervisningen vil bli gitt av fagfolk som ikke er forskere.

Regjeringen jobber med en kompetansereform. Den kan gjøre det enda trangere på forelesningene.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon (NSO) er bekymret for universitetenes rolle i regjeringens kompetansereform.

De har lest Markussen-utvalgets rapport om livslang læring. Et viktig budskap er at universiteter og høyskoler skal tilby videreutdanning i små biter, og at de skal kunne ta seg betalt fra studenter og arbeidsgivere.

– Det er de ansatte ved universiteter og høyskoler som skal stå for videreutdanningen. Markussen-utvalget er for opptatt av næringslivet og for lite opptatt av de ansatte, sier leder Guro Lind i Forskerforbundet.

Les også

Fri forskning under press | Jakob Lothe og Hans Petter Graver

Skeptisk til nye oppgaver

Lind er bekymret for at store, nye oppgaver for universitetene skal fortrenge den eksisterende forskningen og undervisningen.

– Utredningen fra Markussen-utvalget tar ikke denne brede drøftingen. Den bare forutsetter at universitetene skal levere det næringslivet bestiller, sier hun.

Leder Guro Lind, Forskerforbundet

Lind vil ha debatten over i et annet spor: Hvordan skal universitetene og høyskolene opprettholde kvaliteten på utdanning og forskning, samtidig som de får nye oppgaver innen videreutdanning?

Leder Marte Øien i NSO er enig.

– Nye store oppgaver innen videreutdanning betinger full finansiering i tillegg til dagens basisbevilgning til forskning og utdanning, sier hun.

Les også

Hvordan skal norske arbeidstagere henge med når jobben endrer seg? Et ekspertutvalg mener lynutdanning er svaret.

Rapport fra utvalg

Ekspertutvalget ledet av seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret for økonomisk forskning, la frem sin rapport i juni.

Utvalget foreslo at universitetene skal tilby lynutdanning med universitetsfag i små bolker. Universitetene skal kunne ta seg betalt for dette, og de skal stimuleres til å tilby videreutdanning

Utvalget foreslo også endringer i reglene for Lånekassen for utdanning, slik at søkere med rekkehus og jobb også kunne få lån for å videreutdanne seg. I statsbudsjettet for 2020 følger regjeringen opp forslagene for Lånekassen.

Må fortsatt være gratis

Lind i Forskerforbundet frykter det blir krevende å skille mellom undervisning som skal koste og undervisning som er gratis ved universitetene.

– Hva med bachelorgrad nummer to? Det er helt sentralt å hegne om prinsippet om at det skal være gratis å studere. Farene er at universitetene beveger seg over mot betalingstilbud for å øke inntektene, sier hun.

Øien i Norsk studentorganisasjon sier nei til at universitetene skal ta betalt fra godt voksne som vil videreutdanne seg med spesialtilpasset opplæring.

– Dette rokker ved gratisprinsippet. Derimot er det greit at næringslivet og andre arbeidsgivere betaler for spesialkurs, slik de allerede gjør, sier hun.

Leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon

Ansatte må forske

Både Lind og Øien reagerer negativt på Markussen-utvalgets forslag om å opprette rene undervisningsstillinger ved universitetene for å drive videreutdanning av folk i arbeidslivet.

Lind mener det bryter med prinsippet om at all undervisning skal være basert på forskning.

– Her er det lett å kutte hjørner som over tid kan svekke kvaliteten ved universitetene. Og hvis det skal komme helgekurs og kveldskurs ved universitetene vil dette bety en stor endring i de ansattes arbeidssituasjon, sier Lind.

– Er dere litt fine på det på vegne av forskerne ved universitetene?

– Nei. Rene undervisningsstillinger vil svekke universitetenes klassiske rolle som ledende forskningssteder. Økt tilbud av fleksibel videreutdanning til arbeidslivet må dekkes av forskere som også står for den ordinære gradsutdanningen, sier hun.

Utdanne flere forskere

Øien i studentorganisasjonen mener det må utdannes flere forskere for å dekke den økte etterspørselen fra arbeidslivet.

– Vi må huske på at høyere utdanning skal være forskningsbasert. Det gjelder også etter – og videreutdanning, og da trenger vi flere vitenskapelig ansatte for å få det til, sier hun.

Les mer om

  1. Forskning og vitenskap
  2. Lånekassen
  3. Utdanning
  4. Økonomi